Reklama

Wieści z Unii: Prawa mniejszości

„Minority Safepack” to już piąta inicjatywa obywatelska zaakceptowana przez Komisję Europejską. Dotyczy ona poprawy ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych. Tym razem jednak KE nie zamierza proponować nowych przepisów, ale doprowadzić do pełnego wdrożenia przepisów i polityk, które już obowiązują w tym zakresie.

Komisja Europejska odpowiedziała na europejską inicjatywę obywatelską „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie”. Jest to piąta udana inicjatywa, którą poparło ponad milion obywateli w całej Europie.

W swojej odpowiedzi Komisja poddała dokładnej ocenie wnioski przedstawione przez organizatorów, wskazując, w jaki sposób obowiązujące i niedawno przyjęte przepisy UE wspierają różne aspekty tej inicjatywy. W odpowiedzi przedstawiono również dalsze działania następcze.

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: – Ta piąta udana europejska inicjatywa obywatelska pokazuje, że obywatele europejscy czują się silnie zaangażowani i chcą uczestniczyć w debacie publicznej na temat kształtowania polityki Unii. Poszanowanie praw osób należących do mniejszości jest jedną z podstawowych wartości Unii i Komisja jest zdecydowana promować działania w tym kierunku.

Ocena dokonywana przez Komisję i działania następcze

Włączenie i poszanowanie bogatej różnorodności kulturowej Europy jest jednym z priorytetów i celów Komisji Europejskiej. Na przestrzeni ostatnich lat – od chwili, gdy po raz pierwszy przedstawiono inicjatywę w 2013 r. – wprowadzono szeroką gamę środków odnoszących się do różnych aspektów uwzględnionych we wnioskach dotyczących inicjatywy. W komunikacie oceniono osobno każdy z dziewięciu wniosków, przy uwzględnieniu zasady pomocniczości i proporcjonalności. Nie zaproponowano wprawdzie dalszych aktów prawnych, jednak pełne wdrożenie przepisów i polityk, które już obowiązują, zapewnia solidne możliwości wsparcia celów inicjatywy.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska Minority Safepack wzywa do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii.

10 stycznia 2020 r. organizatorzy oficjalnie przedłożyli swoją inicjatywę Komisji. Udało im się zebrać 1 128 422 ważne deklaracje poparcia i osiągnąć wymagany próg w 11 państwach członkowskich. Komisja spotkała się z organizatorami 5 lutego 2020 r.

15 października 2020 r. organizatorzy przedstawili swoją inicjatywę i towarzyszące jej wnioski podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się w Parlamencie Europejskim. Następnie Komisja miała 3 miesiące na przyjęcie komunikatu zawierającego jej prawne i polityczne wnioski dotyczące inicjatywy.

Inicjatywa Minority SafePack była przedmiotem dyskusji na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 14 grudnia 2020 r. W rezolucji przyjętej 17 grudnia 2020 r. Parlament Europejski wyraził swoje poparcie dla inicjatywy.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama