Reklama

Budżet Powiatu Bialskiego na 2021 rok!

144 mln 654 tys złotych po stronie dochodów i 153 mln 519 tys złotych po stronie wydatków. To wartości przyjęte w budżecie na 2021 rok Powiatu Bialskiego. Prawie 33 i pół miliona złotych przeznaczono na inwestycje. Większość na drogi. Zarówno te już w budowie i planowanym zakończeniu jak trasy w gm. Janów Podlaski, Łomazy, Rossosz ale też nowe zadania jak drogi w gm. Zalesie i Piszczac, gm. Międzyrzec Podlaski, oczekiwana trasa Witulin - Leśna Podlaska, drogi w gm. Sosnówka, Biała Podlaska, rondo i przebudowa ul. Łosickiej w Międzyrzecu Podlaskim. Nowością jest trasa Studzianka - Koszoły czy droga w Woroblinie. Do tego mosty w Gnojnie, Terebeli i Perkowicach. Sporo chodników. Są też pieniądze na sztandarowe przedsięwzięcie najbliższych lat - przebudowę i modernizację budynku byłego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Brzeskiej w Białej Podlaskiej. W br. obiekt ten oficjalnie stał się siedzibą Starostwa Bialskiego.

144 mln 654 tys złotych po stronie dochodów i 153 mln 519 tys złotych po stronie wydatków. To wartości przyjęte w budżecie na 2021 rok Powiatu Bialskiego. Rada Powiatu właśnie dziś, 28 grudnia, dwudziestoma głosami. Za przyjęła przyszłoroczny budżet. To pierwsza choć już po autopoprawkach wersja budżetu bialskiego samorządu powiatowego. Prawie 33 i pół miliona złotych przeznaczono na inwestycje.

Przyszłoroczny budżet jest mniejszy niż budżet tegoroczny który obecnie zamyka się kwotami 160 mln i 164 mln zł po stronie dochodów i wydatków. Biorąc jednak pod uwagę prawidłowość z ostatnich lat, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wartości te zwiększą się o około dziesięć procent budżet 2021 roku może zamknąć się w kwotach ok. 159 mln zł po stronie dochodów i 168 mln zł po stronie wydatków – tym samym jest szansa, że będzie to kolejny rekordowy budżet Powiatu Bialskiego. Również lista zadań inwestycyjnych do realizacji w nadchodzącym roku jest długa a część z tematów to odpowiedzi na wieloletnie oczekiwania mieszkańców.

Zanim przejdziemy do inwestycji 2021 roku jeszcze kilka słów o budżecie ogółem. Deficyt budżety przyszłego roku wyniesie 8 mln 864 tys zł i zostanie pokryty poprzez kredyt w wysokości 5 mln 264 tys zł, 2 mln zł przeznaczone zostanie na spłatę pożyczek a 1 mln 600 tys zł to niewykorzystane środki na rachunku bieżącym 2020 roku. Ogólna kwota rezerw ustalona została na kwotę ponad 2 mln 121 tys zł. Zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 33 mln 461 tys zł. 5 mln 659 tys zł w budżecie 2021 roku zaplanowano jako dotacje.

Inwestycje 2021 roku Powiatu Bialskiego:

drogi, chodniki, dokumentacja:
1. przebudowa drogi 1072L Łomazy – Kolembrody – Wiski i Kozły – Musiejówka – Rossosz (kontynuacja i zakończenie) – 3 mln 394 tys zł;
2. przebudowa drogi 1031L Ossówka (droga wojewódzka 811) – Klonownica (kontynuacja i zakończenie) – 4 mln 993 tys zł;
3. przebudowa drogi 1051L Zalesie – Chotyłów (rozpoczęcie i zakończenie) – 2 mln 967 tys zł;
4. przebudowa drogi 1006L Kożuszki – Krzewica i 1007L Próchenki – Kożuszki – Mostów – 4 mln 184 tys zł;
5. przebudowa drogi 1022L Witulin – Leśna Podlaska (wysokość cmentarza) – 3 mln 642 tys zł;
6. przebudowa drogi 1093L Romanów – Czeputka – Motwica – 5 mln 684 tys zł;
7. przebudowa drogi 1142L ul. Łosicka w Międzyrzecu Podlaskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Łosickiej, Piłsudskiego, Młynarskiej i Kalenika – 1 mln 200 tys zł;
8. przebudowa drogi 1020L na odcinku przez Terebelę – 500 tys zł;
9. dokumentacja i budowa drogi 1033L na odcinku przez Woroblin – 400 tys zł;
10. przebudowa mostu (przepustu) na drodze nr 1027L w Gnojnie – 400 tys zł.
420 tysięcy złotych przeznaczono na budowę odcinków chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Ortel Królewski Drugi, Piszczac ul. Młynarska, Rogoźnica, Międzyrzec Podlaski ul. 3 Maja,
460 tysięcy złotych przeznaczono na opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe:
most w Dołdze na Kanale Drelowski (droga 1114L),
most w Terebeli (droga 1020L),
– budowa drogi Studzianka – Koszoły (droga 1077L),
– przebudowa drogi przez Nowosiółki (droga 1041L),
– przebudowa drogi Ortel Królewski – Kościeniewicze – Wyczółki (droga 1068L),
– przebudowa drogi w Czosnówce, ulica Bialska, wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej (droga 1068L),
– przebudowa mosty na Zielawie w Perkowicach i mostów na Lutni na trasie do Kłody Dużej wraz z budową drogi (droga 1067L).

Wśród inwestycji Powiatu Bialskiego na rok 2021 znajdują się też:
– scalanie gruntów w Pogorzelcu i Dębowie gm. Sosnówka,
– scalenia gruntów w Żeszczynce gm. Sosnówka,
– projekt E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego,
– projekt przebudowy budynku przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej,
– system parkingowy przy budynku ul. Brzeska 41,
– projekt budowlany hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim,
– monitoring Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie,
– budowa bramy dojazdowej do oczyszczalni w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Maniach.

Zakupy inwestycyjne zaplanowane na rok przyszły dotyczą: ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym, rozsiewacza ciągnikowego, rozdrabniacza do gałęzi, samochodu brygadowego – wszystko na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej wraz z Obwodami Drogowymi oraz zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pojawiła się kwota 200 tys zł jako dotacja Miastu Biała Podlaska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

150 tys zł zaplanowano jako wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego – przewozy autobusowe o charakterze publicznym na terenie Powiatu Bialskiego. 20 tys zł kosztować będzie zaplanowany na 2021 rok remont zatok autobusowych przy drogach powiatowych.

Z ciekawszych rzeczy wymieńmy jeszcze 50 tys zł z budżetu powiatu na utrzymanie ścieżki rowerowej Green Velo.

Obsługa długu publicznego kosztować będzie Powiat Bialski w przyszłym roku pół miliona złotych.

Powiat udzieli też poręczenia kredytu na rachunku bieżącym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Szpital w Międzyrzecu Podlaskim – w kwocie 3 mln zł. Dodatkowo szpital w Międzyrzecu uzyska dotację w kwocie 1 mln 172 tys zł a z tego wykona m.in.: budowę i uruchomienie windy w budynku przy ul. Wiejskiej, zakupi myjnię dezynfektorów, wykona dokumentację techniczną na dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej do przepisów i wymagań dostawcy energii elektrycznej, zmodernizuje rozdzielnię zasilania elektrycznego, wykona wentylację i klimatyzację budynku Bloku Diagnostyczno-Operacyjnego oraz zakupi zmywarko-wyparzarkę.

W 2021 roku kontynuowana będzie realizacja sześciu programów w szkołach powiatowych a finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2 mln 698 tys zł.

materiał: Biuro Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst: Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama