Reklama

31 sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 28 grudnia 2020
, godz. 12:00
XXXI sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Najważniejszą uchwałą będzie przyjęcie budżetu samorządu powiatowego na rok 2021. Radny wysłuchają opinii RIO i poszczególnych komisji o proponowanych założeniach finansowych na rok przyszły. Wśród uchwał również do rozpatrzenia oczekuje skarga na działalność dyrektora liceum w Międzyrzecu Podlaskim. Ważną uchwałą będzie też apel o sytuacji finansowej szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. Oprócz tego również umowa na świadczenie usług przewozowych w transporcie zbiorowym autobusowym i kilka innych uchwał.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXX sesji.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu Bialskiego na 2021 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i uzasadnieniem Zarządu;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok;
d) odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu;
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji;
f) debata nad projektem uchwały budżetowej;
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bialskiego na 2021 rok z autopoprawką Zarządu Powiatu.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie wieloletniej prognozy finansowej;
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2021 –2032 z autopoprawką Zarządu Powiatu.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim;
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych użyteczności publicznej w 2021 r.;
c) przyjęcia apelu w sprawie sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim;
d) określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim;
e) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2020 rok;
f) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2020 –2026.
8. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że obrady będą transmitowane na żywo na platformie Youtube na kanale Powiatu Bialskiego: <<<>>>Linku

materiał: Biuro Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama