Reklama

Aktywny rok Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju, w 2020 roku przeprowadziła 2 nabory w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwszy „Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej” z zakresu utworzenia działalności gospodarczej, drugi natomiast „Działania promujące obszar LSR” z zakresu publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.

O wsparcie z zakresu podjęcia działalności gospodarczej mogły ubiegać się osoby fizyczne zamieszkujące obszar wsparcia BLGD, które nie prowadziły w ciągu ostatnich dwóch lata działalności gospodarczej. Z kolei o dofinansowanie na publikacje mogły ubiegać się Jednostki Sektora Finansów Publicznych oraz pozostałe podmioty, w tym także osoby fizyczne.

Budżet na nabory pochodził z bonusu w wysokości 1 miliona złotych, który Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania otrzymała za efektywne i sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie na dzień 31 sierpnia 2019 r. osiągnęło poziom 78% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do umowy ramowej, gdzie o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR mogły ubiegać się wyłącznie LGD, które osiągnęły poziom 65% wyżej wspomnianego wskaźnika. W związku z tym efektywna praca została doceniona i nagrodzona poprzez zwiększenie dostępnych środków, o które mogli ubiegać się mieszkańcy powiatu bialskiego, którzy sami zadecydowali o przeznaczeniu tych środków  na działania cieszące się dużą popularnością.

Limit środków jaki był do wykorzystania w zakresie podjęcia działalności gospodarczej wyniósł 500 000,00 zł, co wystarczyło na utworzenie 5 nowych działalności gospodarczych, natomiast w ramach wydania publikacji promującej obszar LSR do rozdysponowania było 517 418,63 zł.

Aby składane wnioski były jak najlepsze pod względem jakości, kompletności dokumentacji konkursowej, pracownicy biura służyli radą i pomocą, więc wnioskodawcy mogli skorzystać z doradztwa przed jak i w trakcie trwania naboru.

Na obecną chwilę środki dostępne w budżecie zostały rozdysponowane. Jednakże Bialskopodlaska LGD wykorzystała możliwość ubiegania się o dodatkowe środki wynikające z różnicy kursowej pochodzącej z przeliczenia euro na polskie złote. W związku z wahaniem się kursu walutowego, suma dostępnych środków pochodzących ze wszystkich przedsięwzięć dla poddziałania 19.2 wyniesie około 200 000 Euro. Ogłosiliśmy konsultacje społeczne tak aby to mieszkańcy zaproponowali na co mamy przeznaczyć dodatkowe pieniądze. Wynikiem konsultacji jest przeznaczenie środków na „Działania promujące obszar LSR” – „Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR”. Ostatni nabór pokazuje, że jest to działanie, które cieszy się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnej, dlatego BLGD jest przekonana że przyczyni się to do sprawnej realizacji wskaźników założonych w LSR. Nabór ten planujemy przeprowadzić na początku przyszłego roku.

Realizacja wybranych operacji w ramach prowadzonych naborów przyczyni się do efektywniejszej realizacji założonych celów w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz w większym stopniu zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej.

Projekt współpracy BLGD – WALK „Wspólnie –  Aktywnie – Lokalne – Kulinarnie

W obecnym okresie programowania, podobnie jak w poprzednim BLGD również podejmuje realizację projektu współpracy. Jako partner wiodący wspólnie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, Lokalną Grupą Działania Perły Mazowsza oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachse – partnerem z Niemiec, wyznacza nowe szlaki w powiecie bialskim. Dzięki wielopoziomowej współpracy dokonamy wymiany doświadczeń oraz wiedzy, jakie nasi partnerzy nabyli na przestrzeni lat w zakresie działań turystycznych, co będzie gwarantem powodzenia realizacji projektu.

Projekt WALK polega na wytyczeniu 19 szlaków Nordic Walking (pieszych) przebiegających przez 17 gminy i 2 miasta, objętych obszarem działania, których łączna długość wyniesie około 300 km oraz utworzenie infrastruktury turystycznej w postaci wiat, gdzie turyści będą mogli zatrzymać się, odpocząć lub wykonać ćwiczenia rozciągające przed dalszym marszem. Oprócz szlaku pieszego planowane jest utworzenie szlaku kulinarnego, łączącego 10 punktów gastronomicznych, gdzie w każdym obiekcie będzie serwowana min. 1 potrawa przygotowana z produktach lokalnych charakterystycznych dla naszego regionu.

Wytyczone w poprzednim okresie programowania szlaki turystyczne, czyli trasy rowerowe (1100 km) oraz szlak wodno-kajakowy (150 km) wraz z nowo utworzonymi ścieżkami Nordic Walking i szlakiem kulinarnym będą tworzyły jedną wspólną, kompatybilną całość w postaci sieci szklaków turystycznych. Będzie to szeroka gama aktywności fizycznych oferowana dla mieszkańców obszaru BLGD jak i turystów, połączona z możliwością zwiedzenia atrakcji turystycznych/historycznych oraz skosztowania  potraw kulinarnych z jakich słynie obszar.

Przyszła perspektywa BLGD

BLGD zbliża się ku końcowi obecnego okres programowania, który trwa od 2014 roku. W planach jest udział w kolejnym okresie programowania na lata 2021-2027. W związku z przygotowaniami do kolejnego okresu programowania trwają dyskusje na szczeblu krajowym i regionalnym odnośnie możliwości korzystania z wielu funduszy europejskich. Wiązałoby się to z jeszcze większymi środkami dla społeczności lokalnej, co mogłoby się przełożyć na jeszcze wyższy stopnień zaspokojenia potrzeb mieszkańców obszaru. Dałoby to możliwość na większy wzrost atrakcyjności naszego regionu z punktu widzenia turysty, który zawitałby do naszego pięknego i malowniczego obszaru północnej lubelszczyzny, jakim jest powiat bialski.

Wszystkim czytelnikom, mieszkańcom obszaru objętego działalnością BLGD życzymy wytrwałości
w tym trudnym okresie epidemicznym, mamy nadzieję że nadchodzące święta Bożego Narodzenia choć w malutkim stopniu złagodzą tą trudną dla nas wszystkich sytuację.

 

Tekst: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
Zdjęcie: Impreza promująca obszar LSR – ARUA CUP – Międzynarodowe zawody w Sportowym Zimowym Pływaniu.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama