Reklama

Powiat zwiększy środki na utrzymanie dzieci

Podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, radni podejmą uchwałę w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Stawka na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie wzrośnie z 900 do 1000 zł miesięcznie, środki zryczałtowane przeznaczane na utrzymanie dziecka niepełnosprawnego wzrosną z 1150 do 1250 zł miesięcznie.

Decyzja radnych związana będzie ze zwiększeniem wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego określonych w artykułach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie 1000,00 zł miesięcznie. Środki finansowe na utrzymanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałtowanej kwocie 1250,00 zł miesięcznie.

Na terenie Powiatu funkcjonują 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Kwota zryczałtowana na utrzymanie dziecka w Placówkach, zwiększana była w 2018 roku i obecnie wynosi 900,00 zł miesięcznie, a dla dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 1150,00 zł. Natomiast w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi 1052,00 zł. oraz 211,00 zł. dodatek na dziecko niepełnosprawne.

Zryczałtowana kwota obejmuje wydatki na:
– wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka;
– wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku dziecka i indywidualnych potrzeb dziecka, środki higieny osobistej;
– podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
– koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego;
– zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
– zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka;
– miesięczną drobną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
– opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której mieści się placówka opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej przebywa obecnie 24 dzieci, w tym 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

materiał: Powiat Bialski
tekst: Leszek Niedaleki na podstawie projektu uchwały Rady Powiatu
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama