Reklama

Czas wyjąć łyżwy! Otwarcie bialskich lodowisk (zaproszenie)

Prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk, Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Mickiewicza oraz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej zapraszają na bialskie lodowiska i otarcie nowego sezonu.

Lodowisko przy SP nr 9 (ul. Zygmunta Augusta2) czynne jest od soboty 12 grudnia. Drugie lodowisko przy SP nr 6 (ul. Leszczynowa 16) czynne będzie od 15 grudnia. Godziny otwarcia lodowisk oraz zasady funkcjonowania lodowisk znajdziecie Państwo na stronach szkół. 

Uczestnicy zajęć sportowych odbywających się na lodowiskach zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poniższych regulacji.

I. Wymagania sanitarne przed rozpoczęciem sesji jazdy na łyżwach.

1. Przy wejściu na obiekty lodowiska (szatnia, kasa, toalety, lodowisko i teren bezpośrednio do niego przylegający) każdy uczestnik ma obowiązek zachowania dystansu pomiędzy osobami (min. 1,5 metry).

2. Przy wejściu na obiekty lodowiska należy dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk. Dozowniki znajdują się na terenie szatni i toalet.

3. Przy wejściu na obiekty lodowiska każdy jest zobowiązany posiadać zasłonięte usta i nos do czasu rozpoczęcia jazdy na łyżwach.

4. Osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji nie będą wpuszczane na obiekty lodowiska.

5. Osoby poddane kwarantannie, osoby u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, lub osoby co do których może zachodzić takie uzasadnione podejrzenie nie mogą korzystać z obiektów lodowiska.

6. Każdy uczestnik sesji jazdy na łyżwach jest zobowiązany przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności i zachowania dystansu społecznego.

7. Każdy uczestnik sesji jazdy na łyżwach jest zobowiązany stosować się do wytycznych zarządcy lodowiska ogłaszanych przez obsługę lodowiska, czy też przekazywanych w innej formie, zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak i w trakcie.

II. Wymagania sanitarne w trakcie sesji jazdy na łyżwach.

1. Wszyscy przebywający na obiektach lodowiska włącznie z jego obsługą mają obowiązek do czasu wejścia na lód posiadać zasłonięte usta i nos.

2. Osoby, które rozpoczynają jazdę na łyżwach, mogą mieć odsłonięte usta i nos jednakże zaleca się ich zasłanianie.

3. Osoby postronne np. opiekunowie dzieci, nie mogą przebywać w okolicy tafli lodowiska oraz w jego obiektach.

4. Czas pobytu w obiektach lodowiska należy ograniczyć do minimum, niezbędnych czynności koniecznych do skorzystania z oferty lodowiska. Przedłużanie pobytu na obiektach lodowiska nie jest możliwy.

5. Po zakończeniu jazdy na łyżwach wszyscy mają obowiązek mieć zasłonięte usta i nos.

6. Maksymalna ilość osób wpuszczana na taflę – 30 osób ( 15 m2/osobę ).

7. Sprzedaż biletów odbywa się maksymalnie 30 minut przed sesją w kasie lodowiska. Bezpośrednio przed kasą może znajdować jedna osoba (ew. rodzina).

8. Sesje będą trwały po 45 minut i rozpoczynać się będę o następujących godzinach: dni powszednie :14.00, 16.00, 18.00, 20.00, w dni wolne od nauki: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

9. W trakcie godzinnych przerw między sesjami prowadzona jest kosmetyka lodowej tafli oraz dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń lodowiska.

10. Wypożyczany sprzęt (łyżwy, pingwiny do nauki jazdy) jest po każdym użyciu czyszczony, dezynfekowany i suszony na specjalnych suszarkach.

11. Wypożyczany sprzęt wydaje obsługa lodowiska. Korzystający z niego nie może go przekazać innej osobie.

12. Osoby przychodzące na kolejną sesję, wpuszczane będę na obiekt 30 minut przed jej rozpoczęciem i później;

13. Zmiana obuwia na łyżwy i odwrotnie następować będzie w szatni gdzie przebywać może jednocześnie maksymalnie 6 osób lub przed budynkiem. Łyżwiarz powinien być wyposażony w plecak lub torbę na własne obuwie. Pozostawianie obuwia luzem nie jest dopuszczalne.

14. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach na łyżwach, nakryciu głowy i rękawicach.

15. Niedopuszczalne jest zatrzymywanie się w grupach powyżej 2 osób na tafli i przy bandach lodowiska.

16. Zabroniona jest jazda na łyżwach, w której występuje bezpośredni kontakt między osobami.

17. Czas na opuszczenie obiektu po zakończonej sesji wynosi maksymalnie 20 minut.

III. Wymagania sanitarne po zakończonej sesji jazdy na łyżwach.

1. Po zakończonej sesji jazdy na łyżwach każdy ma obowiązek zachowania dystansu pomiędzy osobami (min. 1,5 metry).

2. Po zejściu z lodowiska każdy jest zobowiązany do zasłonięcia ust i nosa.

3. Po zejściu z lodowiska każdy jest zobowiązany do dokonania obowiązkowej dezynfekcji rąk.

Źródło: UM w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama