Ogłoszenie

Reklama

Pierwsza sesja zdalna w gminie Biała Podlaska

Wymogi sanitarne spowodowane pandemią koronawirusa sprawiły, że 30 listopada br. obrady 20. sesji Radu Gminy przeprowadzone zostały zdalnie. Łącza nie zawiodły i wszystko odbyło się zgodnie z planem.

Na początek wójt Wiesław Panasiuk złożył sprawozdanie ze swej pracy między sesjami. Pochwalił załogę Gminnego Ośrodka Kultury, którzy mimo reżimu sanitarnego i zamknięcia klubów, potrafią doskonale zorganizować konkursy, pokazy, warsztaty i koncerty transmitowane w Internecie. Mówił też o samochodach bojowych, o jakie wzbogaciły się dwie zrzeszone w KSRG jednostki OSP oraz realizacji przyjętych do budżetu inwestycji. Zakończone zostały budowy dróg w Młyńcu i w Łukowcach. Odwodniona została droga na nowym osiedlu mieszkaniowym w Porosiukach. Obecnie trwa budowa chodników w Sławacinku Starym i Styrzyńcu, odwodnienie drogi w Styrzyńcu, rozbudowa budynku SP w Grabanowie i modernizacja dworku w Wilczynie. Zaawansowane są prace przy modernizacji świetlic wiejskich w: Sycynie, Porosiukach, Dokudowie Drugim, Styrzyńcu, Cełujkach, Ciciborze Małym, Krzymowskich i Grabanowie. Po tym remoncie wszystkie świetlice (w sumie 27) będą unowocześnione ku zadowoleniu mieszkańców. Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego w Rakowiskach i bieżni z trawy syntetycznej na boisku w Hrudzie.

Udało się dokonać spisu rolnego w 93 gospodarstwach na terenie gminy. W październiku samorząd otrzymał pieniądze na zwrot akcyzy za zakup oleju napędowego na kwotę 533 tys. zł. Akcyza wypłacona zostanie 710 rolnikom.

Aktualnie gminne placówki oświatowe pracują zdalnie, ale nauczanie jest bardziej efektywne niż wiosną br. Nauczyciele dysponują nowymi programami i mają bezpośrednio kontakt z uczniami. Również zdalnie, ale bardzo skutecznie pracuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tylko w październiku wypłacone zostały świadczenia wychowawcze (500+) na kwotę 1,5 mln zł.

Nie maleje, niestety, przemoc w rodzinie. W październiku wszczęto procedurę wydania czterech Niebieskich Kart i wystąpiono do Sądu Okręgowego o wgląd w sytuację małoletnich dzieci. Niepokojące wieści płyną z parlamentu, gdzie trwają prace nad nową ustawą, która pozbawi samorządy lokalne pieniędzy z rozliczenia podatkowego PIT. Do tej pory 38 proc. wpływów z podatków dzielonych było na połowę (samorządy i Skarb Państwa). Teraz cała kwota ma pozostawać w zasobach władz centralnych. Gminy stają przed kilkoma problemami związanymi z gospodarką odpadami. Rosną, bowiem koszty składowania i recyklingu odpadów. W dodatku coraz większość mieszkańców nie płaci w ustalonych terminach opłat za wywóz śmieci. Obecnie zaległości z tego tytułu przekroczyły 500 tys. zł.

Sprawozdanie ze swej pracy złożył też przewodniczący RG Dariusz Plażuk. W dalszej części obrad przedstawicielka Zespołu Interdyscyplinarnego Aleksandra Czubla zapoznała radnych z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar tej przemocy na lata2021 – 2026. Radni jednogłośnie go zaakceptowali.

Z kolei sekretarz gminy Grażyna Majewska przedstawiła program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Na dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowej przeznaczone zostanie w przyszłym budżecie gminy 30 tys. zł. O ich podziale zdecyduje komisja konkursowa, do której zainteresowane stowarzyszenia mogą składać wnioski. Ta propozycja spotkała się też ze zgodnym poparciem radnych.

Kierownik referatu rolnictwa i leśnictwa Arkadiusz Drąg zapoznał radnych z trzema propozycjami zbycia mienia gminnego lub nabycia działek. Pierwsza z nich dotyczyła przekazania w drodze darowizny miastu Terespol działki o powierzchni 531 mkw. na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża i Piłsudskiego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejowego, działka po śmierci jej właściciela przypadła gminie Biała Podlaska. Wraz z nią gmina odziedziczyła też działkę w Perkowicach. Terespolska działka zabudowana jest obiektami w złym stanie technicznym, których wyburzenie pochłonęłoby znaczne wydatki. Członkowie komisji rolnej, infrastruktury i ochrony środowiska po wizji lokalnej zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie jej w formie darowizny samorządowi Terespola, który poniósł koszty sądowe związane z opłatami sądowymi. Wprawdzie Mateusz Siwiec miał odmienne zdanie i proponował odsprzedaż działki, ale radni, po wysłuchaniu rzeczowej opinii przewodniczącego komisji Tomasza Wołowika, przegłosowali uchwałę o darowiźnie przy dwóch przeciwnych osobach i jednej wstrzymującej się od głosu. Druga uchwała, przyjęta tym razem jednogłośnie, dotyczyła zbycia działki o powierzchni 1003 mkw. stanowiącej własność gminy mieszkańcowi wsi Krzymowskie. Działka ta była kiedyś nieużytkowaną drogą gminną. Chęć zakupu wyraził właściciel sąsiedniej posesji. Trzecia uchwała dotyczyła przejęcia do mienia gminnego działki w Zabłociu. Jej właściciel zdecydował się przekazać ją bezpłatnie, z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci. Ta uchwała też przyjęta została jednomyślnie.

Radni zaakceptowali zmiany w budżecie w wieloletniej prognozie finansowej gminy, zaproponowane przez skarbnika Krzysztofa Radzikowskiego.  W wieloletniej prognozie znalazła się propozycja budowy drogi gminnej w Ciciborze Dużym, na którą mieszkańcy przeznaczyli tegoroczny i przyszłoroczny fundusz sołecki. Pomysł spotkał się z przychylnością wójta, który przeznaczył na tę inwestycję dodatkową kwotę 160 tys. zł.

Sekretarz gminy Grażyna Majewska zwróciła się do radnych o zgodę na zawarcie porozumienia z samorządem gminy Piszczac na dowóz niepełnosprawnego ucznia z miejscowości gminnej na zajęcia prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zalutyniu.

Uchwała przyjęta została jednomyślnie. Dokonano też poprawki błędu pisarskiego we wcześniejszej uchwale, dotyczącej ustanowienia pomników przyrody.

W interpelacjach radny Mateusz Siwiec dopytywał, czy dokonane zostaną zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego sołectw Kamieniczne i Wilczyn. Odpowiedzi udzielił zastępca wójta Adam Olesiejuk. Z braku dyspozycji Rady Gminy nie będzie podejmowana zmiana studium tychże sołectw. Na finał obrad wójt Wiesław Panasiuk poinformował o przygotowaniu budżetu gminy na 2021 rok. Zyskał on pozytywną opinię ekspertów Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jednak przed jego uchwaleniem radni pracować będą nad szczegółami w komisjach problemowych. Jak stwierdził wójt, obrady tej sesji potwierdziły, że można pracować zdalnie i podziękował radnym za aktywne uczestnictwo.

Tekst: Istvan Grabowski
Zdjęcia: Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama