Reklama

Biała Podlaska: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności

Podczas XIX sesji Rady Miasta Biała Podlaska w dniu 9 listopada, Michał Litwiniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska złożył Radzie Miasta i mieszkańcom sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie z działalności prezydenta w dniach od 1 października 2020 r. do 9 listopada 2020 r.

Treść sprawozdania Prezydenta Miasta Biała Podlaska

5 października
Biała Podlaska drugą Stolicą Rowerowej Polski
Wraz z prezydentem Nowej Soli Jackiem Milewskim i prezydentem Gniezna Tomaszem Budaszem, prezydent Michał Litwiniuk uczestniczył w konferencji prasowej online, zorganizowanej przez samorząd miasta Bydgoszcz, na której ogłoszone zostały wyniki rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Biała Podlaska wywalczyła w niej drugie miejsce. – To piękna akcja integrująca nasze społeczności, promująca aktywność , zdrowie i ekologię. Biorąc w niej udział, pokonaliśmy łącznie ok. 240 852 km i zdobyliśmy tym samym 4206 pkt. – powiedział Litwiniuk.

Medal wdzięczności ZHP
Także w tym dniu miało miejsce spotkanie z Martą Pomorską, komendantką hufca ZHP. Hufiec wrócił po ośmiu latach, także dzięki wsparciu Urzędu Miasta, do Białej Podlaskiej. W spotkaniu uczestniczył również komendant chorągwi lubelskiej Tomasz Sycha, który wręczył prezydentowi Litwiniukowi przyznany przez Związek Harcerstwa Polskiego medal wdzięczności ZHP. – Przekazaliśmy na siedzibę bialskiego hufca lokal przy pl. Wolności 2 znajdujący się w zasobach miejskiej spółki ZGL. – poinformował Litwiniuk.

6 października
Biznes i samorząd – wzorowe współdziałanie na terenie miasta
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie, który zgromadził samorządowców i przedstawicieli środowisk biznesowych z całego kraju, podczas panelu dyskusyjnego, którego głównym tematem było współdziałanie biznesu z jednostkami samorządu terytorialnego, prezydent Michał Litwiniuk mówił m.in. o: bialskim systemie pomiaru jakości powietrza, nowo budowanej miejskiej ciepłowni opalanej biomasą, realizowanych w Białej Podlaskiej, największych w skali województwa lubelskiego, przedsięwzięciach związanych z budową instalacji w odnawialne źródła energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych, inwestycjach w infrastrukturę drogową, niskoemisyjnym i zrównoważonym transporcie miejskim. W panelu tym uczestniczyli również: Grzegorz Benedykciński – burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Krzysztof Burda prezes Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania, Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa, Krzysztof Wolny – burmistrz gminy Międzychód i Krzysztof Żuk – prezydent Lublina.

8 października
Podziękowania i nagrody dla BCK za Festiwal Bogusława Kaczyńskiego
Prezydent Litwiniuk spotkał się z pracownikami Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego, by podziękować za wzorową organizację wrześniowych Dni Patrona naszego miasta. Wraz z dyrektorem BCK Zbigniewem Kapelą poinformowali także o przyznanych im z tego tytułu nagrodach finansowych.

9 października
Ślubowanie pierwszaków w podstawowej dwójce
Prezydent bierze udział w uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na ucznia pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia.

Otwarcie Żłobka Rabarbar
Tego dnia też prezydent uczestniczy w oficjalnym otwarciu niepublicznego żłobka „Rabarbar”, który wsparty został przez bialski samorząd, wydzierżawiając miejski teren na plac zabaw przy placówce.

Biała Podlaska: Żłobek Rabarbar otwarty! (film) (galeria) <<<<>>>> Link

10 października
Teatr Słowa w „Baśni o smoku bialskim”
Podczas kolejnego spotkania w ramach Podlaskiej Jesieni Teatralnej, które zgromadziło publiczność na spektaklu „Baśń o smoku bialskim” przygotowanym przez bialski Teatr Słowa, prezydent Litwiniuk wręczył podziękowania i upominki artystom teatru i podziękował za całokształt ich działań tak istotnie wzbogacających bialskopodlaską kulturę.

Baśń o bialskim smoku (galeria) <<<<>>>> Link

Noc bibliotek
Prezydent Litwiniuk bierze udział w organizowanym co roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną ważnym wydarzeniu kulturalnym, jakim jest Noc Bibliotek objęta przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska Honorowym Patronatem. Z tej okazji dla najmłodszych bialczan przygotowany został spektakl „Sowa na rowerze – heca, która z książki się bierze”, zaś wszystkich uczestników zachwyciła projekcja starych fotografii Białej Podlaskiej na placu przed budynkiem biblioteki. Ponadto, dzięki nowym technologiom oraz robotom dostępnym w placówce, uczestnicy zajęć zgłębili wiedzę na temat planet w układzie słonecznym.

Czytelnicze i nie tylko atrakcje w Noc Bibliotek 2020 w Białej Podlaskiej (galeria) <<<<>>>>Link

12 października
Aport dla miejskiej spółki PEC
Podpisałem akt notarialny dotyczący przekazania aportu rzeczowego sieci ciepłowniczej przy bramie koszarskiej w Zespole Zamkowo-Parkowym przy ul. Warszawskiej na rzecz miejskiej spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

13 października
Miejskie obchody święta nauczycieli
Podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych w Zespole Szkół Zawodowych na ul. Brzeskiej prezydent Litwiniuk złożył z okazji tego święta życzenia pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi szkół. Była to okazja to wręczenia nagród wyróżnionym w tym roku dyrektorom szkół i nauczycielom, a także przyznanych w tym roku po raz pierwszy – co jest realizacją wyborczej obietnicy Michała Litwiniuka – stypendiów dla najlepszych uczniów. – Miałem też przyjemność złożyć życzenia bezpośrednio społecznościom Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. – opisuje Litwiniuk.

14 października
Koronawirus w natarciu – zebrał się Miejski Sztab Kryzysowy
W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prezydent Litwiniuk zorganizował w Urzędzie Miasta zebranie Sztabu Kryzysowego, w którym wzięli udział przedstawiciele służb miejskich, służb mundurowych, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Marcin Nowik. Omówiono bieżącą sytuację epidemiologiczną w Białej Podlaskiej oraz na terenie powiatu bialskiego, jak też stan przygotowania i działania poszczególnych instytucji w obliczu zwiększającej się liczby zachorowań.

Online z wojewodą i komendantem wojewódzkim na temat współpracy w ramach walki z Covid-19
W tym dniu również miała miejsce w tej samej sprawie narada online z wojewodą Lechem Sprawką i inspektorem Arturem Bieleckim, Wojewódzkim Komendantem Policji. – Zaplanowaliśmy kolejne działania w ramach współpracy naszego samorządu z władzami wojewódzkimi i Policją, m.in. wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej. – informuje prezydent Litwiniuk.

Firma Drogi-Mosty zbuduje ścieżkę rowerową przy Akademickiej
Tego dnia prezydent Litwiniuk podpisał umowę z Bogdanem Szewczakiem, prezesem firmy DROGI MOSTY, która zrealizuje wartą 186 tys 979 zł 40 groszy inwestycję – I etap budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Akademickiej. Powstanie ona w ramach Budżetu Obywatelskiego i obejmie budowę ciągu rowerowego, zjazdów z kostki brukowej i wykonanie pasa zieleni.

16 października
Dzień Papieski
Wraz z bratem gwardianem bialskiego klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Bogdanem Augustyniakiem, naczelnikiem Gabinetu Prezydenta Wojciechem Sosnowskim, naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM dr. Stanisławem Romanowskim, z dyrektor Katarzyną Sierpotowską i delegacją Szkoły Podstawowej nr 9 oraz harcerzami uczczono Dzień Papieski – upamiętniający wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. – W tym roku obchodziliśmy 42. rocznicę tego wydarzenia. – mówi Litwiniuk.

Biała Podlaska: Uczcili pamięć o Janie Pawle II <<<<>>>> link

Szkoły przygotowane do nauczania hybrydowego
Tego dnia także prezydent Litwiniuk spotkał się z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, by omówić stan przygotowania placówek do zarządzonego przez Prezesa Rady Ministrów przejścia w hybrydowy tryb pracy. Omówiono organizację pracy przystosowaną do zagrożeń związanych ze stanem epidemicznych i przyjęto wspólne rozwiązania. W spotkaniu tym uczestniczyli także: naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta dr Stanisław Romanowski, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Artur Żukowski – kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta.

20 października
44 nowe firmy w Białej Podlaskiej
Prezydent Michał Litwiniuk wręczył listy gratulacyjne nowym przedsiębiorcom – uczestnikom realizowanego przez miasto projektu „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsiębiorcy ci w ramach projektu uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na podstawie zdobytej wiedzy opracowali biznesplany, które zgłosili do konkursu o środki unijne na otwarcie własnej firmy. Dzięki temu na terenie gmin miejskiej i wiejskiej Biała Podlaska powstały 44 nowe firmy. Całkowity koszt tego projektu to 2 mln 522 tys 094,90 zł, z czego: 2 mln 143 tys 780,65 zł to środki UE, 378 tys 314,25 zł to krajowe środki publiczne, 246 tys 913,11 zł pochodzi z budżetu państwa i 131 tys 401,14 zł – z budżetu bialskiego samorządu. – Celem tego działania było podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. – mówi Litwiniuk.

22 października
Tablica i otwarcie II etapu zmodernizowanej i przebudowanej ulicy Warszawskiej
Wraz z wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem, ks. dziekanem Marianem Danilukiem, prezesami realizujących inwestycję firm: Tre-Drom – Wiesławem Harasimiukiem i Budomex – Eugeniuszem Izdebskim oraz zastępcą prezydenta – Maciejem Buczyńskim i naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Sylwią Golik, prezydent Michał Litwiniuk odsłonił tablicę informującą o przebudowie II odcinka ul. Warszawskiej, co stanowiło symboliczne zakończenie II etapu tego przedsięwzięcia. Jego całkowita wartość to 13 mln 479 tys 453,20 zł, z czego 8 mln 323 tys 649 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach przebudowy II odcinka ul. Warszawskiej, od skrzyżowania z ul. Kopernika do posesji 65A oprócz nowej nawierzchni wraz z krawężnikami o zjazdami do posesji powstały: chodnik i ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, 2 przystanki komunikacyjne z zatokami i peronami, 4 przejścia dla pieszych, w tym 3 wyposażone w wyspy dzielące. Miejscami zostały dodatkowo wydzielone pasy do skrętu w lewo.

Biała Podlaska: II etap przebudowy ul. Warszawskiej zakończony (film) (galeria) <<<<>>>> Link

„Starzy” pracownicy bibliotek miejskich z podwyżkami
Tego dnia także prezydent spotkał się z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy mają najdłuższy staż pracy. Wraz z dyrektorem Pawłem Borkiem poinformowali ich o podwyżkach ich wynagrodzeń. Była to też okazja do podziękowania kadrze biblioteki za nowatorskie i wszechstronne działania online instytucji, szczególnie istotne w okresie pandemii koronawirusa.

23 października
Otwarcie Muzeum Południowego Podlasia po remoncie
Wraz z Violettą Jarząbkowską, dyrektor Muzeum Południowego Podlasia, prezydent Michał Litwiniuk oficjalnie otworzył odrestaurowane pomieszczenia wieży głównej i tzw. szyi, w których znajdują się obecnie nowoczesne sale ekspozycyjne Muzeum Południowego Podlasia prezentujące dorobek kolejnych pokoleń tworzących historię Białej Podlaskiej. Modernizacja ta była elementem unijnego projektu „Rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej”, który zrealizowano dzięki 20 mln zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt tego projektu to 30 mln zł, z czego 7 mln zł przeznaczone zostało na remont tzw. szyi i wieży głównej.

Muzeum Południowego Podlasia oficjalnie otwarte! (galeria)<<<<<>>>> Link

24 października
Protest Kobiet ze wsparciem Prezydenta
Prezydent Michał Litwiniuk spotkał się na pl. Wolności z uczestnikami protestu niezgadzającymi się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zakazującym przerwania ciąży przy diagnozie o ciężkim upośledzeniu płodu, wyrażając solidarność z nimi. – Zaapelowałem o pokojowy przebieg protestów oraz wydałem polecenie Straży Miejskiej czuwania nad bezpieczeństwem w mieście podczas ich trwania. – mówił Litwiniuk.

Strajk Kobiet – Gniew Kobiet! Fotorelacje z protestów w Białej Podlaskiej (galeria) <<<<>>>>Link

27 października
KT&M zbuduje odcinki ulic Żeromskiego i Wereszki…
Podpisano przez prezydenta Michała Litwiniuka i Kamila Twarowskiego, reprezentującego bialskie przedsiębiorstwo KT&M, umowę na realizację wspólnej inwestycji – budowy ul. Stefana Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Aleksandra Wereszki do skrzyżowania z ul. Tomasza Nocznickiego oraz ul. Aleksandra Wereszki pomiędzy ul. Józefa Beka i ul. Stefana Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach tej współpracy zostanie zrealizowana inwestycja, dzięki której poprawi się jakość i komfort mieszkańców kolejnej części Białej Podlaskiej. Firma KT&M zrealizuje ją na podstawie projektu i kosztorysu inwestorskiego przygotowanego przez Gminę Miejską. – Należy podkreślić, że jest to kolejny przykład wdrażanej przeze mnie filozofii współpracy samorządu i deweloperów przy tworzeniu infrastruktury miejskiej i towarzyszącej. – informuje Litwiniuk.

… a Tre-Drom gruntownie przebuduje i odremontuje Daleką
Tego samego dnia podpisano umowę na realizację kolejnej inwestycji z Wiesławem Harasimiukiem, prezesem Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego „Tre-DROM”. W ramach tego zadania na ul. Dalekiej na odcinku od ul. Koncertowej do ul. Twardej powstanie nowa nawierzchnia ulicy, krawężniki, kanalizacja deszczowa, zostanie wykonana regulacja wysokościowa urządzeń wod.-kan. oraz regulacja i plantowanie poboczy gruntowych. To inwestycja o wartości 338 953,56 zł.

30 października
Prezydent zwalnia sprzedawców kwiatów i zniczy z opłat handlowych
W związku z niespodziewaną decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu cmentarzy w dniach związanych ze świętem Wszystkich Świętych prezydent podjął decyzję o wsparciu dla osób sprzedających kwiaty i znicze poprzez zwolnienie z opłat najemców sprzedających je przy bialskich cmentarzach w okresie świąt oraz o wydłużeniu okresu zezwoleń na handel okazjonalny w okolicach cmentarzy do 8 listopada.

Prezydent Michał Litwiniuk wraz z rodziną w samoizolacji
Od 31 października, natychmiast po wystąpieniu charakterystycznych objawów COVID-19, samodzielnie poddałem się izolacji. 3 listopada otrzymałem pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i od tego dnia, stosując się do zaleceń lekarza oraz sanepidu, pozostaję w domu i pracuję zdalnie. – informował Litwiniuk.

Trwa spis rolny
Przypominam, że na terenie całej Polski odbywa się Powszechny Spis Rolny i trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych: 1. przez samospis na stronie internetowej GUS i spisu rolnego; 2. telefonicznie, dzwoniąc na numer infolinii spisowej (22 279 99 99). Dodatkowo w Urzędzie Miasta Biała Podlaska (w pokoju nr 7 na parterze) dostępne jest miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

 

materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
temat: Rada Miasta Biała Podlaska / Prezydent Miasta Biała Podlaska
tekst: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama