Reklama

Województwo: Działalności instytucji kulturalnych w czasie pandemii COVID-19

Instytucje kulturalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie spełniają wszystkie wymogi sanitarne, a ich pracownicy dokładają wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprez i zwiedzającym. We wszystkich miejscach obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk. W zamkniętych salach może przebywać maks. 25% widowni.

Centrum Spotkania Kultur
W związku z nowymi wytycznymi i obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, repertuar Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na ten moment pozostaje bez większych zmian (przełożony został koncert „Metallica Symfonicznie” z 29 października br. na 30 maja 2021). W przypadku aktualizacji repertuaru, instytucja informuje o tym na stronie internetowej, profilu facebookowym, a także indywidualnie osoby zainteresowane.

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
Od samego początku dokładane są wszelkie starania, by w pełni pogodzić działalność artystyczną z obowiązującymi obostrzeniami. Po wprowadzeniu limitu osób mogących przebywać na sali koncertowej, instytucja postanowiła powtarzać koncerty. Sytuacja wpłynęła również na ilość muzyków mogących przebywać jednocześnie na estradzie, przez co zrezygnowano z koncertów wymagających bardzo dużej obsady.

W filharmonii zwiększono ogólną liczbę wydarzeń, wprowadzając nowy cykl koncertów kameralnych, m.in. powróciły „Niedzielne Poranki Muzyczne” kierowane do rodzin z dziećmi. Zrezygnowano z interaktywnych koncertów dla najmłodszych, podczas których dzieci przebywały na scenie razem z muzykami. W zamian przygotowano cykl warsztatów w formie online – łącznie składa się na nie 14 nagrań, m.in. „Obrazujemy melodię gestem”, „Gama, ksylofon i inne zwierzątka” czy „Jeżowe rymy, klawesyn i tamburyn”. W opracowaniu jest także 8 filmów edukacyjnych, które będą emitowane na kanale YouTube filharmonii. W ramach projektu MKiDN „Kultura w sieci” wkrótce zostanie zaprezentowana audycja internetowa „Henryk Wieniawski – człowiek i dzieło”. Do tej chwili instytucji udaje się nie odwoływać koncertów i grać według planu.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Wszystkie ekspozycje muzealne w tym sezonie będą czynne do 29 listopada br. Obecnie można zwiedzać: Pałac, Powozownię, Galerię Sztuki Socrealizmu oraz Kaplicę pałacową wraz z Pokojem Księdza Stefana Wyszyńskiego.

Na ten moment pałac można oglądać w grupach do 8 osób pod opieką pracownika, odtwarzając nagrania przewodnika. W porównaniu do pandemii jest to, aż 22 uczestników w grupie mniej. Z kolei Powozownię, Galerię Sztuki Socrealizmu i Kaplicę pałacową można zwiedzać indywidualnie – maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na poszczególnych wystawach wynosi: 10 osób w Powozowni, 20 osób w Galerii Sztuki Socrealizmu, 30 osób w Kaplicy pałacowej oraz tylko 2 osoby w Pokoju Księdza Stefana Wyszyńskiego. Park jest czynny dla zwiedzających od godziny 9:00 do zmroku.

Wydarzenia odwołane:
– „Akademia Kozłowiecka” – 4 kolejne konferencje poświęcone nauczaniu księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Współpraca: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie. Anulowane terminy: 28 marca, 27 czerwca, 12 września, 14 listopada;
– „Zwiedzanie z duchami” – wieczorne zwiedzanie tematyczne ekspozycji pałacowej. Październik, listopad 2020 r.;
– Dzień Otwartych Drzwi – coroczne wydarzenie organizowane z okazji rocznicy powstania Muzeum Zamoyskich. Planowany termin: 8 listopada 2020 r.;
– Wszystkie zajęcia edukacyjne, warsztaty;
– Wystawa w ekspozycji pałacowej nawiązująca do tematu wojny polsko-bolszewickiej.

Wydarzenia organizowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej:
– Karma wraca – akcja pomocy bezdomnym zwierzętom organizowana w ostatni dzień sezonu turystycznego we współpracy ze schroniskiem dla zwierząt. Każda osoba, która przekaże dary dla podopiecznych schroniska dla zwierząt, otrzyma wejściówkę do pałacu na 29 listopada 2020 r.;
– Kontynuowanie ekspozycji wystawy w Galerii Sztuki Socrealizmu: „1949-2019. Stale o Nowej Hucie”;
– „Polska Zobacz Więcej” (październik/listopad) – włączenie się w akcję ogólnopolską, udostępnienie wybranych ekspozycji muzealnych w wyznaczony jesienny weekend ze zniżką 50%;
– Wystawa planszowa „Wojna polsko-bolszewicka w obiektywie propagandy komunistycznej” prezentowana w formie prezentacji multimedialnej na monitorze w Galerii Sztuki Socrealizmu. Ograniczony zakres.

Muzeum Wsi Lubelskiej
W związku z pandemią odwołane zostały cieszące się popularnością wydarzenia, które odbywają się jesienią, tj. „Jarmark koński” i „Pierzaki”. Nie zostały jeszcze podjęte decyzje dotyczące wieczoru andrzejkowego, spotkań ze św. Mikołajem i wieczerzy wigilijnych dla grup szkolnych, jednak ich organizacja stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie odbywają się zajęcia edukacyjne dla uczniów ani spotkania integracyjne w miejscach do tego przeznaczonych (czworak z Brusa i remiza z Bedlna).

Wnętrza obiektów muzealnych są wyłączone ze zwiedzania (kościół z Matczyna, cerkiew, dwór z Żyrzyna) poza kilkoma obiektami z przelotowymi wejściami zapewniającymi stały ruch powietrza. Skansen, tak jak wszystkie tego typu muzea na otwartym powietrzu, jest o tej porze roku już po sezonie turystycznym, stąd odwiedzają go pojedyncze osoby, w granicach kilkudziesięciu w ciągu dnia. Ze względu na znaczny obszar (ponad 20 hektarów) nie istnieje potrzeba limitowania wejść. Wyjątek stanowi budynek recepcji, gdzie przy kasie obsługiwana jest jedna osoba. Dawne wyjście przez recepcję zastąpiono wyjściem przez ul. Agronomiczną.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Ekspozycje muzealne we wszystkich oddziałach funkcjonują w ograniczonym zakresie – jednocześnie może tam przebywać średnio 10 osób (liczbauzależniona jest od powierzchni sal wystawowych). Zawieszone zostało przyjmowanie grup turystycznych. Planowane wystawy czasowe są realizowane i udostępniane
do zwiedzania, ale zrezygnowano z organizowania wernisaży i towarzyszących im imprez, takich jak planowane koncerty czy wykłady otwarte. Z uwagi na zakończenie sezonu turystycznego zmniejszyła się także liczba osób zainteresowanych zwiedzaniem wystaw muzealnych, a w związku z powyższym obowiązujące limity nie powodują większych utrudnień dla zwiedzających.

Muzeum Narodowe w Lublinie
Instytucja udostępnia swoje wystawy zwiedzającym przy zachowaniu wymogów sanitarnych. Przyjmowanie grup zorganizowanych ograniczono praktycznie do zera. W wyjątkowych sytuacjach muzeum jest w stanie przyjąć do Kaplicy Trójcy Świętej dziesięcioosobową grupę (przy odliczeniu osoby z obsługi jest to właściwie 9 zwiedzających).

W związku z trwającym remontem w ramach projektu „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” finansowanym ze środków unijnych, główna siedziba, tj. Zamek Lubelski, pozostaje zamknięta dla zwiedzających. Jedyne obiekty udostępnione do zwiedzania to Donżon oraz Kaplica Trójcy Świętej. Oddziały miejscowe i zamiejscowe funkcjonują bez zmian.

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz chęć umożliwienia kontaktu z kulturą wszystkim zainteresowanym, większość wydarzeń została przeniesiona do Internetu, gdzie można posłuchać wykładów online, zobaczyć prezentacje multimedialne dotyczące zbiorów, jak również projekcje filmów czy animacje poklatkowe.

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
Pomimo pandemii instytucja prowadzi działalność merytoryczną w takim zakresie, na ile jest to możliwe. Realizowane są spektakle repertuarowe, grane w ramach „Maratonów teatralnych”, w których może wziąć udział do 25 osób. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Teren zespołu pałacowo-parkowego w Gardzienicach pozostaje otwarty dla zwiedzających. Wnętrza obiektów są udostępniane na czas „Maratonów teatralnych” i innych wydarzeń. Można wówczas obejrzeć ekspozycje:
– ekspozycja wykopalisk archeologicznych (wystawa stała);
– wystawa rzeźb Adama Myjaka (wystawa stała);
– wystawa poświęcona spektaklom „Żywot Protopopa Awwakuma” i „Gusła”;
– wystawa multimedialna poświęcona spektaklom OPT „Gardzienice”;
– wystawa fotograficzna przygotowana z okazji Jubileuszu 40-lecia OPT;
– wystawa zdjęć o akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (Pałac/spichlerz);
– wystawa kostiumów teatralnych elementów scenografii Teatru Thiasos;
– wystawa „Żydowscy mieszkańcy Piask i okolic w fotografiach z lat trzydziestych XX wieku”, a także nowe wystawy:
– wystawa w cyklu pracowni Historii Bliskiej „Piaski i Gardzienice w okresie między 1939 a 1980 rokiem” oraz ekspozycja dokumentalna dotycząca architektury dworkowej na Lubelszczyźnie;
– „Ginące Piękno” – wystawa dokumentalna/fotograficzna o detalu w sztuce Polsko-Ukraińskiego Pogranicza. Wystawa ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu;

– wystawa „Opuszczone Dziedzictwo” – wystawa malarstwa Piotra Tymochowicza opowiadająca o opuszczonych domostwach i dworkach.
Działa zlokalizowana w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5a „Galeria Gardzienice”. W tej chwili (do 30 października) jest w niej wystawa prac Władysława Hasiora „Misterium przedmiotu”. Na listopad zaplanowano z kolei wystawę fotografii Laury Makabresku. Będzie ją można oglądać w dni powszednie w godzinach 10:00–17:00.

Organizowane są warsztaty ze ścisłym limitem uczestników (zależne od przestrzeni w której się odbywają). Funkcjonuje Akademia Praktyk Teatralnych – odbywają się sesje pracy ze studentami. Część zajęć odbywa się online.
Niestety z powodu pandemii i wprowadzonych ograniczeń zostały odwołane zapowiedziane wcześniej wydarzenia: Festiwal „Generator Nadziei”, Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop”, międzynarodowy projekt naukowo-artystyczny pn. „Tańcząc ze starożytnymi”. Nie odbyła się także zaplanowana na lato międzynarodowa sesja praktyk teatralnych „Summer Intensive”. Projekty te odbędą się (część w zmienionej formule) w roku przyszłym.
Instytucja podejmuje nowe działania w Internecie. Zostały przygotowane i udostępnione materiały audiowizualne, w tym: wirtualne oprowadzanie po obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Gardzienicach, cykl wirtualnych warsztatów na temat „Cheironomii”, pokazy pracy nad nowymi spektaklami oraz ekranizacje spektakli „Gardzienic” sprzed lat.

Teatr Muzyczny w Lublinie
W połowie października br. odbyła się premiera bajki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Drugi spektakl został przeniesiony na 6 grudnia br. W październiku miały się odbyć cztery spektakle „Hallo Szpicbródka”, ale dwa z nich zostały odwołane, a dwa przeniesione na styczeń 2021. Limit widowni wynosi 80 osób. Na listopad zaplanowano sześć spektakli, ale w związku z dynamiczną sytuacją dyrekcja nie jest w stanie określić, czy dojdą one do skutku.

Teatr im. Juliusza Osterwy
Lubelski teatr odwołał spektakl „Ich czworo” ze względu na podejrzenie zarażenia koronawirusem jednego z pracowników. Od wyniku testu tej osoby zależy decyzja, czy odbędą się zaplanowane na listopad występy.

W listopadzie planowane są spektakle:
– „Psie serce” – pokazy przedpremierowe: 7, 8, 10 i 11 listopada, godz. 19:00; premiera studencka – 12 listopada, godz. 19:00; premiera prasowa – 13 listopada, godz. 19:00, premiera – 14 listopada, godz. 19:00; kolejny spektakl – 15 listopada, godz. 17:00;
– „Ludzie inteligentni” – 19 i 20 listopada, godz. 19:00, 21 listopada, godz. 17:00.
Na wszystkie spektakle obowiązuje limit miejsc – 25%, czyli 79 miejsc.
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie Placówka funkcjonuje bez ograniczenia dostępu dla osób z zewnątrz, jednak przy zachowaniu limitu uczestników.

Wykaz planowanej aktywności:
– wystawa malarstwa z okazji 35-lecia pracy artystycznej Leszka Niewiadomskiego (26 października–11 listopada) w formie otwartej ekspozycji oraz fotogalerii zamieszczonej na stronie WOK;
– Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października. Na listopad zostanie przygotowana wystawa prac konkursowych prezentowana w formie fotogalerii udostępnionej na stronie WOK;
– XXI Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Dotychczas przesłuchania realizowano w 7 ośrodkach, jednak w tegorocznej edycji zastąpi je odsłuchanie prezentacji video przesłanych do organizatora w formie nagrania na płycie CD/DVD lub za pomocą poczty elektronicznej. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 listopada br.;
– XVI Festiwal Teatrów Niewielkich odbędzie się w dniach 14-15 listopada. Ze względu na ograniczoną ilość uczestniczącej widowni spektakle będą transmitowane online;
– XXIV Jesienny Konkurs Recytatorski „Egzamin z życia” – turnieje międzypowiatowe odbędą się w listopadzie, turniej wojewódzki: 24-25 listopada. Konkurs przewidziano w formie hybrydowej, a w razie zaostrzenia restrykcji zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie prezentacji multimedialnych;
– wystawa Krystyny Rudzkiej „Istota Zielonej Materii” – wystawa zostanie udostępniona wyłącznie w formie multimedialnej zamieszczonej na stronie WOK;
– wystawa Malarstwa Zbigniewa Strzyżyńskiego – grudzień 2020.

Poza tym odbywają się cyklicznie zajęcia Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie” oraz zajęcia w ramach „Szkoły Superbabci”.

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
tekst i zdjęcia: Remigiusz Małecki rzecznik prasowy Kancelaria Marszałka
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama