Ogłoszenie

Reklama

Rokitno: Konkurs plastyczny „Marszałek Józef Piłsudski – wielki człowiek i wódz” (zaproszenie)

Wójt gminy Rokitno i Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie zapraszają przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej z terenu gminy Rokitno do udziału w konkursie plastycznym pt. „Marszałek Józef Piłsudski — wielki człowiek i wódz". Zgłoszenia prac do 6 listopada 2020 r. 

Regulamin Konkursu

Cele konkursu:

• kształtowanie postawy patriotyzmu i świadomości narodowej poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej

• rozbudzanie u dzieci zainteresowania postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego

Warunki uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej;

• Prace będą oceniane osobno w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy klasy IV-VI, klasy VII-VIII szkoły podstawowej;

• technika prac: ołówek, kredka ołówkowa;

• format prac A4;

• praca powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą oceniane);

• prace muszą być opatrzone danymi zgłoszeniowymi —formularz (poniżej) naklejony z tyłu pracy lub
praca opisana ręcznie zgodnie z formularzem – niepodpisane prace nie będą brane pod uwagę;

• prace prosimy dostarczać (w opakowaniach zabezpieczających przed ich uszkodzeniem) pocztą na adres Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie, Rokitno 37B, 21-504 Rokitno w terminie do 6 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników dnia 10 listopada 2020 r.

Komisja konkursowa i nagrody:

• Prace ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów;

• laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną;

• Prace ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów;

• laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną;

• wyniki konkursu wraz ze zdjęciami prac zostaną podane do wiadomości na portalu społecznościowym Facebook Gik Rokitno

• Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania nagród.
Informacje dodatkowe:

• przesłane prace przechodzą na własność organizatorów;

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez zgody autora i wypłacania honorariów autorskich;

• udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu;

• udział w konkursie jest tożsamy z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych uczestnika na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych;

• Udział w konkursie jest tożsamy z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację prac oraz danych laureatów Imienia i nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza i klasy) na profilu Facebook GIK Rokitno;

• Kwestie, których nie reguluje niniejszy regulamin, rozstrzygają organizatorzy konkursu.

źródło / grafika: GIK w Rokitnie

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama