Reklama

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łózkach już działa

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łózkach prowadzony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczął swoje funkcjonowanie po długim oczekiwaniu 8 października br. Inwestycja poszerza ofertę SPZOZ w zakresie opieki długoterminowej.

– ZOL w Łózkach funkcjonuje od 8 października br. Ten termin, w obecnych realiach i wobec wymogów, nakładanych także na zakłady opiekuńcze i pielęgnacyjne – był najwcześniejszym możliwym. Z tych samych powodów zrezygnowano także z uroczystości towarzyszących inauguracji działalności zakładu. – tłumaczy Mariusz Filipiuk starosta bialski.

Dotychczas ZOL mieścił się w Międzyrzecu Podlaskim w budynku Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ przy ul. Wiejskiej 13, w specjalnie do tego celu wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeniach. Zakład dysponował miejscami dla 15 pacjentów, wykorzystanie miejsc wynosi 100%.

Mając na względzie ogromne społeczne zapotrzebowanie na świadczenia dla osób wymagających ciągłej specjalistycznej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji, podjęto starania o rozwinięcie działalności ZOL-u.

Dzięki pojawieniu się szansy na pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z wydatnym, niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia, wsparciem Powiatu Bialskiego i osobistym zaangażowaniem Starosty Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka, a także przy współpracy z wójtem Gminy Drelów Panem Piotrem Kazimierskim i z lokalnym samorządem, doprowadzono do powstania zupełnie nowego gmachu, przeznaczonego w całości na zakład opiekuńczo leczniczy.

Zrealizowano gruntowną rozbudowę nieużytkowanego budynku dawnej szkoły, przeprowadzono dostosowanie i kompleksowe wyposażenie budynku na potrzeby nowoczesnego zakładu, wreszcie przeprowadzono głęboką rewitalizację i dostosowano do potrzeb podopiecznych park o powierzchni około 1ha, dopełniający całokształt Zakładu. Wartość inwestycji w zakresie ZOL (w ramach unijnego projektu dokonano także doposażenia Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim w najnowocześniejsze urządzenia do endoskopii, ultrasonografii, laparoskopii i do kardiologicznych prób wysiłkowych), to ponad 10 500 000 zł. Powstało nowoczesne, kompleksowo wyposażone, ustronne, ale łatwo dostępne dzięki wyremontowanym drogom, przyjazne, zielone miejsce specjalistycznej opieki.

Powstały ZOL to nie tylko nowoczesne wyposażenie, nowa infrastruktura i idealne otoczenie. Pacjentami opiekuje się na wyłączność placówki lekarz specjalista geriatrii i chorób wewnętrznych, konsultują specjaliści – psychiatra, neurolog, chirurg. Oprócz opieki ze strony wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i opiekunów medycznych, zakład zapewnia świadczenia psychologa i logopedy. Pobyt w zakładzie to także rehabilitacja – fizjoterapia i terapia zajęciowa, leczenie dietetyczne, diagnostyka i niezbędne leki 

– Zakład wypełnia lukę w zakresie świadczeń opiekuńczo leczniczych. Utworzenie dodatkowych łóżek pozwoli na skrócenie kolejek oczekujących. Zakład jest przystosowany do przyjęcia nawet 85 pacjentów, będzie też docelowo miejscem pracy dla około 53 osób. – mówi starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Wszyscy pacjenci z dotychczasowej lokalizacji przenieśli się już do nowego miejsca. Dyrektor Oddziału Lubelskiego NFZ zwiększył zakres umowy na udzielanie świadczeń w ZOL do około 36 pacjentów już w tym roku. – Sukcesywnie przyjmowani są kolejni pacjenci z dotychczasowej kolejki oczekujących, natomiast można składać wnioski – przewiduje się uzyskanie kolejnego zwiększenia kontraktu z NFZ na rok 2021, rozważane jest też uruchomienie miejsc komercyjnych. – dodaje Marek Zawada dyrektor szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakłady opiekuńczo lecznicze są przeznaczone dla osób nie w pełni samodzielnych, wymagających pomocy w czynnościach życia codziennego. Do ZOL kwalifikują się osoby uzyskujące ocenę do 40 pkt. w 100-punktowym tzw. wskaźniku Barthel, służącym do oceny m. in. samodzielności w spożywaniu posiłków, przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu się i kontrolowaniu potrzeb fizjologicznych. Przyjęcia dokonuje się na pisemny wniosek pacjenta, na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (z POZ albo z oddziałów szpitalnych). Koszty pobytu pokrywane są w 70% ze świadczenia, które otrzymuje pacjent (np. renta, emerytura), w pozostałej części w ramach umowy z NFZ. Natomiast pacjenci są objęci kompleksową opieką i leczeniem, bez względu na wysokość pobieranych świadczeń,  Zakład zapewnia, oprócz opieki i pielęgnacji, m.in. niezbędne leki i konsultacje specjalistyczne.

źródło: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama