Reklama

Stypendia i nagrody uczniom bialskich szkół przyznane!

Prezydent Miasta Biała Podlaska na mocy Uchwały nr XI/151/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie nagród i stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Biała Podlaska 13 października 2020 r. podczas Miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej przyznał po raz pierwszy stypendia naukowe. Otrzymało je 9 uczniów bialskich szkół wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki. Gratulacje od prezydenta Michała Litwiniuka również otrzymali rodzice stypendystów.

Przypomnijmy warunki konieczne do spełnienia aby móc otrzymać stypendium:
Stypendium naukowe Prezydenta Miasta przyznawane jest uczniom, którzy w danym roku szkolnym wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami oraz bardzo dobrymi wyniki w nauce.
Stypendium naukowe Prezydenta Miasta przyznawane jest uczniowi szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
b) otrzymał na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 5,0;
c) nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych;
d) jest co najmniej finalistą konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty lub olimpiad, turniejów dotowanych przez Ministra Edukacji Narodowej;
e) wyróżnia się aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły;

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta przyznawane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
b) otrzymał na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75;
c) nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych;
d) jest co najmniej finalistą konkursów, olimpiad lub turniejów dotowanych przez Ministra Edukacji Narodowej;
e) wyróżnia się aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły.

Kwota stypendium naukowego Prezydenta Miasta uzależniona jest od uzyskanego tytułu i wynosi:
1) laureat – 1 000 zł,
2) finalista – 700 zł.

Podczas uroczystości w ZSZ nr 2 pan prezydent wręczył dwóm laureatom i 7 finalistom stypendia.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:
1)Jakub Sobolewski absolwent Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej obecnie uczeń klasy I w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Jakub jest laureatem XXV konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1997 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” oraz laureatem Konkursu Historycznego. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,22.

2)Ryszard Oczkowski absolwent Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia obecnie uczeń klasy I w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ryszard jest laureatem Konkursu Matematycznego. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,11.

Finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych dotowanych przez Ministra Edukacji Narodowej:
3) Maria Dmochowska uczennica Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej.
Maria jest finalistką Konkursu Matematycznego. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,23.

4) Zofia Sudewicz uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia.
Zofia jest finalistką Konkursu Polonistycznego. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,64.

5) Natalia Jewtoszuk absolwentka Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej obecnie uczennica klasy I w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Natalia jest finalistką Konkursu Polonistycznego. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,11.

6) Aleksandra Czech uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida
Aleksandra jest finalistką XXXVIII Olimpiady Języka Łacińskiego. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,45.

7) Amelia Michaluk uczennica I liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Amelia jest finalistką XXX Olimpiady Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski” Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,22.

8) Bartosz Kuc uczeń I liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Bartosz jest finalistką XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,78.

9) Martyna Szypiło uczennica I liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Martyna jest finalistką L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,22.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik UM Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama