Ogłoszenie

Reklama

PUP przyjmuje wnioski o zorganizowanie staży

Powiatowy Urząd Pracy w Białe Podlaskiej informuje, że od 12 października do 16 października 2020r. przyjmowane są wnioski o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych.

Zasady organizacji staży:
 
1. Deklarowane  zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonym stażu na okres co najmniej 4 miesięcy w ramach:
   a) umowy o pracę, tj.:
      –  w pełnym wymiarze czasu pracy,
      –  w  niepełnym wymiarze czasu pracy ( nie mniejszym niż ½ etatu),
W  przypadku  zatrudnienia  w  niepełnym wymiarze czasu pracy do wniosku winno być dołączone oświadczenie osoby bezrobotnej o wyrażeniu zgody na przyjęcie zaproponowanej formy zatrudnienia po zakończonym stażu.
 
2. Okres stażu – 6 m-cy.
 
3.  Na  staż  nie  mogą  być  kierowane  osoby  bezrobotne które  są:  małżonkiem, rodzicem,  rodzeństwem, dzieckiem,  wspólnikiem spółki  lub  osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora stażu.
 
4. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie  uwzględniane:
   – wywiązywanie się z wcześniej zawartej umowy  w zakresie zatrudnienia  osób bezrobotnych po zakończonym stażu (pracodawcy lub  przedsiębiorcy, którzy  nie wywiązali się z umowy,  będą  mogli  ubiegać się o ponowne zorganizowanie stażu po 12 miesiącach, licząc od dnia nie wywiązania się z  umowy),
   –  w przypadku osób bezrobotnych,  które rozpoczęły działalność gospodarczą  przy   wsparciu  środkami  Funduszu Pracy  lub  EFS,   o staż  będą  mogły  ubiegać się  po 6-ciu miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej  i po zadeklarowaniu  zatrudnienia osoby bezrobotnej po  jego zakończeniu.
 
Wnioski o zorganizowanie staży można pobrać ze strony internetowej: bialapodlaska.praca.gov.pl
 
Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski należy przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) lub złożyć do skrzynki korespondencyjnej w:
– Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej  ul. Brzeska 101,  tel. 83 341 65 13,
– Oddziale Zamiejscowym  Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta 25,  tel. 83 341 66 25.
 
UWAGA: 
Liczba przyznanych organizatorowi staży uzależniona będzie od ogólnej liczby złożonych wniosków i finansowych możliwości w tym zakresie.

Załączniki:

źródło: PUP w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama