Reklama

Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia (film)

Informujemy o dużym sukcesie Gminy Konstantynów w wykorzystywaniu środków ze źródeł zewnętrznych w tym przypadku z pieniędzy Unii Europejskiej dedykowanych w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Zakończył się projekt "Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia". Projekt uzyskał wsparcie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich”.

Celem głównym projektu było: przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Komarna-Kolonii, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów w centrum wsi.

Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości oraz dostępności oferty kulturalnej i rekreacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego a także zmniejszenie wykluczenia społecznego, co bezpośrednio wpłynie na rozwój społeczny i gospodarczy gminy.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
1.Remont połączony ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowej kaplicy z dzwonnicą i zagospodarowaniem przyległego terenu
2.Budowę parkingu i placu zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem.
3.Przebudowę nawierzchni zabytkowej Alei Lipowej wraz z konserwacją drzewostanu
4.Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności, koszty usług nadzorów inwestorskich, zarządzania i promocji projektu.

Nowo utworzona infrastruktura, z centralnym punktem jakim jest wyremontowana zabytkowa kaplica, przeznaczona na salę wystawienniczą, wykorzystywana będzie min. w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki utworzeniu w Komarnie-Kolonii obiektu o odpowiednim charakterze możliwe będzie przeniesienie tam części życia kulturalnego gminy. Remont zabytkowego budynku z pozostałymi elementami projektu takimi jak monitorowany parking i plac zabaw oraz droga lokalna znacząco przyczynią się do poprawy estetyki otoczenia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, realizując tym samym cel projektu. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie spójnego centrum miejscowości z wyraźnie uporządkowaną przestrzenią, oraz warunkami do wzajemnej integracji mieszkańców i uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Wartość projektu ogółem: 2 423 831,62 zł,.
Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 675 005,57 zł.
Dotacja celowa z budżetu Państwa: 197 059,46 zł

materiał: Radio Biper Konstantynów
tekst: Tomasz Oksiuta inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Urząd Gminy Konstantynów / Leszek Niedaleki
zdjęcia i film: Biper TV Małgorzata Mieńko / Tomasz Łukaszuk
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama