Reklama

Piątka dla zwierząt? Rozpoczyna się zbiórka podpisów z apelem do Prezydenta RP

Instrukcja Zbierania Podpisów Osób Udzielających Poparcia pod petycją do Prezydenta RP Andrzeja Dudy O Zawetowanie Przyjętej Przez Sejm RP Nowelizacji Ustawy O Ochronie Zwierząt

Złożenie petycji do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt będzie wymagało zebrania jak największej liczby podpisów osób udzielających poparcia tej inicjatywie.

1. Podpisy zbieramy na kartach poparcia według opracowanego wzoru.

2. Osobą udzielającą pisemnego poparcia powinien być obywatel polski, który ukończył 18 lat i nie jest
pozbawiony praw publicznych / praw wyborczych / nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Korzystamy jedynie ze wzorów kart poparcia dostarczonych przez Biuro Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

4. Każda strona karty poparcia musi być oznaczona zwrotem:
Podpisy poparcia pod petycją do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób udzielających poparcia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia do Prezydenta RP petycji o zawetowanie przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). ”

5. Następnie na karcie znajdują się rubryki na dane osób popierających inicjatywę. Zwracamy uwagę, aby wszystkie dane były wpisane, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia inicjatywie.

6. Imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia musi być podane w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia).

7. Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne.

8. Popierający musi złożyć własnoręczny podpis, pozostałe dane może wpisać inna osoba.

9. Wypełnione karty poparcia muszą być dostarczone do siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego w oryginale do dnia 12.10.2020 r. (adres siedziby: ul. Piękna 3a, 00-539 Warszawa).

10. Zabrania się udzielania wynagrodzenia pieniężnego, a także jego ekwiwalentów, za zbieranie podpisów osób udzielających poparcia lub za złożenie podpisu popierającego inicjatywę.

11. Zabrania się zbierania podpisów na terenie jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych podległych MON, oddziałów obrony cywilnej i skoszarowanych jednostek podległych MSW.

12. Zabrania się zbierania podpisów na terenie szkół podstawowych i średnich.

13. Zbieranie podpisów może być dokonywane tylko w miejscu, czasie i w sposób, które wykluczają groźbę, podstęp lub stosowanie jakichkolwiek nacisków.

14. W trakcie zbierania kolejnych podpisów poparcia należy zakrywać dane osobowe osób, które już udzieliły poparcia oraz posiadać do wglądu dla osób udzielających poparcia „Klauzulę informacyjną RODO” (w załączeniu).

15. Należy także zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie danych przy przechowywaniu wypełnionych kart poparcia. Powinny być one zdeponowane w zamkniętych pomieszczeniach (szafach pancernych, sejfach), które zapewniają odpowiedni poziom ochrony przed zdarzeniami środowiskowymi np. ogień, woda, jak też zapewniają ochronę przed nieupoważnionym dostępem fizycznym, np. kradzież, włamanie.

Wykaz_podpisów_poparcia

 

materiał: Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie
tekst i zdjęcia: Daniel Słowik Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama