Reklama

Międzyrzec Podlaski: Basen ”Oceanik” ponownie otwarty

MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że miejska pływalnia ”Oceanik” od dnia 28.09.2020r. wznowiła swoją działalność. 

Obiekt otrzymał pozytywne wyniki badań wody i akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej. 

Dodatkowe procedury korzystania z Pływalni Miejskiej OCEANIK Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim w okresie pandemii koronawirusa COVID 19.

Postanowienia ogólne:
1. Procedury obowiązują od dnia 25 września 2020 r. do odwołania.
2. Procedury korzystania z pływalni i sauny w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce powstały w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 1.09.2020 r.
3. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz nieuzasadnionego przemieszczania się użytkowników. Dopuszczalne jest przemieszczanie się wyłącznie w celu odbycia aktywności (przejście na zajęcia, a później wyjście) oraz skorzystanie z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni.
4. Podstawową jednostką czasu udostępnienia pływalni jest 60 min. w strefie płatnej (w tym przygotowanie do odbycia aktywności, aktywność, wyjście po odbyciu aktywności, ubranie się). Przebywanie w strefie niepłatnej pływalni możliwe jest jedynie w celu zmiany obuwia, zakupienia biletu wstępu oraz wysuszenia włosów po wyjściu ze strefy płatnej.

Ogólne zasady udostępnienia pływalni.
1. Obowiązuje zakaz wstępu na pływalnię osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
2. Na terenie całej pływalni obowiązuje zachowanie dystansu 1.5 m od innych użytkowników.
3. Każdy użytkownik przed wejściem na pływalnię zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami, a zakup biletu wstępu oznacza ich akceptację.
4. Maksymalna ilość użytkowników przebywających jednocześnie w strefie płatnej obiektu wynosi 40 osób (do liczby tej nie wlicza się obsługi pływalni oraz ratowników)
5. Podmioty, które korzystają z pływalni na podstawie podpisanej umowy, będą mogły prowadzić zajęcia pod warunkiem dostosowania się do obostrzeń związanych z wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
6. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u użytkownika, obsługa pływalni umieści taką osobę w odizolowanym pomieszczeniu w tym celu wyznaczonym, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, po czym zawiadomi odpowiednie służby.

Szczegółowe zasady funkcjonowania pływalni:
1. Każdy użytkownik przed wejściem na pływalnię jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek noszenia osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny – w szczególności do obowiązkowej i starannej kąpieli oraz umycia całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej, przestrzegania ścisłego rozdziału strefy „obutej” i „bosej”, przejścia do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
4. Z podestu wypłycającego może jednorazowo korzystać maksymalnie 5 osób z zachowaniem zasad dystansu.
5. W każdej saunie mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących), osoby przebywają w saunie boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury – minimum 60 oC.)
6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
7. Osoby opuszczające przebieralnię mają pierwszeństwo przy obsłudze przez kasjerkę.
8. Obsługa po każdym użytkowniku będzie dezynfekować opaski z transponderem basenowym.
9. Pozostawione w holu miejsca siedzące będą służyły wyłącznie do zmiany obuwia.
10. Obsługa pływalni może udostępnić użytkownikom ograniczoną liczbę szafek oraz natrysków dostosowaną do powierzchni poszczególnych pomieszczeń.
11. Użytkownicy po zakończeniu aktywności i rozliczeniu się w kasie pływalni zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia obiekty w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
12. Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, a także w wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1356) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu
z pływalni. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik pływalni zobowiązany jest zgłosić takie zachowanie Policji.
13. W przypadku grup zorganizowanych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich użytkowników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia pływalni danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji.
14. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć na pływalni jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z pływalni.
15. W trakcie zajęć, dozwolone jest korzystanie z własnego sprzętu (typu: płetwy, deski, makarony, piłki itp.) pod warunkiem jego odpowiedniej dezynfekcji.
16. Obowiązuje zakaz wnoszenia na nieckę basenową jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
17. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Regulamin Pływalni, o ile zapisy w nim zawarte nie stoją w sprzeczności z uregulowaniami zawartymi w niniejszym dokumencie.

 

źródło / zdjęcie: MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama