Reklama

22. sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 27 sierpnia 2020
, godz. 14:00
Informujemy o posiedzeniu XXII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 27 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) w związku z sytuacją epidemiologiczną. Sesja dostępna będzie on-line w internecie. Radni podejmą m.in. temat Strategii Rozwoju Elektromobilności w mieście, wsparcia Powiatu Bialskiego w przebudowie ulicy Łosickiej, podjęcia darmowej usługi HotSpot czy też zmian w regulaminie korzystania ze skateparku. Ale to nie wszystko...

Proponowany porządek obrad:
– Otwarcie.
– Stwierdzenie quorum.
– Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
– Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
– Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych w mieście.
– Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
wykonywania przez Miasto Międzyrzec Podlaski działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej,
— uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021,
— wprowadzenia zmiany w określeniu warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski,
— wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości komunalnej,
wprowadzenia zmiany w regulaminie korzystania ze skateparku,
— wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035”,
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie opracowania Projektu Budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 1142L ul. Łosickiej w Międzyrzecu Podlaskim w 2020 roku,
— zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
— zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
– Wolne wnioski i informacje.
– Zamknięcie obrad.

 

materiał: Beata Oleksiuk podinspektor Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
tekst: Robert Matejek przewodniczący Rady Miasta w Międzyrzecu Podlaskim / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama