Ogłoszenie

Reklama

Pomoc żywnościowa 2020 w gminie Łomazy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że w okresie od 01 do 31 sierpnia 2020 r. będą kwalifikowane osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.056,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1.402,00zł.

Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winne zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach znając swoją sytuację dochodową za m-c lipiec 2020 r. w celu wypełnienia oświadczenia o dochodach za m-c lipiec 2020 roku.

Informacje o pomocy żywnościowej można uzyskać pod nr tel. 83 3417051.

 

źródło: UG w Łomazach

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama