Reklama

13 sierpnia odbędzie sesja absolutoryjna w gminie Rokitno

13 sierpnia (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 10:00. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 7. Raport o stanie Gminy Rokitno za 2019 rok- debata.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rokitno wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 10. wystąpienie Wójta Gminy,
 11. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
 12. przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 13. dyskusja nad sprawozdaniami,
 14. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rokitno z wykonania budżetu za 2019 r.
 15. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
 16. złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
 17. przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej,
 18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 20. rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Michałki,
 21. zniesienia pomnika przyrody,
 22. ustanowienia pomników przyrody,
 23. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rokitno w roku szkolnym 2020/2021,
 24. udzielenia dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie,
 25. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
  z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rokitno,
 26. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rokitno,
 27. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 28. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 29. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 30. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 31. Zakończenie.

źródło: UG w Rokitnie

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama