Reklama

21 sierpnia odbędzie sesja absolutoryjna w gminie Konstantynów

Urząd Gminy w Konstantynowie informuje, że 21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Gminy

2. Stwierdzenie kworum

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Konstantynów za 2019 rok:

a) debata nad raportem o stanie gminy,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok,

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok:

a) wystąpienie Wójta Gminy,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy,

d) przedstawienie opinii komisji stałych o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu gminy,

e) dyskusja nad sprawozdaniami,

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Konstantynów z wykonania budżetu za 2019 rok

7. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok :

a)złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej, c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konstantynów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania

b) w sprawie rozpatrzenia wniosku

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023

d) w sprawie wprowadzania zwolnień w podatku od środków transportowych

e) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Konstantynów

f) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Konstantynów na lata 2020-2025″

g) w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2020

9. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres pomiędzy sesjami.

10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia

11. Zamknięcie obrad.

 

źródło: UG w Konstantynowie

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama