Reklama

W najbliższy piątek sesja absolutoryjna w Powiecie Bialskim

XXIV sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej zaplanowana na dzień 31 lipca 2020 r. to jedna z najważniejszych sesji każdego samorządu. Radni podejmą szereg uchwał związanych z udzieleniem bądź nie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2019 rok związane będzie z przyjęciem sprawozdania z Raportu o Stanie Powiatu Bialskiego za 2019 rok.

XXIV sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej – szczegóły sesji <<==>> LINK
Raport o Stanie Powiatu Bialskiego za rok 2019 <<==>> LINK

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Raport stanowi podstawę dla udzielenia przez radę wotum zaufania Zarządowi. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Zastosowany przez ustawodawcę zwrot w szczególności wskazuje, że katalog kwestii poruszanych w raporcie jest otwarty, a wymienione powyżej elementy stanowią obligatoryjną, lecz niewyłączną listę zagadnień. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W związku z niepodjęciem takiej uchwały Raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Raport o stanie Powiatu Bialskiego za 2019 r. został zaopiniowany przez komisje stałe Rady Powiatu.

Równie istotne będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. Tu czeka nas wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu – starosty Mariusza Filipiuka. Radnym przedstawiona zostanie też opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Również sama Rada Powiatu będzie miała swój udział w naświetleniu tematu. Zostaną przedstawione opinie Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu oraz opinie komisji stałych o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu. Czeka nas też dyskusja nad sprawozdaniami. A całość zakończy się podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za 2019 rok.

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok również znajduje się w planie obrad 24. sesji. Komisja Rewizyjna wystąpi z wnioskiem w sprawie absolutorium, w tym przypadku także przedstawiona zostanie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej a Rada Powiatu przegłosuje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2019 rok.

Ustawy o samorządzie terytorialnym zobowiązują radę powiatu do rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu oraz rocznego sprawozdania finansowego. Przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdania oraz informacja o stanie mienia powiatu, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu – zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną a także stałe komisje Rady Powiatu.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przez radę powiatu stanowi podstawę do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu.

materiał: Powiat Bialski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama