Reklama

21. sesja Rady Gminy w Międzyrzecu Podlaskim (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 31 lipca 2020
, godz. 13:00
XXI Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 roku o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej w Misiach. Radni na wyjazdowej sesji zajmą się m.in. Raportem o Stanie Gminy za rok 2019 i wykonania budżetu za rok ubiegły. Z uchwał roboczych warto wspomnieć o zmianach w budżecie gminy na 2020 rok, rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród, dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i pochodnych.

Proponowany porządek obrad:
– Sprawy regulaminowe:
otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
przyjęcie porządku obrad,
przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (zgłaszanie ewentualnych uwag).
– Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
– Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
– Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
przedstawienie raportu
debata
głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania.
– Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jst oraz sprawozdań finansowych
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
przedstawienie wniosku – uchwały Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, oraz opinii pozostałych komisji
dyskusja
głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2019 rok
głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium.
– Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany budżetu gminy na 2020 rok
zmiany wieloletniej prognozy finansowej
rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród, dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach przedszkolu prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski
– Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski.
– Wolne wnioski.
– Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
tekst: Maria Szmytko Sekretarz Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski / Leszek Niedaleki
grafika: arch. radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama