Reklama

Rekreacyjno – Turystyczna Cegielnia w Łomazach otwarta (film) (galeria)

11 lipca 2020 roku był dniem otwartym na Terenie Zbiorników wodnych Łomaska Cegielnia. - Cieszę się, że po ponad półrocznej przerwie i przygotowaniu po zakończeniu projektu możemy się spotkać w tym miejscu. - mówił wójt Jerzy Czyżewski witając przybyłych. Choć dzień pisany był pod znakiem deszczu to nie zabrakło chętnych aby skorzystać tego dnia z zaplanowanych na Cegielni atrakcji. Dzień otwarty rozpoczął się już przed godz. 5.00 zawodami wędkarskim a zakończył wręczeniem podziękowań, biesiadą na ludowo i spektaklem "Czeladońki" w hołdzie Kazimierzowi Kusznierów.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów wędkarskich czuwała komisja sędziowska na czele z Moniką Stolarczyk. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Niwa” i Wójta Gminy Łomazy. 1. miejsce „złowił” Robert Stanilewicz, 2. miejsce Sławomir Bagłaj, 3 miejsce Stefan Deneko, 4. Jan Sobechowicz, 5. Krzysztof Brzózka.

Krótka historia Łomaskiej Cegielni
Cegielnia była wybudowana w 1959 r., a już od 1960 r. rozpoczęto wydobywać glinę z miejsca gdzie obecnie znajdują się stawy. Cegielnia produkowała rocznie nawet do 1,5 mln sztuk cegieł. W 1995r nabył ją i prowadził do 2008r Andrzej Szczepański, ostatni właściciel aktywnej Cegielni . W tym czasie w Regionie Bialskim pozostały i pracowały dwie znane cegielnie, ta w Łomazach i druga w Chotyłowie. Znawcy i kupujący pamiętają, że łomaska cegła była bardziej czerwona, a cegła chotyłowska była jaśniejsza.

Z cegły łomaskiej wybudowano m.in. przejście graniczne w Koroszczynie, kościół w Gończycach koło Ryk, szkołę w Dębowej Kłodzie oraz ogrodzenie cmentarza w Parczewie i Sosnowicy. W Gminie Łomazy z „własnej” cegły wybudowano w latach 80 XX wieku nową szkołę. Powstawały domy mieszkańców gminy, kominy. Po cegłę przyjeżdżały samochody z całej Polski.

Teren Łomaskiej Cegielni 1 lutego 2013 roku został przekazany aktem notarialnym w formie darowizny Gminie przez Wspólnotę Gruntową Wsi Łomazy.
Dziś składam serdeczne podziękowanie ówczesnemu prezesowi Józefowi Sokulskiemu i na ręce obu panów obecnego Piotra Sobechowicza mam zaszczyt przekazać podziękowanie za przekazaniu gruntów w zasoby Gminy Łomazy. – mówił wójt Czyżewski.

Projekt zagospodarowania terenu został opracowany przez studentów Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” wydziału Nauki o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem doktor Dagmary Kociuby, z którym gmina od 2016 roku współpracuje przy organizacji praktyk na terenie Łomaz i miejscowości w niemal całej gminie. Studenci Aniela Krupińska i Karol Tobiański w ramach współpracy opracowali zagospodarowanie zbiorników łomaskiej cegielni. – Dziękuję za owocną współpracę, która daje satysfakcję w obie strony. – stwierdził wójt Łomaz.

Od ponad 10 lat w Strategii Rozwoju Gminy Łomazy wpisana była inwestycja związana z rozwojem i zagospodarowaniem pocegielnianych wyrobisk. W 2018 roku Gmina Łomazy ubiegała się o dofinansowanie unijne w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO WL na lata 2014 – 2020. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach” został wybrany do dofinansowania. Koszt inwestycji to 809 tysięcy 704 złotych i 15 groszy, w tym 85%, tj. ok 600 tysięcy złotych to dofinansowania kosztów kwalifikowanych które pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. – Dziękuję Marszałkowi Województwa wraz całym Zarządem na dofinansowanie i wsparcie projektu. – mówił Jerzy Czyżewski, wójt Łomaz.

Na blisko 6 hektarowej powierzchni po dawnej cegielni powstał kompleks rekreacyjno-turystyczny. Podstawowym celem przeprowadzonych prac było przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenowi wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach, nadając im nowe funkcje społeczne.

Dopiero w trzecim przetargu udało się wyłonić wykonawcę, którym została firma z Rakowisk Usługi i Pośrednictwo Kazimierz Semeniuk. Również wykonawcy, Kazimierzowi Semeniukowi skierowane zostały słowa podziękowania i uznania za szybkie, sprawne i rzetelne wykonanie inwestycji, której się podjął.

Podziękowania trafiły pod adres firmy Investcom z Białej Podlaskiej na czele z prezesem Waldemarem Malesą za profesjonalizm w pełnieniu nadzoru nad inwestycją oraz przygotowanie projektu inwestycji. Dziękowano Andrzejowi Szczepańskiemu, ostatniemu właścicielowi cegielni, dzięki jego uprzejmości dowiadujemy się o historii produkcji cegły w tym miejscu. Przy głównym deptaku znajduje się na tablicach opis wraz ze zdjęciami. Pojawia się na nich słownictwo branżowe takie jak „skrywka”, „wytaczka”, opisane zostało jak wydobywano, transportowano i wypalono cegłę od początku do końca jej produkcji w Łomazach.

Podziękowania trafiły też na ręce Adama Trochimiuka, fotoreportera tygodnika Słowo Podlasia, który w latach 80 wykonywał fotografie łomaskiej cegielni. Zostały one umieszczone na jednej z tablic wraz z artykułem, z ciekawym pytaniem o przyszłość Cegielni w Łomazach. – Dziś oficjalnie udzielam na to pytanie pozytywnej odpowiedzi. To miejsce będzie tętnić życiem. Dziękuję za przekazane materiały prasowe oraz zaangażowanie. – mówił wójt Czyżewski.

PGW Wodny Polskie otrzymały podziękowanie za przychylność podczas wykonywania inwestycji, odebrali je dyrektor Henryk Gmitruczuk i Bogusław Najdyhor.

Inwestycja dzięki dofinansowaniu unijnemu mogła zostać wykonana. Rolę koordynatora projektu pełnił Grzegorzowi Kowalewski, który wraz ze Skarbnik Renatą Józefaciuk prowadzili nadzór finansowy i rozliczenie projektu. Zarówno koordynator jak i skarbnik za swoją część wykonanej pracy oraz radni na czele z przewodniczącym Andrzejem Wińskim otrzymali podziękowania za decyzję dotyczącą przekazania funduszy z budżetu gminy oraz wolę, aby to miejsce powstało za jednomyślną zgodę w zabezpieczeniu środków z budżetu.

Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystycznym „Niwa” przekazał środki finansowe w wysokości 8 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wykonanie 8 pomostów dla wędkarzy, dzięki porozumieniu podpisanemu w 2018 roku przez prezesa Andrzej Lubańskiego. Teren Łomaskiej Cegielni jest obecnie pod opieką wędkarzy zrzeszonych w sekcji wędkarstwa klubu Sportowego Niwa Łomazy, opiekują się nim, zarybiają stawy ze środków sprzedaży zezwoleń na połów. – Wierzę, że będziecie dobrymi gospodarzami tego terenu. – mówił wójt Czyżewski.

Monika Stolarczyk, Roman Bańkowski, Artur Polubiec, Jarek Uściński i Krzysztof Mielnik z Niwy otrzymali jako prezent z rąk Wójta śpiewającą rybę aby… śpiewająco szło członkom Klubu zarządzenie obiektem.

Po części oficjalnej już mniej oficjalna a bardziej artystyczna. W tej części nad zbiornikami wodnymi Łomaskiej Cegielni wystąpił Teatr Czeladońka w hołdzie Kazimierzowi Kusznierów w jego Baśni o Nocy Świętojańskiej i gościnnie Zespół Luteńka z Koszoł oraz Uliczny Teatr Ognia Antidotum z Białej Podlaskiej.

Nie zapomniano o Łomaskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju, któremu także podziękowano za współpracę w organizacji otwarcia terenu Zbiorniki Wodne Łomaska Cegielnia.

Czeladońka w hołdzie Kazimierzowi Kusznierów
21 marca w pierwszy dzień wiosny po ciężkiej chorobie odszedł Kazimierz Kusznierów. Wielki przyjaciel i ojciec, założyciel Teatru Obrzędowego „Czeladońka”. Spektakl Teatru Czeladońka w hołdzie Kazimierzowi Kusznierów w jego Baśni o Nocy Świętojańskiej, został wyreżyserowany w 1979 roku i odbił się echem nie tylko w regionie, ale i całej Polsce.

Kazimierza zapamiętamy wszyscy jako człowieka otwartego, promującego kulturę ludową, potrafiącego jednoczyć pokolenia. We wspomnieniach wielu ludzi pozostanie człowiekiem głębokiej pasji. Nigdy nie skreślał żadnego człowieka, potrafił zjednać ludzi w każdym wieku, dzieci młodzież i dorosłych. Dawał z siebie wszystko. Łączył pokolenia, był skromny i pogodny.

Dziś Kazimierza nie ma wśród nas, ale słowa podziękowania skierował wójt Czyżewski do siostrzenicy Kazimierza – Karoliny oraz całej teatralnej rodzinie Czeladońka, która stała się iskrą, aby to przestawienie odbyło się dzisiaj. Kazimierz w swojej skromności nigdy nie szukał poklasku, w dniu otwartym Łomaskiej Cegielni uczczono wielkiego mieszkańca Lubenki w Gminie Łomazy gromkimi brawami jak podziękowanie i pamięć dla odchodzącego aktora.

materiał: Radio Biper Łomazy
film: Biper TV
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama