Reklama

24. sesja Rady Powiatu Bialskiego (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 31 lipca 2020
, godz. 13:00
Informujemy, że XXIV sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 (sala konferencyjna BCK). Obrady rozpoczną się o godz. 13:00. Radni podejmą uchwałę o wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu. Dyskutowany będzie raport o stanie Powiatu za rok 2019.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXIII sesji.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu bialskiego za 2019 rok:
a) debata nad raportem o stanie powiatu;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok:
a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu;
d) przedstawienie opinii komisji stałych o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu;
e) dyskusja nad sprawozdaniami;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok:
a) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2019rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Bialskiego.
9. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronowirusa SARS-CoV-2 oraz w celu ograniczenia choroby COVID-19 na XXIV sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej zaproszeni są tylko radni powiatu bialskiego, kierownicy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych służb, których sprawy będą referowane.

materiał: Biuro Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama