Reklama

Hrud: Wyjazdowa sesja. Wójt Panasiuk z absolutorium!

Wójt z absolutorium radnych. Ponad 2 godziny toczyły się obrady 17. sesji Rady Gminy zwołanej na 30 czerwca br. Miała ona wyjątkowy charakter. Wiązała się z analizą dokonań włodarza gminy w minionym roku i udzielenia mu absolutorium za wykonanie budżetu. Sesja wyjazdowa w klubie kultury GOK w Hrudzie rozpoczęła się od informacji wójta Wiesława Panasiuka o swojej działalności między sesjami.

Ze względu na panującą pandemię zawieszone zostały wszystkie imprezy masowe, w tym także obchody Dnia strażaka, Dnia Dziecka i uroczyste podsumowanie roku szkolnego. Mimo ograniczeń 32 uczniów odebrało od dyrektorów placówek oświatowych złote pióra a 5 uczniów pióra diamentowe. Konieczność dokładania do funkcjonowania oświaty gminnej aż 12 mln zł. Z własnego budżetu skłania samorząd do szukania możliwych oszczędności. Pracuje nad tym intensywnie specjalna komisja, która wypracowane wnioski zaprezentuje Radzie Gminy przed rozpoczęciem nowego roku edukacji.

Inwestycje na bieżąco
Wójt Panasiuk obszernie wypowiedział się na temat aktualnych inwestycji. Ostatnio rozstrzygniętych zostało kilka przetargów na budowę i modernizację dróg. Zamiast jednego przetargu rozpisano inwestycje na kilka zadań, do których oferty mogły zgłaszać różne firmy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wykonawcy zmieścili się w zaproponowanych przez gminę preliminarzach. Do budowy chodników i zjazdów do posesji w Sławacinku Starym i Porosiukach (długości 3 km) zgłosiło się trzech oferentów. Wygrała firma budowlana z Konstantynowa proponująca wykonanie zadania za 1 mln 764 tys. zł. Kanalizację deszczową w systemie retencyjnym w ciągu drogi w Porosiukach wygrała bialska firma Budomex. Wykona ją za 120 tys. zł. Budowę drogi ze Sławacinka starego do Styrzyńca (długości 1200 metrów) wykona bialska firma Tredrom za 1 mln 155 tys. zł. Odwodnienia drogi gminnej z jej przebudową w Styrzyńcu podjęło się za 230 tys. zł Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Białej Podlaskiej. Natomiast firma Tredrom wygrała przetarg na budowę nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w Czosnówce.

Gminną kasę wspomagają dotacje
Wójt poinformował radnych o znacznych dotacjach, jakie udało się uzyskać na potrzeby oświaty. Ministerstwo cyfryzacji przekazało gminie 105 tys. zł na zakup 54 laptopów. Trafią ona do najbardziej potrzebujących uczniów. Z kolei MEN przeznaczył gminie dotację w wysokości 497 tys. zł na pomoc w organizacji zajęć dydaktycznych z przyrody. Ze środków tych skorzystają cztery placówki: ze Sławacinka Starego, Cicibora Dużego, Ortela Książęcego Drugiego i Swór. Natomiast z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trzy szkoły (z Grabanowa, Hruda i Sławacinka starego) będą mogły zakupić nowości wydawnicze na kwotę 20 tys. zł.

Wójt pochwalił się też, że dzięki dotacji z WFOŚ punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ZGL w Czosnówce przyjmuje bezpłatnie od rolników opakowania po nawozach, siatkę, folie i sznurek do zwijania. Wspomniał także o kontynuowanych inwestycjach w Wilczynie i Grabanowie. Dotyczą one termomodernizacji dworku przeznaczonego na potrzeby seniorów i drugiego etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej.

Raport o stanie Gminy Biała Podlaska w roku 2019
W dalszej części obrad dyrektor Konrad Gąsiorowski zaprezentował radnym skrót raportu o stanie gminy w roku 2019, stanowiący podsumowanie działalności wójta. Ten liczący ponad 100 stron dokument przygotowali kolektywnie pracownicy wszystkich referatów.Z treścią tego portu zapoznani zostali wcześniej radni i znalazł się on na stronie internetowej UG.

Po przedstawieniu raportu członkowie rady jednogłośnie wyrazili wotum zaufania wójtowi W. Panasiukowi.
Skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski przedstawił sprawozdanie o stanie mienia komunalnego a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 RIO wyraziło pozytywna opinię. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Mariusz Semeryło przedstawił uchwałę tejże komisji, pozytywnie opiniującej wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Wcześniej członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, pozytywna opinię RIO oraz informacją o stanie finansowym gminy. W głosowaniu nad absolutorium dla wójta 12 radnych było za, a 2 wstrzymało się od głosu.

W dalszej części sesji radni pochylili się nad czterema uchwałami. Zatwierdzili dzierżawę w trybie przetargowym na 10 l0 lat działki o powierzchni 5, 3 ha w Hrudzie; bezpłatne nabycie działki w Czosnówce, zakup nieruchomości o powierzchni 30 arów w miejscowości Pólko a także plan pracy komisji rewizyjnej na trzeci kwartał br. Na zakończenie obrad wójt Wiesław Panasiuk podziękował za udzielone mu absolutorium i odpowiedział na kilka interpelacji radnych.


materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Istvan Grabowski
zdjęcia: autor
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama