Reklama

Bialska Szkoła Ćwiczeń! Rusza projekt wart ponad 1,3 mln zł!

Prezydent Michał Litwiniuk i skarbnik Urzędu Miasta Marta Mirończuk podpisali umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu, którego celem jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills. Łączna wartość projektu to 1 328 133,67. W imieniu MEN dokument podpisał zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Karol Bieniek.

Prezydent Michał Litwiniuk:Dzięki projektowi uczniowie bialskich szkół będą mogli rozwijać umiejętności niezbędne na rynku pracy: matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Jego uczestnikami są: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej pełniąca rolę Szkoły Ćwiczeń. Szkoły wspierane to 5 szkół z terenu miasta Biała Podlaska, w tym 1 szkoła specjalna i 2 szkoły z terenów wiejskich gminy Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym.

W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych:

73 nauczycieli ww. szkół rozwijających u uczniów klas 1-8 kompetencje przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, posługiwania się j. obcym;
10 dyrektorów i wicedyrektorów ze szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych;
10 studentów studiów wyższych kierunków nauczycielskich głównie z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, którzy podczas praktyk będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów.

W ramach wzbogacenia o wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjności metod kształcenia do udziału w warsztatach i współpracy na platformie doskonaleniewsieci.pl zostaną zaproszeni i wezmą czynny udział, pracownicy Bialskiego Centrum Kultury – m.in. prowadząc nowatorskie zajęcia pozaszkolne z grafiki komputerowej.

W ramach projektu Gmina Miejska Biała Podlaska będzie odpowiedzialna za realizację następujących zadań:

1. szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkoły ćwiczeń,

2. prowadzenie działań szkoły ćwiczeń
– koordynowanie działań szkoły ćwiczeń,
– utworzenie i moderowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia,
– opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie 100 lekcji pokazowych,
– prowadzenie przez trenerów zespołów przedmiotowych konsultacji indywidualnych i zbiorowych,
– superwizji, dla dyrektorów i wicedyrektorów na temat zarządzania kapitałem ludzkim,
– zakup materiałów biurowych dla uczestników warsztatów metodycznych

3. zakup wyposażenia pracowni z czterech obszarów przedmiotowych: przyrodniczego, informatycznego, matematycznego i języków obcych”.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja. Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.


materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
tekst i zdjęcia: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama