Reklama

21. sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 30 czerwca 2020
, godz. 00:00
Informujemy o posiedzeniu XXI Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Sesję można będzie obejrzeć online poprzez internet. Planowana sesja będzie sesją absolutoryjną. Dowiemy się także jak miasto przygotowuje się do letniego sezonu turystyczno-kulturalnego. W roboczej części sesji Rada Miasta podejmie decyzje co do sprzedaży nieruchomości i przystąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania. Międzyrzec Podlaski chce też wystąpić ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG.

Proponowany porządek obrad:
– Otwarcie.
– Stwierdzenie quorum.
– Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
– Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
– Przygotowanie do sezonu letniego – imprezy kulturalne i sportowe.
– Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2019 rok:
• debata nad raportem o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2019 rok,
• udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski za 2019 rok – przyjęcie uchwały.
– Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski:
• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
• przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
• przedstawienie informacji o stanie mienia,
• zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
• zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu za 2019 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
• przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
• dyskusja,
• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2019 rok – przyjęcie uchwały,
• udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – przyjęcie uchwały.
– Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zachorowań na grypę na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski” na rok 2020,
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Drohickiej w Międzyrzecu Podlaskim,
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Pszennej w Międzyrzecu Podlaskim,
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej,
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Chabrowej),
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Tadeusza Kościuszki),
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Leśnej, ul. Lecha Kaczyńskiego i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego),
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Łukowskiej),
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Zahajkowskiej),
• wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „BUG”,
• zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
– Wolne wnioski i informacje.
– Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
tekst: Robert Matejek przewodniczący Rady Miasta / Beata Oleksiuk podinspektor ds. obsługi Rady Miasta Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej UM / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama