Reklama

17. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 30 czerwca 2020
, godz. 12:00
Informujemy, że 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Klubie Kultury w Hrudzie 121 odbędzie się XVII posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Sesja absolutoryjna. Rada Gminy udzieli bądź nie udzieli Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Radni debatować też będą nad raportem o stanie Gminy za rok ubiegły. Roboczo podejmą uchwały m.in. w sprawach dzierżawy i nabycia nieruchomości. Jedna z nich dotyczy wytyczenia nowej drogi gminnej w Czosnówce.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 r. i przeprowadzenie dyskusji nad nim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym:
• Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z opinią RIO,
• Sprawozdania finansowego,
• Informacji o stanie mienia komunalnego,
• Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
• Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Biała Podlaska z wykonania budżetu za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Hrudzie (w trybie przetargu nieograniczonego na cele związane z agroturystyką).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości w Czosnówce (z przeznaczeniem pod drogę gminną).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Pólku (z przeznaczeniem na poszerzenie działki gminnej).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Gmina Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska / Maja Fila Urząd Gminy Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama