Reklama

Rośnie Centrum Pomocy osobom z Autyzmem na bialskiej Białce. Wspólny Świat to większe szanse!

Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej realizuje kolejny etap inwestycji jakim jest budowa Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Jednocześnie oprócz prowadzenia inwestycji Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na szereg działań rozwojowych.

Przykładem takich działań jest projekt „WSPÓLNY ŚWIAT-większe szanse”. Zadanie to jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne. Głównym celem jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu autyzmu w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin i najbliższego otoczenia: porady lekarza psychiatry, lekarza pediatry, specjalisty do spraw żywienia, psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga i prawnika.
2.Usługi wspierające otoczenie osób z autyzmem: grupa wsparcia dla rodziców, grupa wsparcia i spotkania integracyjne dla rodzeństwa dzieci autystycznych.
3. Działania profilaktyczne wspierające rodzinę: badania przesiewowe pod kątem autyzmu dzieci w wieku do 3 lat, badania diagnostyczne pod kątem autyzmu.
4.Usługi interwencyjne- wizyty domowe w sytuacji kryzysowej (zachowania agresywne i autoagresywne osób z autyzmem).
5. Zajęcia wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

 

materiał: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz
Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat”
tekst i zdjęcia: Renata Szwed Specjalista ds. PR i fundraisingu
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama