Reklama

Włodawa: Dwie plagi egipskie? Szaleje koronawirus i już wrócił ASF!

Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego, Agnieszka Strzępka, informuje o Rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu włodawskiego, w związku z wystąpieniem ogniska ASF w miejscowości Różanka, gm. Włodawa. Utworzono dwa obszary: zapowietrzony i zagrożony. Znalazły się w nim miejscowości z terenu trzech gmin: Włodawa, Wyryki i Hanna. Ponownie zobaczymy przy drogach tablice informacyjne a na drogach maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym. Rolnicy mają zakaz przemieszczania dla hodowanych zwierząt.

W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Różanka, gm. Włodawa zarządza się, co następuje:

§1.
Określa się:

1) obszar zapowietrzony w powiecie włodawskim o promieniu 3km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości: Różanka gmina Włodawa, obejmujący następujące miejscowości w gminie Włodawa: Różanka, Stawki, Szuminka;
2) obszar zagrożony w powiecie włodawskim o promieniu 7km poza obszar, o którym mowa w pkt.1, obejmujący następujące miejscowości:
a) w gminie Hanna: Dołhobrody, Lack, Zaświatycze, Pawluki, Konstantyn,
b) w gminie Włodawa: Korolówka-Osada, Korolówka-Kolonia, Adampol, Krasówka, Orchówek, Żuków, Suszno, Włodawa,
c) w gminie Wyryki: Wyryki-Adampol, Suchawa.

§2.
Na obszarze, o którym mowa w§ 1 pkt.1 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń oraz zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie.

§3.
Na obszarze, o którym mowa w§ 1 pkt.1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowywanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100m;
5) wyłożenie na drogach wylotowych z obszaru zapowietrzonego mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym oraz ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
6) wyłożenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie i utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§4.
Na obszarze, o którym mowa w§ 1 pkt.2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie w okresie 7dni od dnia utworzenia obszaru zagrożonego,
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§5.
Na obszarze, o którym mowa w§ 1 pkt.2 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100m.

§6.
Nakazy i zakazy, o których mowa w§ 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w§ 1. §7.
Wykonanie rozporządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Włodawa, Staroście Włodawskiemu, Komendantowi Powiatowej Policji we Włodawie, Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Włodawie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Zarządowi Dróg Powiatowych we Włodawie, Komendantom Placówek Straży Granicznej we Włodawie, Dołhobrodach, Wójtom Gmin Włodawa, Hanna, Wyryki.

§8.
Burmistrz Miasta Włodawa, Wójtowie Gmin Włodawa, Hanna, Wyryki oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w§ 3pkt4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w§ 5pkt4.

§9.
Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta we Włodawie, Urzędach Gmin: Włodawa, Hanna, Wyryki oraz miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§10.
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

 

materiał: Urząd Wojewódzki w Lublinie
tekst: Anna Wanat-Hetman Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie / Agnieszka Strzępka rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego / Leszek Niedaleki
grafika: arch. radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama