Reklama

Biała Podlaska – najmniej zgonów. Łuków – najwięcej urodzeń. Włodawa – najbardziej bezludna

Województwo się wyludnia. Kolejne dane roczne, w tym przypadku za rok 2019, potwierdzają ten niepokojący trend. W ciągu roku Lubelskie straciło 0,4% ludności. Na minusie znalazły się wskaźniki przyrostu naturalnego jak i salda migracji. Na koniec grudnia 2019 roku mieszkało w Lubelskim 2 mln 108 tys 300 osób. W Białej Podlaskiej najmniej zgonów, w Łukowie najwięcej małżeństw i urodzeń. Gminna Hanna straciła największą ilość mieszkańców. Włodawa i Parczew to najbardziej wyludnione powiatu w Lubelskim. Na 100 bialczan przypada 109 bialczanek! Dane publikuje Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Lublinie.

9.400 osób mniej.
O tyle ubyło mieszkańców województwa ze stolicą w Lublinie. To tak jakby zniknęła z mapy województwa prawie cała Gmina Międzyrzec Podlaski. Ludność zmniejszyła się w prawie wszystkich powiatach. Do powiatów tych należą także: Biała Podlaska Powiat Grodzki, Biała Podlaska Powiat Ziemski, Powiat Łukowski, Powiat Radzyński, Powiat Parczewski, Powiat Włodawski. W Powiecie Włodawskim położona jest Gmina Hanna, niechlubnie znalazła się za rok 2019 w pierwszej czwórce gmin województwa z największym ubytkiem ludności – minus 2,1% w ciągu zeszłego roku.

W miastach województwa mieszkało 46,5% ludności (średnia dla kraju wyniosła 60%). Największym miastem jest Lublin (339,8 tys osób), najmniejszym Józefów nad Wisłą (900 osób). Średnia gęstość zaludnienia to 84 osoby na km/2 wobec 123 osób na km/2 w kraju. Najmniejsza gęstość zaludnienia notowana jest w powiatach: włodawskim (31 osób na km/2) oraz parczewskim (36 osób na km/2).

Kobiety stanowią w Lubelskim większość. Jest ich 51,5% ogółu ludności. Średnio na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet. Biała Podlaska jako miasto znajduje się w czołówce rankingu współczynnika struktury płci. Na 100 bialczan przypadało w 2019 roku 109 bialczanek. Najbardziej wyrównany pod tym względem jest powiat radzyński, gdzie na 100 mężczyzn przypadało 100 kobiet.

Indeks starości określający relacje międzypokoleniowe „dziadków i wnuków” liczony jako iloraz liczby osób w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku poniżej 15 roku życia, w 2019 r. wyniósł 126 wobec 122 w 2018 r. Natomiast współczynnik obciążenia demograficznego mówiący o tym, ile dzieci i osób starszych przypada na 100 osób dorosłych zwiększył się z 49 do 50.

W wyniku zachodzących zmian demograficznych z roku na rok zwiększa się mediana wieku mieszkańców. W 2019 r. statystyczny mieszkaniec województwa był w wieku 41,5 lat (o 0,5 więcej niż w 2018 r.), przy czym mężczyzna miał 39,6 lat (więcej o 0,4), a kobieta 43,6 lat (więcej o 0,5).

W 2019 r. w województwie lubelskim zawarto 9840 małżeństw. W porównaniu z 2018 r. liczba nowo zawartych małżeństw zmalała o 6,4%. Powiat łukowski był w zeszłym roku na drugim miejscu w województwie pod względem współczynnika zawieranych małżeństw (5,44‰).

W 2019 r. w województwie lubelskim zarejestrowano 19286 urodzeń żywych. W porównaniu z 2018 r. liczba urodzeń zmalała o 4,1%. Tu ponownie notujemy powiat łukowski, tym razem na pierwszym miejscu w województwie, tu odnotowano największe natężenie urodzeń (11,21‰).

W 2019 r. w województwie lubelskim zmarło 23015 mieszkańców. W porównaniu z 2018 r. liczba zgonów zmalała o 2,8%. Na drugim miejscu w województwie, w statystykach zgonów notowany jest powiat włodawski (12,80‰). Natomiast na drugim końcu tej tabeli, trzecim samorządem w województwie jest Miasto Biała Podlaska, notuje się tu jeden z najniższych współczynników zgonów (9,27‰).

W 2019 roku po raz kolejny w województwie lubelskim odnotowano ujemny przyrost naturalny, w wyniku którego liczba mieszkańców zmalała o 3729 osób (rok wcześniej o 3581 osób).

W wyniku ujemnego salda migracji stałych liczba mieszkańców województwa lubelskiego w 2019 r. zmniejszyła się o 6031 osób. W miastach ubyło 4062 mieszkańców, a na wsi 1969 osób.

materiał: Radio Biper
źródło: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Lublinie
opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Lublinie, dyrektor Krzysztof Markowski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama