Reklama

Sesja Rady Gminy w Sławacinku Starym (film)

Wyjazdowy charakter miała XVI sesja Rady Gminy zwołana na 8 maja br. Pierwotnie miała ona odbywać się zdalnie, ale na wniosek radnych zorganizowano ją w hali sportowej w Sławacinku Starym. Na początek wójt Wiesław Panasiuk poinformował, że z racji epidemii koronawirusa wejście do Urzędu Gminy zostało ograniczone. Interesanci pozostawiają dokumenty w specjalnej skrzynce. Odwołane zostały też wszystkie imprezy masowe ( zawody sportowo-pożarnicze, festyny i dożynki gminne). Samorząd zadbał o zaopatrzenie mieszkańców w środki ochrony osobistej. Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury wolontariuszki uszyły nieodpłatnie dwa tysiące maseczek na potrzeby seniorów, a następnie osiem tysięcy maseczek dla mieszkańców gminy (po dwie na każdy dom). Materiał zakupiono ze składek radnych oraz funduszy Urzędu Gminy.

film: XVI sesja rady gminy Biała Podlaska

Obostrzenia związane z epidemią nie wpłynęły negatywnie na planowane inwestycje gminne. Rozpoczęła się naprawa ubytków dróg asfaltowych na gorąco. Do końca maja wykona je specjalistyczna firma z Konstancina. Ogłoszony też został przetarg na równanie dróg gruntowych kruszywem. Remontu dokona firma transportowo- usługowa Henryka Daniluka. Z kolei firma Instal Com wygrała przetarg na termomodernizację dworku w Wilczynie, który przeznaczony zostanie na dom dziennego pobytu seniorów. Zadanie zostanie w 85 proc. sfinansowane z dotacji unijnej. Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie. Kosztem 423 tys. zł wykończone zostaną nowe pomieszczenia szkolne.

Wójt z satysfakcją podkreślił, że komisja konkursowa Urzędu Marszałkowskiego pozytywnie oceniła jeden z wniosków gminy na budowę instalacji OZE. Dotacja w kwocie 2 mln 800 ty. zł (60 proc. planowanych kosztów) pozwoli na utworzenie 515 instalacji. Będą to głównie solary do podgrzewania ciepłej wody. Osoby zakwalifikowane do udziału w przedsięwzięciu zostaną poinformowane, że koszt instalacji jednego solaru wyniesie ok. 12,5 tys. zł, z czego zainteresowani będą musieli wpłacić po 5 tys. zł kosztów własnych. W przypadku baterii fotowoltaicznych koszt własny wyniesie 7 tys. zł. Włodarz gminy przedstawił też nowego kierownika referatu rolnictwa i leśnictwa. Został nim Artur Drąg, zatrudniony wcześniej w Urzędzie Gminy Kodeń. Z kolei kierownik GOPS Marlena Makaruk przedstawiła radnym roczne sprawozdanie z działalności swej instytucji.

Pierwsza uchwała (zaakceptowana jednogłośnie) dotyczyła nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Rakowiskach. Teraz nazywać się będzie ono Przedszkole „Zaczarowana kraina”. Jednogłośnie opowiedziano się też za uchwałą dotyczącą wspólnych usług administracyjnych, finansowych i organizacyjnych dla jednostek oświatowych gminy. Do dotychczasowych szkół dołączono przedszkole i żłobek. Radni zaakceptowali też zgodnie uchwałę w sprawie funkcjonowania punktów przedszkolnych w okresie wakacji. Zgodnie z nią, przerwa w pracy tychże placówek obowiązywać będzie w sierpniu. W ubiegłym roku gmina wspólnie z powiatem bialskim wykonała pierwszy etap budowy utwardzonej drogi z Porosiuk do Jaźwin. W tym roku ma być kontynuowany drugi etap, na który samorząd gminny przeznaczył w lutym br. 500 tys. zł. Niestety, pierwszy przetarg na budowę drogi przyniósł wynik 400 tys. zł więcej od planowanej kwoty. Ogłoszono, więc drugi przetarg, z którego wynika, że gmina powinna dołożyć do wspólnego dzieła 92 tys. zł. Radni zgodnie zaakceptowali tę uchwałę.

Nadzór prawny wojewody lubelskiego zakwestionował trzy uchwały samorządu, podjęte w styczniu i w lutym br. Dotyczyły one: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia. Poprawki dotyczyły kilku zaledwie punktów, więc po ich uwzględnieniu radni ponownie zaakceptowali poprzednie uchwały.

Kierownik referatu podatków Renata Krotos poinformowała obecnych o decyzji przedłużenia do 30 września terminów płatności podatków właścicielom przedsiębiorstw, którzy z powodu panującej epidemii utracili płynność finansową. Radni zaakceptowali też zmiany w budżecie gminy na rok bieżący i długoletniej prognozy finansowej. Zmiany miały m.in. związek z dotacjami na budowę dróg w Sławacinku i Czosnówce oraz na odnawialne źródła energii. Dotyczyły też mniejszych wpływów w podatku dochodowym i zmniejszenia subwencji oświatowej.

Nie odbyło się bez kontrowersji. Radny Marek Czeczko w imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Sworach postulował o rezygnację z zamiaru łączenia w przyszłym roku szkolnym 2020/2021 klas V a i V b. Rodzice obawiają się, że utworzenie jednego oddziału, liczącego 33 uczniów, wpłynie negatywnie na poziom ich edukacji. Wójt W. Panasiuk wyjaśnił, że mniejsze wpływy w dochodach gminy zmuszają samorząd do szukania oszczędności.

Połączenie obu równoległych klas nie jest zabiegiem szokującym, tym bardziej, że uczniowie realizują ten sam program. Jednak z uwagi na sprzeciw mieszkańców, powołana została specjalna komisja w składzie: zastępca wójta Adam Olesiejuk, sekretarz gminy Grażyna Majewska i skarbnik Krzysztof Radzikowski. Zajmie się ona gruntownym wyjaśnieniem sprawy i wypracowaniem stanowiska. Z uwagi na skromniejsze dochody, na okres 4 miesięcy (od maja do końca sierpnia) zawieszone zostało oświetlenie ulic w miejscowościach sołeckich. Oświetlenie powróci dopiero we wrześniu. Z tego samego powodu zawieszono czasowo realizację zadań z funduszu sołeckiego. Radny Mateusz Siwiec z Cicibora Dużego sprzeciwił się budowie odcinka. kanalizacji wodociągowej i sanitarnej od ulicy Budziszewskiej w Rakowiskach w kierunku Cicibora Dużego. Radny utrzymuje, że budowa 200 m. kanalizacji, uwzględniającej podłączenie do niej terenu nowej parafii w Rakowiskach, jest nieuzasadnionym obciążeniem budżetu gminy. Wyjaśnień udzielił przewodniczący samorządu Dariusz Plażuk.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Istvan Grabowski
film: Biper TV
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 1 komentarz do tego artykułu.

  1. Rodzice Sp Swory

    Wójt mówił o mniejszych wpływach w dochodach gminy , zaznaczając że zwracają się do Wójta przedsiębiorcy, którzy potrzebują pomocy z powodu sytuacji epidemicznej. Wójt mówił, że to wszystko przez tą cytat: „cholerną zarazę”. Wójt pomaga przedsiębiorcom – umarza podatki – przedsiębiorcy odetchnęli z ulgą… Za to ciężej oddycha się wszystkim mieszkańcom gminy bo Wójt wyłączył światło, bo Wójt chce łączyć dwie klasy, w których dzieci różnią się wiekiem około 20 miesięcy?
    Jedna sprawa… czy jak już przedsiębiorcy „odbiją swoje” i zaczną zarabiać na takim samym poziomie lub jeszcze więcej to co? Światło jaśniej zaświeci? Dzieci będą miały lepszy humor? Przez umarzanie podatków niektórym – pewnie najbogatszym, tracimy my wszyscy!!! Dlaczego Wójt otworzył drogę do umarzania podatków? Pokazał, że Wójt umarza zamiast trzymać krótko przedsiębiorców tak jak trzyma radnych. Panie Wójcie dobrzy przedsiębiorca i gospodarz w dobrych czasach odkłada i oszczędza po to żeby przetrwać jak przyjdą gorsze miesiące. Pan pokazał inną drogę na skróty – przez co traci cała gmina. Wójcie zamiast umarzać wystarczy tylko odroczyć!!!! Rozumiemy, że sytuacja jest ciężka ale też wiemy że niektórzy wykorzystują tę sytuację a Gmina patrzy na takich przychylnym okiem? Dlaczego Wójt zamiast odraczania podatków – umarza? Jakby przedsiębiorcy wiedzieli, że i tak będą musieli zapłacić za jakiś czas to Gmina byłaby bogatsza i światło by świeciło!!! Jeżeli ktoś się zwraca o umorzenie nie pokaże PIT! Niech w załączeniu pokaże dokumenty świadczące o trudnej sytuacji firmy, a Wójt niech nie umarza tylko – odroczy.
    Mieszkańcy Gminy Biała Podlaska każdemu żyje się ciężej i gorzej – zwracajmy się do Wójta o umorzenie podatków i niech wyjaśni dlaczego inni mogą a my nie ?!

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama