Reklama

Fundusze europejskie w Białej Podlaskiej – projekty wartości pól miliarda złotych!

1 maja 2020 r. obchodzimy szesnastą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uruchomienie programów pomocowych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej stworzyło samorządom nowe możliwości pozyskiwania środków na przedsięwzięcia rozwojowe. Biała Podlaska, przez piątą już kadencję samorządu, konsekwentnie realizuje program aktywnego pozyskiwania środków finansowych na inwestycje i rozwój miasta i należy do liderów pozyskiwania funduszy unijnych wśród miast regionu i Polski Wschodniej. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie zmian przeobrażających Białą Podlaską w nowoczesne, europejskie miasto.

Obecnie, dobiega końca trzeci okres programowania funduszy europejskich obejmujący lata 2014-2020, który podobnie jak poprzednie tj. 2004-2006 i 2007-2013, podsumowujemy notując ogromny sukces w wykorzystaniu środków unijnych. W ostatnim okresie Biała Podlaska osiągnęła rekordowe wyniki, zarówno pod względem ilości realizowanych projektów oraz ich wartości. W następstwie pozyskania wysokich kwot środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej, dochody budżetu miasta uległy w ostatnich latach znacznemu podwyższeniu, dzięki czemu możliwa była realizacja wielu inwestycji.

Wśród nich warto wymienić rewaloryzację i modernizację zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów, modernizację i wyposażenie warsztatów szkół zawodowych, budowę rond na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności, budowę energooszczędnego oświetlenia, budowę małych instalacji OZE na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych, zakup taboru komunikacji miejskiej, budowę systemu dróg rowerowych czy budowę edukacyjnej ścieżki pieszo rowerowej w dolinie Krzny.

Łącznie, od 2004 roku samorząd Białej Podlaskiej pozyskał wsparcie dla 78 projektów unijnych o wartości ponad pół miliarda zł (529 229 111,69 zł). Łączna kwota ich dofinansowania wynosi 314 374 817,30 zł. Środki te zostały zainwestowane w budowę i remonty dróg (ponad 12 km), infrastrukturę szkolną, sportową i kultury, rozwój Internetu (m.in. 31 km światłowodów), modernizację komunikacji publicznej (m.in. 17 nowych autobusów), odnawialne źródła energii, rewitalizację centrum miasta, budowę strefy gospodarczej i promocję gospodarczą miasta czy rozwiązanie problemów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, gospodarką wodno-ściekową (m.in. 36 km wodociągów, 39 km kanałów ściekowych) i odpadami komunalnymi. Pieniądze zostały wykorzystane także na rozwój punktów przedszkolnych i dużą liczbę projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Za sukcesem Białej Podlaskiej w pozyskiwaniu funduszy unijnych stoi klarowna, konsekwentna wizja rozwoju miasta, które chce być miastem europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu, zapewniającym swoim mieszkańcom coraz wyższy standard życia.

Sukcesy na polu opracowywania projektów i pozyskiwania na ich realizację środków europejskich, oprócz Urzędu Miasta i miejskich spółek, odnoszą także inne bialskie instytucje. Wśród beneficjentów znaczących środków znajdują się m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz szereg organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Fundusze europejskie w walce z pandemią COVID-19
Unia Europejska przekaże krajom członkowskim potężny pakiet pomocowy na walkę ze skutkami koronawirusa. 1 czerwca br. uruchomiony zostanie fundusz w wysokości 540 mld euro na pomoc krajom członkowskim w złagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Składa się on z trzech ważnych projektów zabezpieczeń dla pracowników, przedsiębiorstw i państw.

Polska jest największym beneficjentem polityki spójności, dlatego to do naszego kraju ma trafić najwięcej unijnych środków w ramach pakietu mającego złagodzić wpływ pandemii na gospodarkę.

Trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem dla krajów członkowskich w formie tzw. funduszu naprawczego, który ma służyć wsparciu odbudowy krajowych gospodarek po kryzysie. Wartość tego funduszu ma wynieść bilion euro.

16 kwietnia br. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 przyznano dofinansowanie w wysokości 7 mln zł dla projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/ stanem epidemii. Projekt pozwoli na zakup tzw. środków ochrony osobistej dla 18 podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Trafią one m.in. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama