Reklama

Strażników zastąpi monitoring? Początek likwidacji Straży Miejskiej

Zaufanie do służby zostało zachwiane przez liczne zwolnienia w trudnych dla mieszkańców czasach, co w połączeniu ze znaczącym wzrostem kosztów utrzymania przy coraz mniej efektywnej pracy i dużej rotacji zatrudnienia prowadzi do pytania czy rozbudowa monitoringu miejskiego nie będzie skuteczniejsza?
Projekt uchwały nad którym rada miasta pochyli się 30 kwietnia jest pierwszym krokiem w stronę likwidacji, ponieważ bez opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie taka decyzja nie może zapaść. Po lekturze uzasadnienia wydaje się, że jest to tylko formalność.

“(…) Rozpoczęcie procedury rozwiązania Straży Miejskiej jest obiektywnie uzasadnione.

Zgodnie z przepisami ustawy o strażach gminnych Straż Miejska powinna wykonywać zadania z zakresu porządku publicznego wynikające z ustawy o strażach gminnych (art. 10 i 11 ww. ustawy) i aktów prawa miejscowego. Konieczność realizacji przez Straż tych zadań występuje w szczególności w okresach kryzysów lub stanów skutkujących zaistnieniem zagrożeń dla porządku publicznego. Straż Miejska której strażnicy nie realizują ustawowych zadań przestaje być niezbędną do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem spokoju i porządku publicznego. Po wprowadzeniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie ogłoszeniu stanu epidemii Straż Miejska w Międzyrzecu Podlaskim w bardzo ograniczonym stopniu wykonywała swoje zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych i innych przepisów wewnętrznych z uwagi na wysoką skalę absencji strażników w pracy, która nigdy nie występowała w przeszłości. Mając na uwadze funkcjonowanie na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski Komisariatu Policji i niski poziom współpracy Straży Miejskiej z Policją, niestabilną sytuację kadrową na przestrzeni ostatnich lat, tj. wielokrotne zmiany stanu etatowego Straży Miejskiej z uwagi na zwalnianie się strażników i konieczność zatrudniania oraz długookresowych szkoleń nowych strażników (W latach 2014-2020 zatrudniono 8 osób w tym jedną na zastępstwo, a z siedmioma pracownikami na ich wniosek umowy zostały rozwiązane. – dop. red.), a także biorąc pod uwagę bardzo sporadyczne partole popołudniowe i wieczorne Straży Miejskiej i praktycznie nieistniejące patrole piesze i rowerowe wprowadzone w Straży Miejskiej kilka lat temu, likwidacja Straży Miejskiej nie wpłynie w sposób niekorzystny na bezpieczeństwo osób oraz znajdującego się na terenie Miasta mienia. Zwrócić należy również
uwagę, że nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Straży Miejskiej zniesiono część zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, które wcześniej realizowali, a które obecnie wg nowelizowanych przepisów stały się przedmiotem postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu. Kwestia ta była jedną z kluczowych zadań Straży Miejskiej.

W przypadku rozwiązania Straży Miejskiej zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie miasta przejmuje Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej i podległy jej Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim, co może wpłynąć na dodatkowe obciążenie policjantów w tej Komendzie, jednakże mając na uwadze liczbę służb realizowanych przez strażników miejskich samodzielnie i we współpracy z Policją, nie powinno to mieć negatywnego wpływu na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta. Pozostałe zadania Straży Miejskiej w możliwej i dopuszczalnej prawnie części przejmą inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.

Skutki finansowe uchwały o rozwiązaniu Straży Miejskiej dotyczyć będą:
– zmniejszenia wydatków związanych z obsługą i utrzymaniem straży miejskiej; wydatki na Straż Miejską w 2014 r. wynosiły 228 692,63 zł, a w 2019 r. – 343 627,55 zł;
– braku wpływów budżetowych z tytułu grzywien i mandatów; dochód z ww. tytułu w 2014 r. wynosił 10 042,60 zł, a w 2019 r. – 4 203,00 zł.

Zgodnie z art. 5 ustawy koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej są pokrywane z budżetu gminy, wpływy z tytułu grzywien i mandatów, jedynego źródła dochodu, wspierającego pokrycie kosztów jej funkcjonowania są znikome. Obecne koszty utrzymania Straży są bardzo wysokie, a przy tym nieadekwatne do wykonywanych zadań przez jej funkcjonariuszy. Kwota jaką Miasto przeznacza na jednego funkcjonariusza jest zdecydowanie za wysoka w skonfrontowaniu z efektywnością pracy strażników. Środki dotychczas przeznaczane na Straż mogą zostać racjonalniej wykorzystane na inne cele związane z potrzebami mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego byłoby przeznaczenie środków z budżetu miasta, które dotychczas stanowiły koszty utrzymania Straży Miejskiej np. na dalszą rozbudowę czy modernizację monitoringu miejskiego lub inne działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Mając na uwadze zakres i sposób realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską oraz stan finansów publicznych Miasta Międzyrzec Podlaski, likwidacja Straży Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim jest uzasadniona i racjonalna.

źródło: UM Międzyrzec Podlaski
 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Są 3 komentarze do tego artykułu.

  1. Przepraszam jak tysiące policjantów poszło na L-4 w ramach nieoficjalnego protestu podczas zmian uprawnień emerytalnych to wówczas nikt się nie zachwiał, a jak kilku strażników poszło na zwolnienia lekarskie, których “podważa” pan radny (ja bym mu pozew zrobił) to wówczas pada cały system bezpieczeństwa gminy? -to się pytam, czy gmina oparła swoje bezpieczeństwo jedynie na straży gminnej (miejskiej), czy jak podczas alarmowania OSP jakaś nie wyjedzie podczas alarmowania przez RSK to taką OSP się rozwiązuje? Czy jak dyżurny policji powie nie mam wolnej załogi do parkowania to rozwiązuje się KPP? Czy jak radny idzie na sesję i zwalania się z pracy to pracodawca go zwalnia z “roboty”? Panowie i panie radni nie macie pojęcia o pracy, infrastrukturze oraz organizacji prazy straży gminnej, a nie jeden z was nawet nie przeczytał ustawy o SMiG więc o czym my tu… piszemy, Rozwiązać bo radarów nima!

  2. Zainteresowanym proponuję posłuchanie wywiadu w tej sprawie “Międzyrzec Podlaski: niepewna przyszłość straży miejskiej” na stonie radia lublin. 1 Jeżeli p.Przewodniczący Rady Miasta ma powody do likwidacji to niech poda ale te prawdziwe.2. Od kiedy to p. G wypowiada się w imieniu wszystkich mieszkańców – kto go do tego upoważnił i od kiedy jest takim “przyjacielem” obecnie żądzących których już nie raz za swoje wywody przepraszał na niektórych portalach

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama