Reklama

Dziś wchodzą w życie przepisy o obowiązkowym zasłanianiu ust i nosa

16 kwietnia weszły w życie nowe przepisy, które wprowadzają obowiązek zasłaniania ust i nosa w związku z walką z epidemią koronawirusa. Sprawdzamy przepisy mówiące o tym, gdzie musisz nosić maseczkę a w jakich przypadkach jest to nieobowiązkowe. 

Nowe przepisy mówią, że usta i nos można zakrywać specjalna maseczką lub częścią odzieży taką jak szalik czy chustka itp. 

MASECZKI W ŚRODKACH TRANSPORTU 

Maseczki należy nosić w środkach publicznego transportu zbiorowego – autobusach, tramwajach, trolejbusach, pociągach. Maseczkę należy mieć również założoną podczas przemieszczania się samochodem, jeśli znajduje się w nim choć jedna osoba z którą na co dzień nie mieszkamy lub nie gospodarujemy wspólnie.

MASECZKI NA ULICY I PLACACH

Zgodnie z rozporządzeniem maseczki należy nosić w miejscach ogólnodostępnych – w tym na drogach i placach.

MASECZKI W SKLEPACH,  PUNKTACH USŁUGOWYCH I NIERUCHOMOŚCIACH MIESZKANIOWYCH

Z przepisów, które opublikowano w Dzienniku Ustaw wynika, że mamy obowiązek zakrywania ust i nosa we wszystkich obiektach handlowych i usługowych oraz na targowiskach. Maseczkę trzeba nosić również na terenie nieruchomości mieszkaniowych – klatkach schodowych, windach, pralniach, piwnicach itp. 

MASECZKI W MIEJSCACH PRACY

Maseczki muszą nosić osoby wykonujące czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

Maseczek nie muszą nosić osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Zasłaniać ust i nosa nie muszą kierowcy komunikacji transportu publicznego oraz przedsiębiorcy wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeśli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób.

Zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek są duchowni, którzy sprawują czynności lub obrzędy religijne.

Z zasłaniania ust i nosa zwolnieni są żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Z noszenia maseczek zwolnieni są rolnicy w czasie prac w gospodarstwie rolnym.

Maseczek nie muszą też nosić kierujący środkami publicznego transportu albo przedsiębiorcy zajmujący się przewozem osób, jeśli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób.

MASECZKI DZIECI I CHORZY

Maseczki nie są obowiązkowe dla dzieci do 4. roku życia.

Maseczki nie są obowiązkowe dla osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności. 

PRZYŁBICE ZAMIAST MASECZEK

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych  zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

OBOWIĄZEK ODKRYCIA UST I NOSA NA ŻĄDANIE

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości lub innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

materiał: kraj / ważne
źródło:http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000067301.pdf 
grafika: pixabay.com

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama