Reklama

Powiat: Koronawirus. Komunikaty wójtów, burmistrzów, dyrektorów szkół i instytucji (aktualizacja)

Zgodnie z dzisiejszą decyzją Prezesa Rady Ministrów, wszystkie placówki oświatowe w Polsce zostają zamknięte ma okres dwóch tygodni (16-25 marca). To działania prewencyjne, które mają zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wójtowie wszystkich gmin i burmistrzowie miast w powiecie bialskim stosują się do rozporządzenia premiera i informują w komunikatach o szczegółach podjętych decyzji. Wszystkie zalecenia wójtów i burmistrzów oraz dyrektorów szkół i instytucji będziemy zamieszczać w tym zbiorczym artykule, który będzie na bieżąco aktualizowany.

KOMUNIKATY POWIAT BIALSKI

Kliknij w nazwę gminy lub miasta, która Cię interesuje:

Gmina Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Konstantynów, Kodeń, Leśna Podlaska, Łomazy, Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Międzyrzec PodlaskiPiszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Miasto Terespol, Gmina Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie

>>> ZALECENIA <<<

GMINA BIAŁA PODLASKA

W dniach 12-25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone. 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej odwołuje wszystkie zaplanowane zajęcia, spotkania, warsztaty. Nieczynne będą Kluby Kultury i Biblioteki od 12 marca do odwołania. 

KOMUNIKAT 2

W trosce o zdrowie nas wszystkich, w związku z potencjalnym ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że:
od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania funkcjonowanie Urzędu Gminy Biała Podlaska będzie mocno ograniczone. Dla osób, u których zaistnieje pilna potrzeba kontaktu, urząd będzie funkcjonował w sposób następujący: 1. drzwi wszystkich pomieszczeń biurowych będą zamknięte w celu odizolowania i uniknięcia bezpośredniego kontaktu pracowników z interesantami; 2. kasa będzie nieczynna; 3. do dyspozycji interesantów będzie aparat telefoniczny ustawiony na korytarzu przy wejściu głównym do budynku; 4. wyznaczony pracownik będzie pełnił dyżur na parterze tak, aby mieć kontakt wzrokowy z interesantami i pokierować sprawę.
Przepraszamy za te niedogodności i prosimy o wyrozumiałość, jednocześnie apelujemy o korzystanie z powyższych rozwiązań jedynie w pilnych sytuacjach. Stąd też apelujemy o załatwianie spraw poprzez składanie pism i wniosków drogą elektroniczną, a także dokonywanie wpłat należności korzystając z bankowości elektronicznej:
– za odpady komunalne na rachunek 77 8025 0007 0027 6362 2000 0530, natomiast od 01.04.2020 r. na rachunki indywidualne podane w przesłanych zawiadomieniach,
– podatki na rachunki indywidualne wskazane w nakazach podatkowych,
– pozostałe na rachunek 68 8025 0007 0019 2415 2000.

KOMUNIKAT UG (30.03)

W gminie Biała Podlaska do tej pory nie stwierdzono osób zarażonych wirusem. Na dzień dzisiejszy 28 osób przebywa w kwarantannie.

Urząd Gminy Biała Podlaska oraz GOPS pozostaje zamknięty dla interesantów. Pracownicy urzędu gminy oraz GOPS pracują według stałych godzin pracy zachowując środki ostrożności. Został zamontowany domofon oraz skrzynka podawcza do korespondencji. W sprawach niecierpiących zwłoki można kontaktować się z urzędnikami telefonicznie bądź mailowo. Opłaty należy dokonywać drogą elektronicznie na rachunki bankowe.

Pracownicy GOPS nawiązują  telefoniczny kontakt z osobami będącymi w kwarantannie w celu ustalenia ewentualnej potrzeby objęcia pomocą żywnościową. W zakresie zaopatrzenia w żywność, leki oraz inne niezbędne środki dla osób najbardziej potrzebujących gmina korzysta z pomocy jednostek OSP oraz WOT.

Kierownictwo urzędu wraz z pracownikami są do dyspozycji telefonicznej i w każdej sytuacji służą pomocą. Tel.  83 343 32 84.

GMINA DRELÓW

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Komunikat Urzędu Gminy:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się na terenie Województwa Lubelskiego coraz większej liczby przypadków koronawirusa SARS-CoV-2:

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.  Przypominamy również o konieczności stosowania się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Informacje o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobach ograniczenia ryzyka zakażenia dostępne są również na stronie:
– Ministerstwa Zdrowia poświęconej koronawirusowi (www.gov.pl/koronawirus)
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie (https://wsselublin.pis.gov.pl).
– Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – 800 190 590.

Powiatowy Inspektor Sanitarny – 83 344 41 60 do 62  Telefon alarmowy 505 187 728
Wojewódzki Inspektor Sanitarny – 81 743 42 72 do 73

KOMUNIKAT 2

W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem spowodowanym szybkim rozprzestrzenianiem się koronowirusa, działając w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Drelów informuję, iż:

W dniach od 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Gminy Drelów, w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy mieszkańcom, oraz załatwianie spraw o charakterze pilnym. Wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów za wyjątkiem wydawania dowodów osobistych oraz aktów zgonu.
Bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu będzie ograniczony. Wskazany jest kontakt telefoniczny (83 372 32 21) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail ([email protected]). Pisma kierowane do Urzędu za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl), faksem (83 372 00 37), e-mailem ([email protected]), będą rejestrowane i przyjmowane ze skutkiem doręczenia, co zostanie potwierdzone, stosownie do formy ich złożenia, tym samym każda ze wszystkich wszczętych w tej formie spraw będzie prowadzona we właściwym dla jej rodzaju trybie.

Godziny pracy Urzędu oraz pozostawanie do dyspozycji mieszkańców, nie ulegają zmianie. Okoliczności wymagają jednak innej, ograniczonej formy kontaktu. W przypadkach potrzeby pilnego kontaktu z pracownikiem Urzędu uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny, e-mailowy bądź przy użyciu dzwonka przy drzwiach wejściowych. Kontakty bezpośrednie do pracowników na stronie www.drelow.pl w zakładce kontakt. Kontakt bezpośredni do Wójta Gminy Drelów – tel. 83 372 32 35.

Kasa Urzędu Gminy Drelów zostaje zamknięta, w związku z tym prosimy o dokonywanie wpłat podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Drelów nr 34 8039 0006 0010 0100 0840 0003 natomiast wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowej) dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy 13 8039 0006 0010 0100 0840 0090.

GMINA JANÓW PODLASKI

Od dnia 12.03 do 13.03 szkoła i przedszkole zapewniają zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu. Od 16.03 do 25.03. zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej zostają całkowicie zawieszone (placówki będą nieczynne).

Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim od 12 marca zawiesza wszystkie zajęcia i seanse filmowe do odwołania. Gminna Biblioteka Publiczna Nieczynna do odwołania.

Komunikat Urzędu Gminy:

W związku z potencjalnym ryzykiem zarażenia koronawirusem uprzejmie prosimy o rozważenie załatwiania spraw poprzez składanie pism i wniosków drogą elektroniczną wykorzystując platformę e-puap (https://epuap.gov.pl) a także dokonywanie wpłat należności z tytułu podatków lub opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi korzystając z bankowości elektronicznej.

Nr rachunku bankowego (wpłaty podatku)
53 8025 0007 0390 0114 2000 0020
BS Biała Podlaska o Janów Podlaski

Nr rachunku bankowego (wpłaty za odpady komunalne)
Nr 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440
BS Biała Podlaska o Janów Podlaski

Nr rachunku bankowego (wadium oraz kaucji za wynajem świetlic wiejskich)
Nr 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390
BS Biała Podlaska o Janów Podlaski

Prosimy ponadto, aby w innych sprawach, które nie wymagają kontaktu osobistego, kontaktować się telefonicznie pod numerami tel. 83 341 30 73, 83 341 30 49, 83 341 30 93 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Janowie Podlaskim:

W związku z pandemią koronawirusa porady lekarskie, pielęgniarskie i położnicze w NZOZ Ośrodku Zdrowia w Janowie Podlaskim są udzielane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem.

W związku z pandemią koronawirusa badania bilansowe dzieci oraz szczepienia obowiązkowe i zalecane w NZOZ Ośrodku Zdrowia w Janowie Podlaskim są wstrzymane do 31 marca 2020. Telefon do kontaktu 83 341 30 58 

KOMUNIKAT 2

Drodzy Mieszkańcy! W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, apelujemy o pozostawanie w miarę możliwości w domach, unikanie skupisk ludzi i masowych zgromadzeń.

Jednocześnie apelujemy, żeby szczególną opieką objąć ludzi starszych, których stan zdrowia często pozostawia wiele do życzenia, mieszkających samotnie i potrzebujących wsparcia. Seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem. Według zaleceń specjalistów powinni oni większość czasu spędzać w domu. Nie każdy może jednak liczyć na pomoc rodziny. Stąd pomoc sąsiedzka w formie robienia zakupów, wykupienia leków będzie nieoceniona. Dostarczenie zakupów nie wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą i należy pozostawić je przed domem!

KOMUNIKAT 3

Informacja dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do odwołania, zwracam się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Formularz.doc lub Formularz.pdf

 W przypadku nie podania numeru rachunku bankowego, wyplata zwrotu podatku akcyzowego pomniejszona o koszty wysyłki nastąpi poprzez przekaz pocztowy. Prosimy o dostarczanie formularzy pocztą na adres Urzędy Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski lub zostawienie ich w skrzynce podawczej w  Urzędzie Gminy do 17 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT 4

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że w związku  z wprowadzonym stanem epidemii targowisko gminne znajdujące się przy ul. Bakaliowej w Janowie Podlaskim będzie nieczynne do odwołania.

GMINA KONSTANTYNÓW

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkole, szkoła nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie: Do odwołania zostają zawieszone zajęcia oraz wydarzenia w Gminny Centrum Kultury w Konstantynowie.

Komunikat Urzędu Gminy:

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników informuję, że od dnia 16 marca (poniedziałek) do odwołania Urząd Gminy Konstantynów będzie zamknięty dla interesantów.

Urzędnicy pracują na swoich stanowiskach i można skontaktować się z Urzędem telefonicznie lub mailowo:

Urząd Gminy/Urząd Stanu Cywilnego – tel. 83 341 41 92; e-mail: [email protected] Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 83 341 50 84; e-mail: [email protected]

Ponadto jeśli zaistnieje pilna potrzeba kontaktu z Urzędem proszę o kontakt telefoniczny bądź przy użyciu dzwonka przy drzwiach Urzędu wówczas kompetentny pracownik skontaktuje się z Państwem.

Apel wójta gminy Romualda Murawskiego: 

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce apeluję, aby załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali Państwo alternatywne drogi komunikacji, ograniczając w ten sposób wizyty w siedzibie Urzędu. W wielu sytuacjach nie ma konieczności załatwiania spraw osobiście w Urzędzie. Większość czynności może być załatwiona: telefonicznie, drogą mailową, bądź poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP.

Numery telefonów i adresy e-mail do Urzędu Gminy, jak i do poszczególnych pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej.

W związku z tym zachęcam Państwa do załatwiania spraw drogą telefoniczną, elektroniczną, a także droga pocztową. Klientów odwiedzających Urząd informuję również o zamontowanych w łazienkach urządzeniach do dezynfekcji rąk. W przypadku konieczności osobistego załatwiania spraw w Urzędzie, zachęcam do korzystania z nich.

Drodzy seniorzy !

Zwracam się również z prośbą do osób z obniżoną odpornością i ich opiekunów o możliwe ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, gdzie mogą się Państwo zarazić.

Proszę o zastąpienie bezpośrednich kontaktów osobistych rozmowami telefonicznymi, przez Internet, a także za pomocą innych narzędzi teleinformatycznych.

Poproście Państwo o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i innych członków rodziny, sąsiadów.

Występujący w Polsce i na świecie koronawirus, zagraża życiu i zdrowiu zwłaszcza osób starszych.

Proszę o rozsądne zachowanie i nie lekceważenie zagrożenia.

KOMUNIKAT 2 

Informujemy, że uruchomiony został nowy, główny adres e-mail Urzędu Gminy Konstantynów – [email protected] W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres.

GMINA KODEŃ

Komunikat Wójta Gminy:

Wójt Gminy Kodeń apeluje o rozważenie możliwości telefonicznej lub internetowej komunikacji z Urzędem Gminy Kodeń, jeśli nie ma potrzeby osobistej wizyty w celu załatwienia spraw urzędowych. Prośba jest szczególnie skierowana do osób, które wykazują oznaki choroby lub w ostatnim czasie wróciły z Włoch, Niemiec lub Wielkiej Brytanii, a także miały osobisty kontakt z osobami, które przebywały zagranicą.

Prosimy o kontakt telefoniczny:
83 375 41 55
83 375 41 58

lub mailowy: [email protected]
Urząd Gminy Kodeń obsługuje petentów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KODNIU  INFORMUJE
Od jutra, tj.  12 marca 2020 roku zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole i przedszkolu. Dni 12-13 marca – obowiązuje okres przejściowy. W okresie tym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Zaleca się, aby w okresie przejściowym nie przychodzić do szkoły i nie przyprowadzać dzieci do przedszkola – pozostać w domu. Od poniedziałku  16 marca do 25 marca (włącznie) szkoła i przedszkole są zamknięte. Dzieci inie przychodzą do przedszkola, a uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Zaleca się, aby do poniedziałku zostać w domu!
Za okres zawieszenia zajęć w szkole i przedszkolu rodzicom i prawnym opiekunom przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, na stronie internetowej ZPO – zpokoden.pl została utworzona specjalna platforma e-learningowa.

W tym miejscu nauczyciele będą systematycznie zamieszczać informacje dotyczące prowadzonych przez nich zajęć edukacyjnych (przedmiotów), a więc co należy przeczytać, jakie zadania wykonać w domu.

Pamiętajcie – zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nie jest czasem ferii, działamy inaczej, w nowych warunkach, korzystamy z innych narzędzi edukacyjnych, ale mimo wszystko podejmujemy wspólne działania, żeby realizować podstawę programową.

Teraz nie zakazujemy korzystania z internetu czy telefonów komórkowych, wręcz przeciwnie, pozostańcie w domach a kontaktujcie się przy pomocy tych narzędzi, korzystajcie z platform społecznościowych wymieniając WAŻNE dla NAS wszystkich informacje.

Za pomocą tych narzędzi kontaktujcie się ze szkołą, systematycznie przeglądajcie naszą stronę.

Zachęcam i gorąco proszę o to uczniów z klas ósmych, ponieważ na dzień dzisiejszy termin egzaminów ósmoklasistów pozostaje bez zmian 21-22-23 kwietnia, czyli niewiele ponad miesiąc.

Apeluję – skutecznie wykorzystajmy  czas zamknięcia szkół.

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu zawiesza do odwołania zajęcia indywidualne i grupowe, wszelkie warsztaty, próby i zajęcia.

GMINA LEŚNA PODLASKA

Komunikat Wójta Gminy:

Szanowni Państwo!
Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogłosiła pandemię. Wdrażamy kolejne działania ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa:
1. Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska i innych obiektach użyteczności publicznej.
2. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (83 345 07 20) lub drogą e-mail (potrzebne adresy dostępne są na stronie Urzędu Gminy w zakładce kontakt).
3. W miarę możliwości prosimy o dokonywanie koniecznych opłat (podatków etc.) przelewem, a nie w kasie Urzędu Gminy.
Lista nr telefonów do referatów UG Leśna Podlaska: Sekretariat — 83 345 07 20, Podatki, ochrona środowiska – 83 345 07 26, Urzędu Stanu Cywilnego — 83 345 07 33, GOPS — 83 345 07 40.

Działalność Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) zostaje zawieszona.W dniach 12 i 13 marca – nie będą się odbywały zajęcia lekcyjne w szkole i przedszkolu. Jeżeli rodzic/opiekun nie może zapewnić w tych dniach opieki w domu – zapewniamy w szkole i przedszkolu zajęcia opiekuńcze. W dniach 16- 25 marca – nie będą się odbywały zajęcia lekcyjne ORAZ opiekuńcze. Rodzice/opiekunowie dzieci do lat 8 mogą na 14 dni uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy z ZUS – aby tak się stało należy pracodawcy przedłożyć oświadczenie na druku zusowskim (druk ZUS Z-15A).

GOK w Leśnej Podlaskiej: Wszystkie zajęcia i warsztaty organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśnej Podlaskiej zostają zawieszone (do odwołania).

KOMUNIKAT 2

Szanowni Mieszkańcy,
stanęliśmy przed pokoleniowym wyzwaniem troski o nas samych i naszych bliskich. Codzienne informacje o nowych przypadkach zarażenia koronawirusern nie pozostawiają złudzeń, że mamy do czynienia z realnym i bardzo poważnym zagrożeniem zdrowia i życia. Zagrożeniem, które jest możliwe do zminimalizowania jeśli sami zaczniemy przestrzegać odpowiednich zasad. Tak naprawdę zasad bardzo prostych i łatwych do wykonania.
• Jeśli to możliwe pozostańmy w domach i na wlasnych podwórkach. Pozdrówmy sąsiada/sąsiadkę skinieniem głowy. Mamy przecież do siebie szacunek, nikt się nie obrazi.

• Często myjmy ręce i starajmy się nie dotykać własnej twarzy.

• Unikajmy tłumów, kolejek i spotkań większej grupy osób, spotkań pod sklepem i w sklepie szanując również zdrowie sprzedawców.

• jeśli nie potrzeba nie odwiedzajmy urzędów. Zadzwońmy, napiszmy emaila, zapłaćmy przelewem on-line. • Jeśli nasi bliscy wrócili z zagranicy niech postępują zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Niech zostaną w domach i ograniczą kontakt ze znajomymi.

• Jeśli uczestniczymy w nabożeństwach stosujmy się do zaleceń Episkopatu — nie używajmy kropielnicy, nie podawajmy sobie rąk na znak przekazania pokoju, rozważmy przyjęcie komunii świętej jedynie w formie duchowej.

• Jeśli czujemy przeziębienie czy grypę, tym bardziej zostańmy w domu i postępujmy zgodnie z zaleceniami lekarza i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Nasza troska przejawia się w naszych dzialaniach i naszej prewencyjnej ostrożności o nas samych i naszych bliskich.  Z uwagi na bezpieczeństwo Mieszkańców, a także urzędników posiadających również rodziny i dzieci, zarządzitem ograniczenia w bezpośrednim dostępie do pracowników urzędu. Bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Pisma przesłane epuap-em, faxem, e-mailem będą rejestrowane i traktowane jako dostarczone w formie tradycyjnej. Stale jesteśmy do dyspozycji Mieszkańców, zmieniamy jedynie formę kontaktu.
Każde pokolenie ma własne wyzwanie. Być może wyzwaniem naszego jest niedopuszczenie do rozpowszechnienia się koronowirusa i wygrana z tym patogenem.  W trosce o dobro nas samych i naszych bliskich, ponawiam swój apel i życzę nam wszystkim nieustającego zdrowia.

KOMUNIKAT 3

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Leśna Podlaska, Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zakład Usług Komunalnych zostaną zamknięte dla interesantów do odwołania. Załatwianie wszelkich spraw odbywać się będzie drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej i platformy E-PUAP. W przypadku konieczności dostarczenia lub odbioru dokumentów w wersji papierowej będzie to możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym z pracownikiem. Dokumenty będą przekazywane przy wejściu do instytucji przez pracownika wyposażonego w środki ochrony osobistej. Oznacza to wyłączenie fizycznej obecności interesantów w budynku w/w instytucji.

Wszelkie płatności powinny być dokonywane na niżej wskazane rachunki bankowe:
Podatki, opłaty lokalne i skarbowe: 17 8037 0008 0550 1544 2000 0060

Odpady komunalne: 81 8037 0008 0550 1544 2000 0460

Za wodę i ścieki: 50 8037 0008 0550 1906 2000 0020

Poniżej lista telefonów do referatów Urzędu Gminy Leśna Podlaska:

Sekretariat — 83 345 07 20

Podatki i środowisko — 83 345 07 26

Inwestycje i budownictwo — 83 345 07 35 i 83 345 07 36

USC i ewidencja ludności — 83 345 07 33

Kierownik GOPS — 83 345 07 40

GZUK — 83 045 07 30

KOMUNIKAT 4

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w związku z zaistniałą sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 18 marca 2020 r. zostaje odwołane funkcjonowanie punktu PSZOK przy Urzędzie Gminy Leśna Podlaska przy ul. Bialskiej 30.  Jednocześnie przypominamy o zakazie porzucania odpadów w miejscach do tego niedozwolonych, co grozi karą grzywny do 500 zł zgodnie Kodeksem Wykroczeń art. 75.

KOMUNIKAT 5

RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

Zgodnie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 16.03 DO 10.04 w ważnych sprawach możliwy kontakt tylko za pomocą telefonu, nr 83 345 00 20 lub mailowo [email protected] Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami w zakładce Organizacyjne – ZPO – Przedszkole Samorządowe.

Wkrótce podamy adres, na który przesyłane będą następne zabawy i zadania do wykorzystania w domu z dziećmi.

KOMUNIKAT 5

Osoby starsze lub będące w podwyższonej grupie ryzyka  mogą zgłaszać zapotrzebowanie  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne j –  83 345 07 40;  83 345 07 43;  kom.: 516055889 (dyżur do godziny 19.00)  bądź całodobowo do CPI w Białej Podlaskiej pod nr telefonu 504806438. Na potrzeby mieszkańców, odpowiedziała także Spółdzielnia „Leśnianka” która oferuje dla osób starszych, objętych kwarantanną domową  i ich współdomowników możliwość zamówienia zakupów  telefonicznie  lub przez sms szczegóły pod nr telefonu: 793 700 984.

KOMUNIKAT 6

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się na terenie województwa lubelskiego przypadków wirusa COVID-19 (koronawirus) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informuję o zawieszeniu do odwołania funkcjonowania targowiska gminnego w Leśnej Podlaskiej. Apeluję o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny oraz nakazów określonego sposobu przemieszczania się.

GMINA ŁOMAZY

Komunikat Urzędu Gminy:

W związku z obecną sytuacją związaną z występowaniem na terenie kraju wirusa SARS-COV-2 i troską o dbałość zdrowia publicznego Wójt Gminy Łomazy apeluje o rozważenie możliwości telefonicznej lub internetowej komunikacji z Urzędem Gminy Łomazy, jeśli nie ma potrzeby osobistej wizyty w celu załatwienia spraw urzędowych.

Prośba jest szczególnie skierowana do osób, które wykazują oznaki choroby lub w ostatnim czasie wróciły z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i innych krajów, a także miały osobisty kontakt z osobami, które przebywały zagranicą.

Kontakt telefoniczny: 83 371 70 03 sekretariat lub mailowy: [email protected]

Urząd Gminy Łomazy obsługuje petentów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Podczas koniecznej wizyty w Urzędzie Gminy prosi się interesantów o stosowanie do zaleceń służb sanitarnych w kwestii koronawirusa, tj. m.in.:
1. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy 1 – 1,5 metra.
2. Przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać pod numerem infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590.

Urząd Gminy informuje również, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zarówno w przedszkolu, jak i szkole zajęcia będą zawieszone na dwa tygodnie (12-25 marca 2020 r.)  12 – 13 marca 2020 r. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Wójt Gminy informuje, że w najbliższe dwa wtorki, tj. 17.03.2020r. i 24.03.2020r., targ w Łomazach zostaje ODWOŁANY.

KOMUNIKAT 2

Wójt Gminy Łomazy informuje, że w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) od dnia 16 marca 2020 do odwołania wprowadza się ograniczenia w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Łomazy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach.

Załatwienie wszelkich spraw urzędowych możliwe będzie poprzez kontakt telefoniczny (Urząd – 83 3417 003, GOPS – 83 3417 051), drogą mailową ([email protected][email protected]), pocztą tradycyjną i przez platformę E-PUAP.
W szczególnych przypadkach, gdy niezbędne jest wydanie lub odebranie dokumentów, interesanci będą obsługiwani wyłącznie przez osobę pełniącą dyżur na parterze Urzędu Gminy. Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny.

Przypominamy o możliwości dokonywania płatności poprzez bankowość elektroniczną:
• opłaty za odpady komunalne: 98 8037 0008 0003 2072 2000 0450.
• podatki i inne opłaty: 13 8037 0008 0003 2072 2000 0040.

Kasa w Urzędzie Gminy będzie nieczynna do odwołania.
Wprowadzone ograniczenia podyktowane są troską o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników a także osób przebywających na terenie naszej gminy.

O wszelkich decyzjach będą Państwo informowani.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

W gminie Łomazy do tej pory nie stwierdzono osób zarażonych wirusem. Na dzień 27 marca w gminie są 4 osoby w kwarantannie.

 Urząd Gminy Łomazy oraz GOPS nadal pozostaje zamknięty dla interesantów. Pracownicy urzędu gminy oraz GOPS pracują według stałych godzin pracy zachowując środki ostrożności. Został zamontowany domofon oraz skrzynka pocztowa do korespondencji. W sprawach niecierpiących zwłoki można kontaktować się z urzędnikami telefonicznie, natomiast opłat dokonywać drogą elektroniczną na rachunek bankowy

Pracownicy GOPS po uzyskaniu informacji z Sanepidu w razie konieczności są w gotowości do dostarczania żywności dla osób pozostających w kwarantannie. W zakresie zaopatrzenia w żywność, leki oraz inne niezbędne środki dla osób najbardziej potrzebujących gmina korzystać będzie także z pomocy jednostek OSP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej

Zostały zawieszone zajęcia w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach oraz Szkole Podstawowej w Huszczy, przedszkolach do świąt wielkanocnych. Lekcje odbywają się poprzez platformy elektroniczne.

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach są nieczynne dla odwiedzających. Pracownicy GBP i GOK pracują według stałych godzin.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców będzie udzielana wyłącznie drogą telefoniczną. Psycholog w ramach GKRPA będzie pełnił dyżur dla mieszkańców w każdą pierwszą środę miesiąca pod numerem telefonu 507 157 020, najbliższy termin to 1 kwietnia.

Ponadto:

 zostały odwołane zajęcia w Klubie Seniora
zostały odwołane spotkania harcerzy i zuchów
 targowisko w Łomazach zostało zamknięte
odbiór odpadów komunalnych z posesji obywa się bez zmian, według harmonogramu. Prosimy o wstrzymanie się z samodzielnych dostaw odpadów do PSZOK przy ul. Rolniczej
 zamknięte są boiska sportowe, place zabaw i siłownie wewnętrzne oraz plenerowe
zawieszone zostały odczyty wodomierzy do odwołania
inwestycje gminne oraz bieżące remonty zaplanowane na 2020 rok są realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
Wójt Gminy wraz z pracownikami są do dyspozycji telefonicznej i w każdej możliwej sytuacji służą pomocą. 

– Wprowadzone ograniczenia podyktowane są troską o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników, a także osób przebywających na terenie naszej gminy. O wszelkich decyzjach będą Państwo informowani. Apeluję o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny oraz na bieżąco śledzenie komunikatów i wytycznych – zwraca się do mieszkańców wójt gminy. 

Aktualizacja danych na dzień 30 marca 2020 roku:

 • na dzień 30 marca w gminie jest 7 osób w kwarantannie
 • placówki szkolne wypożyczyły 11 komputerów ze szkolnych pracowni w celu zdalnego nauczania. Jednocześnie gmina jest w trakcie pozyskania środków oraz zakupu nowych komputerów do zdalnej pracy nauczycieli i uczniów
 • zostały odwołane coroczne wiosenne spotkania wójta z mieszkańcami gminy
 • zostały odwołane najbliższe wydarzenia kulturalne i sportowe w gminie
MIĘDZYRZEC PODLASKI MIASTO

Komunikat Urzędu Miasta:

Zgodnie z decyzją rządu od 12 do 25 marca zajęcia dydaktyczne w szkołach i placówkach oświatowych w Międzyrzecu Podlaskim zostają zawieszone, dotyczy to również zajęć prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury oraz inne podmioty zewnętrzne. Do odwołania zamknięta jest Miejska Biblioteka Publiczna, Kryta Pływalnia i inne obiekty Miejskiego Sportu i Rekreacji. Zawieszono też kurs autobusu komunikacji miejskiej. Od soboty nie będą czynne targowiska. Specjalne zasady obowiązują w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim. Radzimy mieszkańcom, by w urzędzie załatwiali tylko sprawy pilne, których nie można przełożyć na późniejszy termin. Zawieszone zostały wtorkowe przyjęcia interesantów. – Bardzo proszę o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb medycznych. W tym czasie musimy być odpowiedzialni i solidarni – apeluje burmistrz miasta Zbigniew Kot.

Wszystkie osoby, które zaobserwują u siebie objawy choroby, proszone są o kontakt pod wskazanymi przez służby sanitarne i epidemiologiczne numerami telefonów (dostępne w zakładce Koronawirus – co trzeba wiedzieć), gdzie uzyskają szczegółowe instrukcje, jak postępować w takiej sytuacji.

Pamiętajmy o naszych seniorach, którzy szczególnie narażeni są na powikłania związane z chorobą. Zaoferujmy pomoc starszym sąsiadom, którzy z obawy przed zarażeniem chcieliby pozostać przez najbliższy czas w swoich domach. Zadbajmy też o dzieci, by w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych ograniczyły kontakty towarzyskie.

Zachowajmy ostrożność, ale nie wpadajmy w panikę i przestrzegajmy procedur.

KOMUNIKAT 2

Z dniem 12 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono następujące zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim:

1)   płatności i należności publicznoprawne /podatki, opłaty/ należy wnosić w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Miasta Międzyrzec Podlaski

2)   obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do wymagających osobistego stawiennictwa,
tj. wystawienia aktu zgonu, złożenia wniosku lub odbioru dowodu osobistego, stawiennictwa na wezwanie organu lub wymagającego poświadczenia przez organ własnoręczności podpisu na składanym wniosku (np. potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP)

3)   wszystkie pozostałe sprawy załatwiane będą telefonicznie i korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej lub platformy ePUAP

4)   ustala się wejście do Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim od ul. Pocztowej 8

5)   wchodząc do Urzędu Miasta należy użyć płynu dezynfekującego do rąk

Urząd Miasta tel. 833726210-11, fax 833726228, email: [email protected]

KOMUNIKAT 3

W związku z rosnącą liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski wprowadził od 14 marca zakaz sprzedaży wszelkich artykułów na targowiskach przy ul. Zarówie 22 i ul. Targowej. Targowiska zamknięte będą do odwołania.

KOMUNIKAT 4 

w związku z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dotyczącymi pozyskiwania przez ośrodki pomocy społecznej z SANEPID list osób objętych kwarantanną na terenie gminy informuję, że stacje SANEPID otrzymały polecenie od Głównego Inspektora Sanitarnego udostępniania ośrodkom pomocy społecznej  jedynie danych osób, które w trakcie wywiadów epidemiologicznych lub innego kontaktu ze stacją SANEPID zgłoszą potrzebę objęcia pomocą lub wyrażą zgodę na udostępnienie ich danych. Zatem, mając na względzie powyższe ustalenia i przepisy o ochronie danych osobowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim będzie otrzymywać jedynie dane osób, które zgłaszają potrzebę udzielenia pomocy, a nie listy wszystkich osób, które zostały objęte tą formą nadzoru.

Ponadto informuję, że w przypadku przyjęcia zgłoszenia telefonicznego  o potrzebie udzielenia pomocy od osoby, która informuje, że jest objęta kwarantanną i wątpliwościami ze strony ośrodka pomocy społecznej, co do tego jakie środki bezpieczeństwa należy zachować przy udzielaniu/przekazywaniu pomocy (tj. czy faktycznie osoba ta skierowana została do kwarantanny przez SANEPID, czy podlega kwarantannie z uwagi na kontakt z osobami, które np. powróciły z zagranicy), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł potwierdzić takie dane u dzielnicowego lub w Komendach Powiatowych Policji. Nadmieniam jednocześnie, że również Policja nie ma prawnych możliwości przekazywania ośrodkom pomocy społecznej danych wszystkich osób, które są objęte kwarantanną, a jedynie tych, które w trakcie wizyt monitorujących zgłosiły policjantom potrzebę udzielenia pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma potrzeby kontaktować się ze wszystkimi osobami, które wg. wiedzy ośrodka pomocy społecznej przebywają w izolacji. Racjonalne zachowanie w tym zakresie pozwoli uniknąć sytuacji, w których osoby objęte kwarantanną, ale nie zgłaszające potrzeby objęcia wsparciem, będą wyrażały swoje niezadowolenie związane z nieuprawnionym przekazywaniem ich danych osobowych różnego rodzaju instytucjom.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do udzielania wsparcia osobom, które ze względu na swoją trudną sytuację życiową nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych potrzeb życiowych przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień (art. 1-4 ustawy o pomocy społecznej). Oznacza to, że nie wszystkie osoby objęte kwarantanną powinny być objęte wsparciem ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej strony, a jedynie te, które zgłaszają taką potrzebę i spełniają pozostałe warunki określone w ustawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ma również na względzie osoby będące beneficjentami pomocy społecznej (tj. samotnie zamieszkujące, samotne, niepełnosprawne, objęte usługami opiekuńczymi), a także osoby z tych grup, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, ale zgłaszają w obecnych warunkach problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Ze zrozumieniem należy odnosić się do obaw ośrodka pomocy w związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym koronowirusem wywołującym chorobę COVID-19  oraz trudności z jakimi zmierza się Ośrodek w realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z procedurami administracyjnymi związanymi z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Bez wątpliwości Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  jako pracodawca zobowiązany jest do zagwarantowania swoim pracownikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ochroną życia i zdrowia podległego personelu. Nie możemy jednak zapomnieć, że jako administracja publiczna zobowiązani jesteśmy do realizacji ustawowych zadań, również w tych niezwykle trudnych warunkach.

KOMUNIKAT 5

W związku z epidemią koronawirusa i zmianami wprowadzonymi w funkcjonowaniu Urzędu Miasta, informujemy, że tym roku nie będzie można skorzystać z pomocy pracowników przy rozliczaniu PIT -u za 2019 r.
 

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

Komunikat Urzędu Gminy:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się na terenie Województwa Lubelskiego coraz większej liczby przypadków koronawirusa SARS-CoV-2:

zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Kontakt: https://miedzyrzecgmina.pl/numery-wewnetrzne/

Zapraszamy do dokonywania czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Przypominamy również o konieczności stosowania się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Informacje o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobach ograniczenia ryzyka zakażenia dostępne są również na stronie:
Ministerstwa Zdrowia poświęconej koronawirusowi (www.gov.pl/koronawirus)
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie (https://wsselublin.pis.gov.pl).
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – 800 190 590.

Powiatowy Inspektor Sanitarny – 83 344 41 60 do 62  Telefon alarmowy 505 187 728

Wojewódzki Inspektor Sanitarny – 81 743 42 72 do 73

Urząd Gminy poinformował, że oprócz zawieszenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych na terenie gminy, zawieszone zostają również wszystkie zajęcia realizowane przez Gminę Międzyrzec Podlaski w ramach projektów unijnych. Gminny Ośrodek Kultury odwołuje do odwołania natomiast wszystkie zajęcia w świetlicach oraz zajęcia taneczne.

KOMUNIKAT 2 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski, od poniedziałku 16 marca 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski. W tej sprawie Wójt Gminy Krzysztof Adamowicz wydał specjalny komunikat.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY – ZMIANY UG – PDF

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych zaleca się korzystanie z e-usług: ePUAP, e-mail: [email protected] / [email protected]
Zachęcamy do korespondencji tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski,
ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Bezpośredni kontakt mieszkańców i interesantów z pracownikami Urzędu Gminy możliwy będzie wyłącznie w sprawach pilnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego referatu (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30).

Numery telefonów: sekretariat tel. 83 371 24 96, fax 83 371 48 26. Wykaz numerów wewnętrznych UG miedzyrzecgmina.pl/numery-wewnetrzne/

Wyznacza się wejście do Urzędu Gminy od strony wewnętrznego parkingu. Wejście główne od ul. Warszawskiej zostaje zamknięte.

Wyznacza się punkt podawczy na parterze Urzędu Gminy – sala konferencyjna (pok. nr 6).
Płatności powinny odbywać się tylko na rachunek bankowy – kasa będzie nieczynna.
Nr konta podatki, opłaty lokalne 96 8039 0006 0000 0000 0443 0002
Nr konta opłaty za odpady komunalne 70 8039 0006 0000 0000 0443 0179
Dyżur radcy prawnego, pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz leśniczego zostają odwołane.

KOMUNIKAT 3 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski  informujemy, że od dnia 16-03-2020 r.  nie będzie odczytów wodomierzy. Prosimy o podawanie stanów licznika wody i ścieków telefonicznie tel: 083 371 24 96 wew. 34 lub e-mailem: [email protected] Płatność powinna odbywać się na wskazany rachunek bankowy.

Występuje możliwość wpłaty zaliczki za pobraną wodę analogicznie do wpłaty jak za  poprzedni okres.

KOMUNIKAT 4

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że w dniach: 17, 24 oraz 31 marca 2020r. PSZOK będzie nieczynny. O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.
Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: [email protected]

KOMUNIKAT 5

Wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na terenie gminy.

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje z budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2020 roku zadań publicznych oraz w ramach Funduszu Wkładu Własnych będą mogły liczyć na wsparcie w realizacji zadań w formie:

– możliwości aneksu umowy w zakresie harmonogramu zaplanowanych działań i rozliczenia projektu (możliwość wydłużenia realizacji działań do 30.11.2020),

– możliwość indywidualnej konsultacji zmian zakresu rzeczowego, rezultatów oraz kosztorysu realizacji zadań,

– możliwość uznania za uzasadnione wydatków już poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski zachęcamy do kontaktu elektronicznego: [email protected]  lub telefonicznego 83 371 24 96 wew. 36.

GMINA PISZCZAC

Komunikat Urzędu Gminy:

Informujemy, że w dwie najbliższe środy tj. 18.03.2020 r. oraz 25.03.2020 r. targ na targowicy w Piszczacu zostaje
ODWOŁANY.
W trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w
Urzędzie Gminy, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.
Poniżej lista nr telefonów:
Sekretariat – 83 377 80 18
Wójt – 83 355 99 77
Sekretarz – 83 355 99 88
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – 83 355 99 79,
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska: – 83 355 99 82
Kierownik GOPS – 83 355 99 87.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu: w dniach 12-25 marca 2020 r. świetlica Jaskółka będzie zamknięta. Również w tych dniach nie będą odbywały się zajęcia grupowe Taekwon-do oraz tańce i aerobic.

KOMUNIKAT 2

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy, Wójt Gminy Piszczac informuje o ograniczeniach przyjmowania interesantów w Urzędzie:

1. W okresie od 16 marca 2020 do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Gminy w Piszczacu do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy w Piszczacu za wyjątkiem spraw z zakresu:

a) wydawania dowodów osobistych
b) wydawania aktów zgonu

W przypadku koniecznej wizyty osobistej od dnia 16 marca br. do odwołania Urząd Gminy Piszczac wprowadza:
1. Pisemną ewidencję interesantów (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego). Dane zebrane w przedmiotowej ewidencji będą wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Piszczac, a w sytuacji wyższej konieczności Urząd Gminy zastrzega sobie prawo przekazania ich do uprawnionych instytucji zewnętrznych.
2. Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie po wcześniejszej rejestracji, która wykluczy inny niż osobisty sposób załatwienia sprawy.

KOMUNIKAT 3

W gminie Piszczac do tej pory nie stwierdzono osób zarażonych wirusem COVID-19. Na dzień 30 marca w gminie 22 osoby (które wróciły z zagranicy) są w kwarantannie. Władze analizują na bieżąco sytuację na terenie gminy, koordynują działania związane z przepływem informacji, współdziałają  z właściwymi podmiotami w zakresie potrzeb.

 Urząd Gminy Piszczac oraz GOPS nadal pozostaje zamknięty dla interesantów. Pracownicy urzędu gminy oraz GOPS pracują według stałych godzin pracy zachowując środki ostrożności. W sprawach niecierpiących zwłoki można kontaktować się z urzędnikami telefonicznie, natomiast opłaty można dokonywać drogą elektroniczną na rachunek bankowy.

Pracownicy GOPS po uzyskaniu informacji z Sanepidu w razie konieczności są w gotowości do dostarczania żywności dla osób pozostających w kwarantannie. W zakresie zaopatrzenia w żywność, leki oraz inne niezbędne środki dla osób najbardziej potrzebujących gmina korzysta także z pomocy jednostek OSP.

Służby gminne (OSP, GOPS, pracownicy) są zabezpieczone jeśli chodzi o środki ochrony osobistej, których mogą potrzebować w sytuacjach kryzysowych (tj. maseczki jedno i wielorazowe, kombinezony ochronne jedno i wielorazowe, rękawiczki, gogle i płyny dezynfekcyjne),

Strażacy OSP Piszczac prowadzą akcję informacyjną. Zostały zawieszone zajęcia we wszystkich szkołach w Gminie Piszczac. Lekcje odbywają się zdalnie. Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury i Sportu są nieczynne. Targowisko w Piszczacu zostało zamknięte, odbiór odpadów komunalnych z posesji obywa się bez zmian, według harmonogramu. Zawieszono przyjmowanie odpadów do PSZOK.

Zamknięte są boiska sportowe, place zabaw i siłownie wewnętrzne oraz plenerowe. Zawieszone zostały odczyty wodomierzy do odwołania.

Inwestycje gminne oraz bieżące remonty zaplanowane na 2020 rok są realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Wójt Gminy wraz z pracownikami są do dyspozycji telefonicznej i w każdej możliwej sytuacji służymy pomocą, a wprowadzone ograniczenia podyktowane są troską o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników, a także osób przebywających na terenie gminy.

GMINA ROKITNO

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole w dniach 12.03 do 25.03 zostają zawieszone. W dniach 12 i 13 marca szkoła i przedszkole zapewniają zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla dzieci, które nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu. Kursy autobusów w tych dniach zgodne z rozkładem jazdy.

KOMUNIKA 2

W związku z ogłoszeniem na stanu zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia:

kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna, świetlice wiejskie nie będą wynajmowane na organizowanie żadnych zebrań, spotkań i imprez okolicznościowych.

KOMUNIKAT 3

Informacja dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Rokitno do odwołania, zwracam się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Formularz w załączeniu.

W przypadku nie podania numeru rachunku bankowego, wyplata zwrotu podatku akcyzowego pomniejszona o koszty wysyłki nastąpi poprzez przekaz pocztowy.

Prosimy o dostarczanie formularzy pocztą na adres Urzędy Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno lub zostawienie ich w skrzynce podawczej przed wejściem do Urzędu Gminy
  do 17 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT 4 

W związku z rozprzestrzeniająca się epidemią koronowirusa (COVID-19) od dnia 20 marca 2020 roku ZAKAZUJE SIĘ  korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowej usytuowanych na terenie Gminy Rokitno.
Zakaz obowiązuje do odwołania.

KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ROKITNIE

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Rokitnie informuje, że do odwołania:

Wstrzymane zostają wypłaty zasiłków i świadczeń w kasie Urzędu Gminy.
Prosimy o jak najszybsze wskazywanie numeru rachunku bankowego, na które będzie możliwość przesłania pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach zasiłki i świadczenia będą realizowane przekazami pocztowymi.

Wstrzymana zostaje bezpośrednia forma obsługi interesantów. Zalecamy nawiązywanie kontaktu:
– drogą telefoniczną: 83 345 35 64/83 345 35 65,

– mailową: [email protected],

– poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP),

– drogą pocztową na adres: Rokitno 39A, 21-504 Rokitno,

– poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Urzędu Gminy w Rokitnie,
w której należy umieszczać dokumenty składane w formie papierowej.

Wstrzymane zostaje przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych
w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie; Kontakt z instruktorem uzależnień Panem Robertem Leśniakiem do odwołania będzie możliwy tylko w formie telefonicznej – tel. 530 457 657 (osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego) Jednocześnie chcemy poinformować, iż w związku z zamknięciem m.in. placówek oświatowych i zwiększoną ilość absencji wśród naszych pracowników, czas załatwiania spraw może zostać wydłużony. 

Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept, dlatego też zachęcamy do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Prosimy o wspieranie osób, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Zapytaj sąsiada – seniora czy nie potrzebuje pomocy bądź wsparcia. Nie bądźmy obojętni, troszczmy się o siebie nawzajem!

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.

GMINA ROSSOSZ

Komunikat Urzędu Gminy:

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, zwracamy się z prośbą, aby wszyscy interesanci Urzędu Gminy Rossosz oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Rossoszu ograniczyli wizyty w Urzędzie do niezbędnego minimum. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego – nr tel. 83 378 45 57 lub mailowego – [email protected]

Zalecamy, by korzystając np. z bankowości elektronicznej, wnosić opaty za bieżące zobowiązania bezpośrednio na rachunki bankowe Urzędu Gminy :

84 8025 0007 0420 0710 2000 0320 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
49 8025 0007 0420 0664 2000 0020 – główny numer rachunku m.in. do wpłaty podatków i inne.

Przypominamy również, że od 12 do 25 marca br. trwa zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczych, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W  tym czasie w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone.

KOMUNIKAT 2

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rossoszu informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją następuje zmiana sposobu przyjmowania wniosków w procesie rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Rossoszu. Wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy, należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres:

[email protected] lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przed przedszkolem w godz 9:00 – 11:00 od poniedziałku do piątku. Poza tą zmiana proces rekrutacji przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Aktualizacja: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rossoszu informuje, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu się osób od dnia 25 marca br. nie będzie możliwości wrzucania wniosków do skrzynki znajdującej się przed Przedszkolem.

Wniosek oraz więcej informacji o prowadzonej rekrutacji opublikowano w tym artykule – link.

GMINA SŁAWATYCZE

Komunikat Wójta Gminy:

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy, Wójt Gminy Sławatycze informuje o ograniczeniach przyjmowania interesantów w Urzędzie (jeśli nie ma bardzo pilnej potrzeby osobistej wizyty w celu załatwienia spraw urzędowych).

Wnioski, podania  i pisma prosimy kierować listownie bądź drogą elektroniczną na adres [email protected] Kontakt telefonicznyz Urzędem Gminy pod nr 83 378 33 58.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, aktu małżeństwa, aktu zgonu, odpisu aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/

W przypadku koniecznej wizyty osobistej od dnia 12 marca br. do odwołania Urząd Gminy Sławatycze wprowadza:

1.  Pisemną ewidencję interesantów (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego). Dane zebrane w przedmiotowej ewidencji będą wykorzystane na potrzeby Urzędu Gminy Sławatycze, a w sytuacji wyższej konieczności Urząd Gminy zastrzega sobie prawo przekazania ich do uprawnionych instytucji zewnętrznych.

2. Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie po wcześniejszej rejestracji, która wykluczy inny niż osobisty sposób załatwienia sprawy.

KOMUNIKAT 2

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Wójt Gminy Sławatycze informuje, iż działalność Zespołu Szkół w Sławatyczach zostaje zawieszona. W dniach 12 i 13 marca – nie będą się odbywały zajęcia lekcyjne w szkole i przedszkolu. Jeżeli rodzic/opiekun nie może zapewnić w tych dniach opieki w domu – zapewniamy w szkole i przedszkolu zajęcia opiekuńcze. W dniach 16- 25 marca – nie będą się odbywały zajęcia lekcyjne ORAZ opiekuńcze. Rodzice/opiekunowie dzieci do lat 8 mogą na 14 dni uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy z ZUS – aby tak się stało należy pracodawcy przedłożyć oświadczenie na druku zusowskim (druk ZUS Z-15A).

KOMUNIKAT GOPS W SŁAWATYCZACH

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS–COV -2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach informuje, że od dnia 17 marca 2020r do odwołania zostaje ograniczony dostęp dla interesantów.

Załatwianie wszelkich spraw odbywać się będzie drogą telefoniczną, elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]) i tradycyjnej oraz za pośrednictwem platformy E-PUAP.

W przypadku konieczności dostarczenia lub odbioru dokumentów w wersji papierowej będzie to możliwe po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem drogą telefoniczną lub mailową. Dokumenty będą wówczas odbierane/wydawane przy wejściu do instytucji.

Telefon GOPS Sławatycze –  83 378 33 63

KOMUNIKAT 3

W związku z zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach  zawiesza wszystkie zajęcia indywidualne i grupowe, spotkania, warsztaty i próby oraz planowane wydarzenia od 12 marca do dnia 25 marca 2020 roku.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

Do tej pory nie stwierdzono osób zarażonych wirusem, od 25 marca w kwarantannie jest 6 osób. Służby gminne (OSP Sławatycze, GOPS, pracownicy Urzędu Gminy) są zabezpieczone jeśli chodzi o środki ochrony osobistej, których mogą być potrzebne (maseczki jedno i wielorazowe, kombinezony ochronne jedno i wielorazowe wraz z ochraniaczami na buty, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne).

Wójt informuje również, że pracownicy jednostek gminy pracują na zmiany, które rozdzielone są dezynfekcją pomieszczeń i sprzętu. Pracownicy GOPS-u są w gotowości do dostarczania żywności dla osób pozostających w kwarantannie (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Ponadto działa grupa wolontariuszy szyjących maseczki, skupiona wokół Stowarzyszenia Rady Rodziców Zespołu Szkół w Sławatyczach „Aktywni Rodzice”. Gmina zakupiła niezbędne materiały do szycia maseczek, całą resztę wykonują wolontariusze . Chętne osoby do pomocy mogą cały czas się zgłaszać. 

Od przyszłego tygodnia ma ruszyć również wydawanie środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców gminy (na miarę możliwości finansowych).

Informacja dla wolontariuszy:
– Bazę wolontariuszy i podopiecznych prowadzi GOPS w osobie P. Adriana Kłopotek. Każdy wolontariusz winny zgłosić  się przez mesendżera do Pani Adriany, która udostępni swoje namiary i wskaże jakich ma podopiecznych. To jest szczególnie ważne, gdyż GOPS może jako jedyny zweryfikować, czy ktoś jest w kwarantannie czy nie – a osobom w kwarantannie wolontariusze pomagać nie mogą.

– Dla wolontariuszy zgłoszonych do P. Adrianny przygotowane zostaną zestawy maseczek i rękawiczek do użytku oraz płyny dezynfekcyjne też (jeśli tylko dotrze dostawa, wójt informuje , że spodziewany jest w najbliższy poniedziałek 30 marca ).  Płyn dystrybuowany będzie do własnych butelek / pojemników.

– Niezależnie od stopnia przygotowania gminy , nie zwalnia to od myślenia i odpowiedzialności za siebie i innych.Pozostańcie w domu. Przeraża mnie to co widzę na co dzień. Widzę szczególną beztroskę niestety wśród osób starszych. Proszę, porozmawiajcie ze swoimi seniorami i uświadomcie im powagę sytuacji – zwraca się do mieszkańców wójt gminy. 

GMINA SOSNÓWKA

Wójt Gminy Sosnówka  informuje o ostatnich działaniach dotyczących koronowirusa.

1.  Zawieszenie zajęć w szkole w Sosnówce i Motwicy!

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.  Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

2. Praca Urzędu Gminy

Proszę o załatwianie spraw urzędowych – jeżeli nie wymaga to udziału osobistego, za pomocą telefonów oraz poczty elektronicznej.

KOMUNIKAT 2

W związku z zaistniała sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi czy w Państwa najbliższej okolicy znajdują się osoby  starsze i samotne, które potrzebują pomocy.

Jeżeli takie osoby są w państwa otoczeniu i potrzebują wsparcia zwracamy się z prośbą o zaangażowanie się w pomoc sąsiedzką. W razie gdyby pomoc ta była niewystarczająca prosimy o kontakt z Urzędem Gminy lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnówce.

tel. kontaktowe:

Urząd Gminy 83 3793027

GOPS 83 3793035

INFORMACJA WÓJTA GMINY SOSNÓWKA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli Urząd Gminy SOSNÓWKA informuje, że od dnia 24.03.2020 do odwołania nie będzie możliwa osobista obsługa interesantów. Zalecany jest w tym czasie  jedynie kontakt telefoniczny lub e-mail. W wyjątkowych sytuacjach (np. sporządzenie aktu zgonu) interesanci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Sekretariat: 83 379 30 27

e-mail: [email protected]

INFORMACJA GOK I GBP

W związku z działaniami zapobiegającymi prze rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnówce w dniach 13-25 marca 2020 roku będą nieczynne dla odwiedzających. Pracownicy GOK i GBP pracują wg. stałych godzin i są dostępni pod nr. telefonu: GOK – 83 3793057 GBP – 83 3793055.

KOMUNIKAT UG (30.03)

W gminie Sosnówka do tej pory nie stwierdzono osób zarażonych wirusem. Na dzień 30 marca w gminie jest 5 osób w kwarantannie

Urząd Gminy oraz GOPS nadal pozostają zamknięte dla interesantów. Pracownicy Urzędu Gminy oraz GOPS pracują według zmiennych dyżurów w godzinach pracy Urzędu. W sprawach niecierpiących zwłoki można kontaktować się z urzędnikami telefonicznie, natomiast opłat dokonywać drogą elektroniczną na rachunek bankowy.

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce są nieczynne dla interesantów a pracownicy pracują według zmiennych dyżurów, w godzinach pracy GBP oraz GOK.

Pracownicy GOPS po uzyskaniu informacji z Sanepidu w razie konieczności są gotowości do dostarczenia żywności dla osób pozostających w kwarantannie.

W zakresie zaopatrzenia w żywność, leki, oraz inne niezbędne środki dla osób najbardziej potrzebujących gmina korzystać będzie z pomocy jednostek OSP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Służby gminne ( OSP, GOPS, pracownicy) są zabezpieczone w środki ochrony osobistej, które mogą być potrzebne w sytuacji kryzysowej.

Zostały zawieszone lekcje w szkołach na terenie gminy a lekcje odbywają się zdalnie.

Osoby starsze oraz osoby w grupie podwyższonego ryzyka traktowane są priorytetowo. Jeżeli potrzebują  pomocy mogą zgłaszać się telefonicznie do GOPS w Sosnówce oraz Urzędu Gminy.

 Odbiór odpadów komunalnych z posesji odbywa się bez zmian, według harmonogramu.

TERESPOL MIASTO

Komunikat Burmistrza Miasta:

Burmistrz Miasta Terespol informuje, że w związku rosnącym ryzykiem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, aby w miarę możliwości ograniczyć wizyty w Urzędzie Miasta Terespol. W sprawach niecierpiących zwłoki można kontaktować się z urzędnikami telefonicznie, natomiast opłat dokonywać można droga elektroniczną na Nazwa banku i numer rachunku: PKO BP SA 14 1020 1260 0000 0102 0108 3682, opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi należy uiszczać na następujący rachunek bankowy Gminy Miasto Terespol: 20 1020 4476 0000 8402 0423 2435.

W dniach 12-13 marca 2020 r. w szkołach podstawowych i przedszkolach w mieście nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno — wychowawcze. Prowadzone będą jedynie działania opiekuńcze. Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020 r. szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte. Zamknięto także: – Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, – Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Terespol apeluje o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad higieny i zaleceń służb medycznych. Osoby, które wróciły w ostatnim czasie z zagranicy proszone są o poinformowanie o tym fakcie Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną.

Szanowni Państwo, w obliczu zagrożenia koronawirusem Burmistrz Miasta Terespol obliguje mieszkańców do wzmożonej czujności. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS koniecznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną – tel. 83 344 41 60 (w godzinach pracy sanepidu) lub alarmowo tel. 505 187 728. W przypadku ogólnych informacji w zakresie koronawirusa prosimy o kontakt z infolinią NFZ – tel. 800 190 590.

Drodzy mieszkańcy, pamiętajcie w przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale objawy nie są jeszcze widoczne prosimy o ograniczenie kontaktu z-fnnyrni osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa. NIE (NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ SAMEMETDO PRZYCHODNI POZ. Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia pozostałych pacjentów w poczekalni.

Ponadto Urząd Miasta informuje, że 13 marca targowisko miejskie będzie nieczynne!

GMINA TERESPOL

Komunikat Urzędu Gminy:

W dniu dzisiejszym, 12 marca 2020 roku w urzędzie gminy terespol odbyło się posiedzenie gminnego sztabu zarządzania kryzysowego w sprawie zagrożenia koronowirusem. W zakresie pracy Urzędu Gminy Terespol podjęto  następujące ustalenia:

Ze względu na bezpieczeństwo petentów oraz pracowników ich obsługujących zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie Gminy Terespol.

Petenci wszystkie sprawy będą mogli załatwiać w biurze obsługi. W tym miejscu będzie można składać wszystkie pisma, aby ograniczyć przemieszczanie się osób po budynku  urzędu gminy. W razie potrzeby urzędnicy będą schodzić do interesantów do biura obsługi.

Zaleca się  składanie dokumentów poprzez platformę epuap, drogą elektroniczną, a wszelkie pytania kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie 83 411 20 00.

W ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków wójt gminy terespol, zastępca wójta gminy oraz sekretarz gminy będą udzielali informacji wyłącznie telefonicznie.

Dla tych, którzy nie mogą skorzystać z kontaktu on-line, będzie  możliwość kontaktu bezpośredniego, wyłącznie po uprzednim wpisaniu do ewidencji osób odwiedzających.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne i z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem prosimy o dokonywanie wpłat należności z tytułu podatków lub opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi korzystając z bankowości elektronicznej lub u sołtysa wsi.
Nr rachunku bankowego
13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 PKO BP S.A.
o/Biała Podlaska

W przypadku gdy podatnik nie ma możliwości uregulowania należności elektronicznie lub u inkasenta prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numer (83) 411 20 25 (lub wew. 26).

KOMUNIKAT 2 

W związku z zagrożeniem koronawirusem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi, w szczególności na osoby starsze i samotne. W przypadku posiadania wiedzy, iż ktokolwiek z mieszkańców naszej gminy z w/w grupy osób, wymaga wsparcia w postaci zrobienia niezbędnych zakupów i dostarczenia ich do osób potrzebujących, proszony jest o pilny kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod numerem telefonu: 83 375 37 48,  504 247686   w godz. pracy tj. od poniedziałku do piątku 7.30- 15.30.

Zachęcamy do pomocy sąsiedzkiej z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa, co zasad higieny osobistej.

KOMUNIKAT 3 

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania KASA URZĘDU GMINY TERESPOL  będzie NIECZYNNA.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo – prosimy o uiszczanie opłat z tytułu:
– PODATKÓW LOKALNYCH
– OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– INNYCH OPŁAT I NALEŻNOŚCI

przelewem internetowym
na rachunek nr: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 PKO BP

KOMUNIKAT 4 

Burmistrz Terespola informuje, że od dnia 25 marca do 14 kwietnia Urząd Miasta Terespol pracuje do godz. 14:00.

KOMUNIKAT 5

W związku ze stanem epidemii zostały wprowadzone następujące zalecenia i działania na terenie gminy Terespol:

– wszystkie jednostki organizacyjnie Gminy Terespol zobowiązane zostały do odwołania imprez masowych oraz wszelkich  innych  wydarzeń  społecznych,  kulturalnych,  sportowych,  jak  również  o innym  charakterze, podczas których przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników;

– wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Terespol zobowiązane zostały  do odwołania dodatkowych zajęć o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym oraz o innym charakterze;

– ze  względu  na  bezpieczeństwo  petentów  oraz  pracowników  ich  obsługujących  zaleca  się ograniczenie wizyt  w Urzędzie  Gminy  Terespol  oraz  w jednostkach  organizacyjnych. W  Urzędzie  Gminy Terespol  Petenci  wszystkie  sprawy  mogą  załatwiać  w biurze  obsługi.  W tym  miejscu  można składać  wszystkie  pisma,  aby  ograniczyć  przemieszczanie  się  osób  po  budynku   urzędu  gminy.;

– zaleca się  składanie  dokumentów  poprzez  platformę  epuap,  drogą  elektroniczną, a wszelkie pytania można kierować na adres poczty elektronicznej [email protected]   lub telefonicznie 834112000;

– w ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Terespol, Zastępca Wójta Gminy oraz Sekretarz Gminy udzielają informacji wyłącznie telefonicznie pod numerem 834112000;

– do odwołania została zamknięta Kasa Urzędu Gminy. W trosce o bezpieczeństwo  petentów opłaty mogą być uiszczanie przelewem internetowym na konto Gminy Terespol. W przypadku problemów sprawy są załatwiane telefonicznie indywidualnie.

– wprowadzone zostały również ograniczenia w obsłudze petentów w jednostkach podległych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury, Biblioteka;

– zabezpieczono środki ochrony osobistej (płyny dezynfekcyjne, maski, rękawiczki itp.) dla pracowników urzędu gminy, jednostek organizacyjnych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym;

– od dnia 30 marca br. na mocy specustawy zostały wprowadzone zmiany w organizacji pracy Urzędu polegające na wprowadzeniu pracy zdalnej;

– wprowadzony został do odwołania zakaz wynajmu wszystkich świetlic wiejskich na terenie gminy Terespol;

– podjęta została decyzja o wyłączeniu korzystania z publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk do odwołania;

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu udostępnił numery telefonów  83 375 37 48,  504 247686   pod którymi mieszkańcy gminy Terespol  mogą zgłaszać potrzeby w przypadku posiadania wiedzy, iż ktokolwiek z mieszkańców naszej gminy w szczególności osoby starsze, samotne, wymaga wsparcia w zrobieniu niezbędnych zakupów i dostarczenia ich do osób potrzebujących.;

– GOPS i Urząd Gminy na bieżąco monitorują sytuację osób objętych kwarantanną;

– targowiska na terenie gminy zostały oznaczone informacją od Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie zaleceń dotyczących funkcjonowania targowisk, bazarów, na których sprzedawana jest żywność;

– Zarządzeniem Nr 102 Wojewody Lubelskiego został wyznaczony nowy termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy Terespol, na dzień 19 kwietnia 2020 roku;

– Na stronie https://gminaterespol.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Facebooku gminy Terespol na bieżąco są publikowane komunikaty związane z koronawirusem COVID 19.

GMINA TUCZNA

12 i 13 marca 2020 r. szkoła w Tucznej  zapewni opiekę dzieciom, które nie mogą zostać w domu. Poranne autobusy będą jeździły zgodnie z planem. Po zajęciach opiekuńczych dzieci zostaną rozwiezione pierwszym kursem. W tych dniach stołówka szkolna nie będzie wydawała posiłków dla uczniów szkoły podstawowej. W dniach 16 – 25 marzec placówka będzie nieczynna.

KOMUNIKAT 2

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Tuczna oraz GOSP Tuczna, informuję o ograniczeniach przyjmowania interesantów:
1. W okresie od 16 marca 2020 do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Gminy Tuczna oraz Gminnego Ośrodka Pomocy w Tucznej do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
2. Wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Tuczna oraz Gminnym Ośrodku Pomocy w Tucznej za wyjątkiem spraw z zakresu: a) Wydawania dowodów osobistych, b) Wydawania aktów zgonu.
3. W przypadku koniecznej wizyty osobistej od dnia 16 marca br. do odwołania Urząd Gminy Tuczna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej wprowadza wcześniejszą weryfikację oraz rejestrację interesantów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Urząd Gminy Tuczna — 83 377 10 03, [email protected] Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej — 83 377 10 01, [email protected] Do państwa dyspozycji dostępna jest także platformę EPUAP — adres skrytki: k181qf107t. Przepraszamy za te niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Apelujemy jednocześnie o załatwianie spraw poprzez składnie pism i wniosków drogą elektroniczną, a także dokonywanie wpłat należności korzystając z bankowości elektronicznej:
Odpady komunalne: 55 8025 0007 0550 0390 2000 0280

Należności wodno-kanalizacyjne: 35 8025 0007 0550 0286 2000 0140

Podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe rozrachunki: 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010

Wszystkie rachunki prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej O/ Tuczna.

KOMUNIKAT 2

PSZOK w Tucznej

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19 Punkt  Selektywnego   Zbierania  Odpadów   Komunalnych  (PSZOK) w  Tucznej będzie przyjmował odpady komunalne tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK.

Tel kontaktowy: 83 377 10 03

Z uwagi na zaistniałą sytuację i wszechstronne wprowadzanie ograniczeń związanych z przemieszczaniem się osób, prosimy o rozważne podejście do sprawy. O wszelkich zmianach w zaistniałej sytuacji będziemy informować na bieżąco.

GMINA WISZNICE

Komunikat Wójta Gminy:

Wójt Gminy Wisznice informuje, iż w związku rosnącym ryzykiem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 w dniach 12-13 marca 2020 r. w szkołach podstawowych i przedszkolach w Gminie Wisznice nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Prowadzone będą jedynie działania opiekuńcze.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020 r. szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte. Zamknięto także:
– Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach,
– Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach,
– Siłownię w Wisznicach.

Zajęcia odwołano również w Klubie Seniora. Szczegółowe informacje są dostępne w komunikatach poszczególnych placówek.

Jednocześnie Wójt Gminy Wisznice apeluje o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad higieny i zaleceń służb medycznych. Osoby, które wróciły w ostatnim czasie z zagranicy proszone są o poinformowanie o tym fakcie Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną.

KOMUNIKAT 2

Wójt Gminy Wisznice informuje, iż dziś w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Gminnego Sztabu Kryzysowego. Na spotkaniu zadecydowano, że w najbliższe dwa Poniedziałki tj. 16.03.2020 r. oraz 23.03.2020 r. targ na targowicy w Wisznicach zostaje ODWOŁANY.

Wójt Gminy Wisznice zwraca się także z prośbą do wszystkich mieszkańców, aby w miarę możliwości ograniczyć wizyty w Urzędzie Gminy Wisznice. W sprawach niecierpiących zwłoki można kontaktować się z urzędnikami telefonicznie, natomiast opłat dokonywać można droga elektroniczną na nr rachunku bankowego Gminy Wisznice: 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009. Poniżej lista nr telefonów do referatów UG Wisznice:
Sekretariat – 83 378 21 02,
Zastępca Wójta Gminy – 83 378 20 01,
Ref. Inwestycji i Mienia Gminnego – 83 378 20 33,
Podatki – 83 378 21 04,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – 83 378 20 11,
Kierownik GOPS – 83 378 24 42.

KOMUNIKAT 3 

Szanowni Państwo, w obliczu zagrożenia koronawirusem Wójt Gminy Wisznice obliguje mieszkańców do wzmożonej czujności. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS koniecznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną – tel. 83 344 41 60 (w godzinach pracy sanepidu) lub alarmowo tel. 505 187 728.

W przypadku ogólnych informacji w zakresie koronawirusa prosimy o kontakt z infolinią NFZ – tel. 800 190 590.

Drodzy mieszkańcy, pamiętajcie w przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale objawy nie są jeszcze widoczne prosimy o ograniczenie kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa. NIE NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ SAMEMU DO PRZYCHODNI POZ. Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia pozostałych pacjentów w poczekalni.

KOMUNIKAT GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO 

Uprzejmie informuję, iż w związku z rosnącym ryzykiem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 proszę , w miarę możliwości o ograniczenie wizyt w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego , Wygoda 10 oraz wstrzymanie samodzielnych dostaw odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK), ul Przemysłowa 21 na okres od dnia 13.03.2020 do dnia 25 marca 2020 r.

Odbiór odpadów z posesji będzie odbywał się bez zmian, w terminach ustalonych w harmonogramie.

Decyzje dotyczące następnych okresów będą ogłaszane na stronach internetowych UG Wisznice i GZK w Wisznicach tj. www.wisznice.pl , www.gzkwisznice.pl. Proszę o zachowanie spokoju i przestrzeganie podjętych ustaleń. 

KOMUNIKAT GOPS WISZNICE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż informacje o niezbędnej pomocy w związku rozprzestrzenianiem się coronawirusa COVID-19 można uzyskać pod numerami telefonów Ośrodka:
w godzinach od 7:30 do 15:30 KONTAKT: (83) 378 24 42 lub 500 247 023
w godzinach od 15:30- 19:00 KONTAKT: 500 247 023

KOMUNIKAT UG (30.03.)

Nie na dzień dzisiejszy nie stwierdzono przypadków zachorowania na wirus COVID19 w gminie Wisznice. W kwarantannie jest w chwili obecnej 7 osób – wszystkie przechodzą kwarantannę w domach. W miejscu zbiorowej kwarantanny w internacie Liceum Ogólnokształcącego nie ma żadnej osoby. 

Służby gminne są zaopatrzone w środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki oraz kobinezony.

Urząd oraz GOPS pracują niezmiennie w godzinach swojego urzędowania, jednakże zamknięte są dla interesantów. Po uprzednim telefonicznym umówieniu się z urzędnikiem w sprawach pilnych można odwiedzić urząd. Analogicznie jest z GOPSem. Inne jednostki nie pracują i są zamknięte dla mieszkańców (>>> szczegóły <<<).

Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc GOPS Wisznice, gdzie udostępniono specjalny numer telefonu do godz. 19:00, na który mieszkańcy mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie i po takich telefonach udzielana jest pomoc w codziennych sprawunkach. W godzinach od 7:30 do 15:30: (83) 378 24 42 lub 500 247 023, w godzinach od 15:30- 19:00: 500 247 023.

Więcej informacji można zasięgnąć ze strony www.wisznice.pl gdzie w aktualnościach na bieżąco podawane są nowe informacje i świeże decyzje władz gminy.

GMINA ZALESIE

Komunikat Urzędu Gminy:

W związku z bezpieczeństwem interesantów oraz pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Zalesie. Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczna: poprzez platformę EPUAP – adres skrytki lgcu6n23mv oraz na adres — [email protected] Do Państwa dyspozycji pozostaje ogólny numer telefonu do Urzędu Gminy Zalesie 833757586. Dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu zostaje zamknięty, a tym samym odwołane zostają wszystkie zajęcia odbywające się w instytucji do 25 marca 2020 r.

PRACA W PRZYCHODNI PROFAMILIA W ZALESIU

Ze względu na zagrożenie koronawirusem wizyta w Przychodni Profamilia w Zalesiu możliwa jest tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym z rejestracją tel 83 3757566 lub tel 83 3757149 . Skorzystaj z teleporady od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

W sytuacji gdy jest to niezbędne ,Pacjent po wypełnieniu karty weryfikacyjnej zostanie umówiony na konkretną godzinę do Lekarza i wtedy będzie mógł wejść do Przychodni. Ze względu na bezpieczeństwo Pacjentów i personelu proszę o zastosowanie się do zaleceń.  E-recepty, e-zwolnienia, sprawy bieżące będą załatwiane telefonicznie.

DYŻURY GOPS

W związku z zaistniałą sytuacja spowodowaną rozprzestrzenianiem się coronawirusa COVID – 19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalesiu pełni dyżury, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza osobom objętym kwarantanną oraz ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym pod numerami telefonów:
7.30 – 15.30 83 375 75 86
15.30 – 19.00 48 518 49 49 91

KOMUNIKAT GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż informacje o niezbędnej pomocy w związku rozprzestrzenianiem się coronawirusa COVID-19 można uzyskać pod numerami telefonów Ośrodka:
w godzinach od 7:30 do 15:30 KONTAKT: (83) 378 24 42 lub 500 247 023
w godzinach od 15:30- 19:00 KONTAKT: 500 247 023.

KOMUNIKAT UG

Nie na dzień dzisiejszy nie stwierdzono przypadków zachorowania na wirus COVID19 w gminie Zalesie. Z informacji jaką Urząd Gminy Otrzymał od  bialskiego Sanepidu w kwarantannie domowej przebywają 3 osoby, które wróciły z zagranicy. Codziennie rano przekazywane są nowe dane.

Pracownicy Urzędu Gminy są zaopatrzeni w środki dezynfekcyjne, maseczki oraz rękawiczki. OSP Zalesie aktywnie włączyła się w pomoc w walce z koronawirusem i nieodpłatnie wykonuje ozonowanie karetek bialskiego pogotowia ratunkowego oraz pojazdów pożarniczych OSP. 

Urząd Gminy pracuje na ograniczonych zasadach. Wielu pracowników  korzysta z zasiłku opiekuńczego lub zwolnienia lekarskiego. Budynek  jest zamknięty dla interesantów. Sprawy załatwiane są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej czy też za pośrednictwem ePUAP. W sprawach pilnych i bardzo pilnych przy wejściu do Urzędu Gminy znajduje się aparat telefoniczny  z informacją o numerach wewnętrznych w urzędzie. Zainteresowani zwracają się bezpośrednio do pracownika merytorycznego, który  załatwia ich sprawę „zza drzwi”.

Gmina uruchomiła również kampanię informacyjną „Zostań w  domu” poprzez komunikaty głosowe  z megafonów samochodów pożarniczych OSP, które przynajmniej raz  dziennie odwiedzają wszystkie miejscowości gminne informując  mieszkańców o zagrożeniu koronawirusem i ograniczeniami z nim związanych.

Pracownicy są w stałym kontakcie z osobami z kwarantanny domowej.  Pracownicy GOPS kontaktują się
z tymi osobami i w razie potrzeby będzie organizowana pomoc  żywieniową, ale także inne sprawy, takie jak opłacenie rachunków czy  drobne zakupy.

Wszystkie osoby, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy mogą zgłosić się bezpośrednio do Urzędu Gminy telefonicznie, bądź za pośrednictwem radnych, sołtysów czy innych osób i na pewno taką  pomoc otrzymają. GOPS monitoruje sytuację w środowiskach swoich podopiecznych. W godzinach pracy  funkcjonuje urzędowy numer telefonu, a po godzinach jego pracy dodatkowy numer komórkowy bezpośrednio do kierownictwa GOPS, który przyjmuje takie zgłoszenia. Numery tel.83 375 75 86 lub 87  oraz 518 494 991 umieszczone są na stronie internetowej gminy, profilu Facebook i u sołtysów.

Na stronie internetowej www.zalesie.pl znajduje się specjalna zakładka, w której publikowane są wszystkie ważne informacje na temat walki z COVID-19


ZALECENIA
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje:

Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków
 • wychowawczych, ośrodków
 • rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

   

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki.

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

materiał: powiat bialski / gminy /ważne

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama