Reklama

Ochrona Zdrowia – Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Pogodzenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli z bezpieczeństwem gospodarczym kraju to najważniejszy priorytet dla całego rządu w okresie pandemii koronawirusa

W imieniu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i swoim własnym składam wyrazy głębokiego podziękowania i uznania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, w tym również farmaceutów, którzy pracując w niezwykle trudnych warunkach walczą o zdrowie i życie pacjentów, narażając równocześnie swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich – mówi Marek Goliszewski, premier Gabinetu Cieni BCC.

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club to think tank powołany w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm.

W skład gabinetu wchodzą wybitni, gospodarczy fachowcy, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne. Więcej informacji: Będziemy codziennie przedstawiać poglądy poszczególnych ministrów Gabinetu Cieni BCC związane z obecną sytuacją

WSKAZANIA DLA RZĄDU

1. W związku z pandemią koronawirusa najważniejszym priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia, w ścisłej współpracy z premierem i rządem, jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Równoczesne pogodzenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli z bezpieczeństwem gospodarczym kraju to najważniejszy priorytet dla całego rządu.Te dwa fundamentalne zadania dla państwa trzeba umiejętnie pogodzić, aby zminimalizować zdrowotne skutki pandemii COVID-19 dla obywateli i jej katastrofalne skutki dla przedsiębiorców i gospodarki. Sprostanie temu niełatwemu zadaniu wymaga odważnych i dalekowzrocznych decyzji. Nie da się tego zrobić bez konsultacji, ponad partyjnymi podziałami, z ekspertami, w tym naukowcami i stosownymi branżowymi organizacjami. Forma i zakres tych konsultacji powinien być adekwatny do aktualnej sytuacji, która jak wiadomo jest bardzo dynamiczna. Konieczne jest, między innymi, włączanie do prac rządowego i wojewódzkich zespołów kryzysowych przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i szeregu innych ekspertów.

2. Ministerstwo Zdrowia powinno pilnie zapewnić jednostkom ochrony zdrowia wystarczające dostawy artykułów osobistej ochrony dla personelu takich jak, maseczki, płyny dezynfekcyjne, kombinezony, gogle, i dla pacjentów testów RT-PCR oraz respiratorów. Mimo deklaracji MZ o dobrym przygotowaniu w tym zakresie, brak jest niestety potwierdzenia wystarczającego zabezpieczenia jednostek ochrony zdrowia, w tym aptek.Dochodzą do nas niestety z różnych stron kraju alarmujące sygnały o poważnych brakach w zakresie tych produktów.

3. Umożliwienie dostępu do badań na wykrycie obecności koronawirusa Sars-CoV-2 wszystkim obywatelom, którzy mają objawy wskazane w zaleceniach epidemiologicznych, a w szczególności pracownikom ochrony zdrowia, najbardziej narażonym na zarażenie. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje wykonywanie testów na obecność koronawirusa w każdym przypadku podejrzenia zakażenia. Pracownicy ochrony zdrowia, z racji częstego kontaktu z pacjentami, znajdują się z zasady w kręgu osób podejrzanych o zakażenie. Wymagałoby to pilnych zakupów stosownych ilości testów i włączenie również prywatnych laboratoriów do przeprowadzania tych badań. Prywatne laboratoria dysponują odpowiednim potencjałem infrastruktury i personelu i są
póki co w tym zakresie niewykorzystane.Ostatnie doniesienia z Chin wskazują również na możliwość wykorzystania tomografii komputerowej klatki piersiowej do wykrywania koronawirusa i to w znacznie wcześniejszym stadium choroby, niż w przypadku badań przy użyciu testów RT-PCR. Ministerstwo Zdrowia powinno jak najszybciej zweryfikować te informacje i wdrożyć stosowne działania.

4. Podjęcie jak najszybciej decyzji o zezwoleniu na produkcję w Polsce środków do dezynfekcji powierzchni i skóry w oparciu o przygotowane do tego i funkcjonujące już od wielu lat dwie specjalistyczne, polskie firmy. Brak ułatwień dla tych firm w dostępie do etanolu, w tym zniesienia akcyzy uniemożliwia niestety szybkie uruchomienie tej produkcji i dostarczenie natychmiast w ten sposób na rynek środków dezynfekcyjnych w liczbie 19 mln litrów miesięcznie. Jednostki ochrony zdrowia zgłaszają nieustannie poważne braki w zakresie specjalistycznych, dedykowanych dla ochrony zdrowia, środków do dezynfekcji.

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu


Pozytywy:

1. Wyjątkowe zaangażowanie pana ministra Łukasza Szumowskiego w walce o zminimalizowanie
skutków pandemii koronawirusa.

Zagrożenia:
1. Wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia zakazu wypowiadania się na tematy związane z koronawirusem lekarzom pełniącym funkcję wojewódzkich konsultantów. Resort zobowiązał też konsultantów do przesłania do ministerstwa wszystkich swoich dotychczasowych opinii dotyczących
epidemii koronawirusa. Głos w sprawie epidemii mogą zabierać tylko konsultanci krajowi i to po wcześniejszej konsultacji z ministerstwem. Ta swoista cenzura dotycząca profesjonalistów budzi sprzeciw i napawa dużym niepokojem.

2. Wyraźny brak spójności pomiędzy komunikatami ministerstwa zdrowia o stanie zabezpieczenia jednostek ochrony zdrowia w produkty do walki z koronawirusem, a informacjami przekazywanymi bezpośrednio z tych placówek.

3. Zbyt późne złożenie przez Polskę wniosku do Komisji Europejskiej o przystąpieniu do wspólnego przetargu na maski, rękawiczki, osłony do twarzy i kombinezony. Tym samym, nie mogliśmy brać udziału w przetargu na tak bardzo potrzebne w walce z koronawirusem produkty w którym wzięło udział 25 krajów unijnych. Wielka szkoda, że nie wykorzystaliśmy tej szansy i możliwości posiadania tych produktów w ciągu najbliższych 2 tygodni.

4. Wprowadzanie przez publicznych pracodawców ochrony zdrowia zakazu konkurencji i wyłączności pracy dla personelu medycznego, w trakcie trwania ich stosunku pracy. Restrykcje takie z przyczyn epidemiologicznych są uzasadnione w szpitalach zakaźnych i jednoimiennych.Jednakże, w odniesieniu do pozostałych podmiotów, jak mówią opinie prawników, jest to działanie bezprawne i godzi w swobodę działalności konkurencji.

materiał: Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
tekst zdjęcia: Emil Muciński rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama