Reklama

Koronawirus. Sytuacja w gminie Rokitno

Wójt gminy Rokitno informuje o bieżącej sytuacji na terenie gminy w związku z epidemią koronawirusa.

Na terenie gminy Rokitno na chwilę obecną brak jest potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Liczba osób objętych kwarantanną domową w Gminie Rokitno – na dzień 31 marca br. – 13 osób.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Rokitno i Pracowników Urzędu Gminy i podległych Jednostek, od dnia 16 marca 2020 r., do odwołania, wprowadziliśmy pierwsze ograniczenia, podane w Komunikatach, dotyczące funkcjonowania i pracy Pracowników Urzędu Gminy Rokitno, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Instytucji Kultury, Szkoły Podstawowej, Biblioteki Publicznej w Rokitnie. Podmioty te oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w razie zagrożenia kryzysowego, zostały zabezpieczone w podstawowe środki ochrony osobistej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie, jest przygotowany do organizowania i transportu żywności lub lekarstw dla osób pozostających w kwarantannie domowej, którym taka pomoc będzie potrzebna. Dotyczy to także osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. GOPS w sytuacjach kryzysowych, będzie wspierany przez Jednostki OSP z terenu gminy Rokitno oraz Wojsko Obrony Terytorialnej.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rokitnie

Pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, odbyło się dnia 12 marca 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Jacek Szewczuk – Wójt Gminy Rokitno
 •  Eugeniusz Żuk – Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
 • Zbigniew Niczyporuk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rokitno
 •  Mariusz Smagieł – Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim
 • Marcin Jakubiec – Placówka Straży Granicznej w Bohukałach
 • Tomasz Kamiński – Placówka Straży Granicznej w Bohukałach
 • Wiesław Szymczuk – Urząd Gminy Rokitno
 • Małgorzata Kuruś-Andrzejuk – Ośrodek Zdrowia w Rokitnie
 • Bożena Żuk – Sekretarz Gminy Rokitno
 • Bogumiła Frańczuk – Skarbnik Gminy Rokitno
 • Katarzyna Pietraszkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie
 • Stanisław Chomicz – Komendant Gminny, Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie
 • Mirosława Szpyruk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie
 • Dorota Hura – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie
 • Alicja Jawoszek – Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie
 • Anna Michaluk – Kierownik Biblioteki Publicznej w Rokitnie
 • Katarzyna Tur – Urząd Gminy Rokitno
 • Katarzyna Siłakiewicz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie

Na spotkaniu omówione zostały najważniejsze sprawy związane z zaleceniami różnych Instytucji. Każdy z uczestników, przedstawił informacje dotyczące reprezentowanego podmiotu lub miejsca pracy.

Kolejne spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rokitnie, odbywały się w dniach:

– 16 marca br.,  – 20 marca br., – 24 marca br., – 31 marca br.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, w spotkaniach uczestniczyła ograniczona ilość osób. Kontakt z pozostałymi odbywał się drogą telefoniczną lub mailową.

Komunikaty dla Mieszkańców Gminy Rokitno

Komunikaty na stronie internetowej Gminy Rokitno:

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, pierwszy Komunikat dla Mieszkańców Gminy Rokitno, został umieszczony na stronie internetowej Gminy Rokitno 12 marca 2020 roku, informacje dotyczyły:

– aby załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali Mieszkańcy alternatywne drogi komunikacji, ograniczając w ten sposób wizyty w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno. Prosiliśmy o rozważenie możliwości załatwiania spraw poprzez składanie pism i wniosków drogą elektroniczną wykorzystując platformę e-puap lub za pośrednictwem poczty oraz skrzynki podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Gminy, a także dokonywania wpłat należności korzystając z bankowości elektronicznej.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców i pracowników informowaliśmy, że:

– od dnia 16 marca (poniedziałek) 2020 r., do odwołania Urząd Gminy Rokitno będzie zamknięty dla Interesantów.

Urzędnicy pracować będą na swoich stanowiskach i można się skontaktować z Urzędem telefonicznie lub mailowo:

Natomiast jeżeli zaistnieje pilna potrzeba osobistego załatwienia sprawy prosiliśmy zgłaszać się do pracownika dyżurującego przy wejściu do Urzędu.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, wprowadziliśmy pierwsze ograniczenia:

– kasa Urzędu Gminy została zamknięta,

– Świetlice Wiejskie z zapleczem, na terenie Gminy Rokitno, nie będą wynajmowane na organizowanie żadnych zebrań, spotkań i imprez okolicznościowych.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Rokitnie informował, że do odwołania:

1. Wstrzymane zostają wypłaty zasiłków i świadczeń w kasie Urzędu Gminy.

Prosiliśmy o jak najszybsze wskazywanie numeru rachunku bankowego,              na które będzie możliwość przesłania pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach zasiłki i świadczenia będą realizowane przekazami pocztowymi.

2. Wstrzymana została bezpośrednia forma obsługi interesantów.

Zalecaliśmy nawiązywanie kontaktu:

– drogą telefoniczną: 83 345 35 64/83 345 35 65,

– mailową: [email protected],

– poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP),

– drogą pocztową na adres: Rokitno 39A, 21-504 Rokitno,

– poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Urzędu Gminy w Rokitnie, w której należy umieszczać dokumenty składane w formie papierowej.

3. Wstrzymane zostały przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

4. Kontakt z instruktorem uzależnień do odwołania będzie możliwy tylko w formie telefonicznej (osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego).

Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept, dlatego też zachęcaliśmy do opieki nad naszymi sąsiadami – seniorami.

Zapytaj sąsiada – seniora czy nie potrzebuje pomocy bądź wsparcia.  Nie bądźmy obojętni, troszczmy się o siebie nawzajem!

W związku z rozprzestrzeniająca się epidemią koronawirusa (COVID-19) od dnia 20 marca 2020 roku ZAKAZUJE SIĘ, korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowej, usytuowanych na terenie Gminy Rokitno.  Zakaz obowiązuje do odwołania.

Informacja Wojewody Lubelskiego o ograniczeniach sposobu przemieszczania się.

 Na stronie internetowej gminy Rokitno, do dnia 12 marca br., były zamieszczane różne informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, m.in.: Ogłoszenie o Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej czasowo ograniczające funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski, Komunikat Wojewody Lubelskiego, Informacje Głównego i Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,, PRO VITA” w Rokitnie.

Komunikaty były na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Gminy Rokitno – www.rokitno.pl – na tablicach ogłoszeń, przy Świetlicach  i Placach Zabaw w poszczególnych Sołectwach gminy a także dostarczane Radnym Gminy Rokitno i Sołtysom.

Sprawy różne

Do odwołania, zawieszone i nieczynne:

 • inwestycje zaplanowane w 2020 roku, jeszcze nie rozpoczęte,
 • zajęcia w Szkle Podstawowej im Jana Pawła II w Rokitnie,
 • przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
 • imprezy, zajęcia i inne zaplanowane przedsięwzięcia w Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece Publicznej w Rokitnie,
 • imprezy i zajęcia w Świetlicach Wiejskich,
 • place zabaw, boiska i siłownia zewnętrzna,
 • działalność Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Rokitnie – zawieszone treningi.

Bez zmian:

 • rozpoczęte inwestycje drogowe oraz bieżące naprawy i remonty dróg,
 • według harmonogramu, odbywa się odbiór odpadów komunalnych z posesji w poszczególnych Sołectwach oraz przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rokitnie,
 • funkcjonują Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Rokitno,
Inne informacje:
 • Planujemy, /już zapotrzebowanie zamówione/ zakupić i nieodpłatnie przekazać Mieszkańcom Gminy Rokitno, maseczki wielorazowego użytku.
 • Trwają konsultacje z Radnymi Rady Gminy Rokitno oraz Sołtysami, w sprawie realizacji tegorocznego Budżetu Gminy Rokitno, a także konsultacje dotyczące pomocy Mieszkańcom Gminy Rokitno oraz Podmiotom Gospodarczym działającym na terenie gminy Rokitno, w związku z panującą epidemią i jej skutkami.

materiał: gmina Rokitno
info: Jacek Szewczuk, wójt gminy Rokitno

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama