Reklama

Biała Podlaska: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności

Podczas XIII sesji Rady Miasta Biała Podlaska w dniu 13 marca, Michał Litwiniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska złożył Radzie Miasta i mieszkańcom sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie z działalności prezydenta w dniach 1 lutego – 12 marca 2020 roku

Oto jego treść:

1 lutego
Powstańcy z Białki upamiętnieni
Wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i mieszkańców Białej Podlaskiej uczczono rocznicę bitwy pod Białką, składając kwiaty przy pomniku upamiętniającym uczestników powstania styczniowego w naszym regionie.
Biała Podlaska: Kwiaty pod pomnikiem powstańców na Białce (film) (galeria) <<==>> LINK

2 lutego
Studniówka w Platerce
Prezydent uczestniczy w balu studniówkowym maturzystów II LO im. Emilii Plater.
Studniówka 2020 w II LO im. E. Plater (film) <<==>> LINK

3 lutego
Era Nowych Kobiet
Spotkanie z Joanną Przetakiewicz, zorganizowane przez Erę Nowych Kobiet, będące podsumowaniem projektu metamorfozy mającej na celu rozwój osobisty uczestniczek z Białej Podlaskiej. Prezydent objął akcję honorowym patronatem.
Biała Podlaska: „Szczęścia można się nauczyć”. Gala Ery Nowych Kobiet (galeria) więcej w linku <<==>> LINK

4 lutego
Eliminacje konkursu pieśni legionowych
Podczas spotkania z Wojciechem Bardowskim omówiono szczegóły organizacji eliminacji wojewódzkich do konkursu pieśni legionowej, który po raz kolejny zaplanowano w Białej Podlaskiej. Uczestniczył w nim też Stanisław Romaniuk, przedsiębiorca bialski –współorganizator wydarzenia, znany z zaangażowania w mecenat kultury w Białej Podlaskiej. Wojciech Bardowski to artysta propagujący wiedzę historyczną, wyróżniony licznymi odznaczeniami i medalami za swoją działalność. Biała Podlaska jest jednym z 11 ośrodków, w którym zaplanowano eliminacje wojewódzkie.

8 lutego
Czytające soboty w Barwnej
W tym dniu zapoczątkowano akcję Barwnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży „Czytające soboty” mającą na celu promocję czytelnictwa.
Czytające soboty w Barwnej więcej w więcej w linku <<==>> LINK

Spotkanie noworoczne Koła Bialczan
Tego też dnia Prezydent uczestniczył w spotkaniu noworocznym Koła Bialczan. Koło Bialczan to wciąż działające stowarzyszenie o ponad 100-letniej historii, znane z wielu inicjatyw, jak np. coroczne kwesty na renowację zabytkowych pomników na bialskiej nekropolii.

Samorządowcy grają w tenisa
I Turniej Tenisa Stołowego Samorządowców, który Prezydent objął honorowym patronatem. Jego inicjatorem jest radny Edward Borodijuk. W turnieju wystartowali przedstawiciele Rady Miasta, władz miejskich i pracowników UM.
Biała Podlaska: Turniej tenisa samorządowców (film) (galeria) więcej w linku <<==>> LINK

Studniówka u akademików
Prezydent uczestniczy w balu studniówkowym maturzystów Liceum Akademickiego im. Jana Pawła II.
Studniówka 2020 maturzystów z ALO w Białej Podlaskiej (film) <<==>> LINK

11 lutego
Czas na przebudowę kładek przez Krznę
Podpisana umowa na budowę nowych kładek nad Krzną na przedłużeniu ul. Adama Mickiewicza i ul. Kąpielowej z prezesem zarządu wykonawcy, firmy Optem sp. z o.o. To inwestycja o wartości prawie 700 tys.zł, kolejny etap projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.4 „Transport niskoemisyjny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 29 mln zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 15 mln zł.
Biała Podlaska: Zmodernizują dwie kładki na rzece Krznie (film) <<==>> LINK

Stypendium artystyczne dla Mileny Filipiuk
Również w tym dniu Prezydent przekazał umowę stypendialną Milenie Filipiuk, której przyznał jedno ze stypendiów artystycznych na rozwój jej tanecznego talentu. Milena Filipiuk ćwiczy w sekcji Dance Academy Studio prowadzonej przez Karolinę Brodzik-Zarembę przy Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego.
Biała Podlaska: Stypendia artystyczne wręczone (film) <<==>> LINK

12 lutego
Włączamy doba energię! Budowa małych instalacji OZE!
Podpisana została umowa na realizację kolejnego zadania z projektu „Włączamy doba energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” z wykonawcą zadania „Dostawa i montaż 96 kotłów na biomasę, firmą Stanisława Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy. Wartość teinwestycji to 1.606.832,64 zł. Cały projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 i ma wartość 12.269.394,19 zł i jest największym tego typu projektem realizowanym w województwie lubelskim. Dofinansowanie ze środków UE to prawie 9 mln zł.
Biała Podlaska: W 96-ciu domach pojawią się kotły na biomasę (film) <<==>> LINK

13 lutego
Odwołano darowiznę terenów lotniska
Jako reprezentant Gminy Miejskiej Biała Podlaska Prezydent podpisał z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką, działającym w imieniu Skarbu Państwa, akt notarialny, będący umową przeniesienia własności nieruchomości w związku z odwołaniem umowy darowizny terenów byłego lotniska wojskowego. Odwołanie darowizny nastąpiło na wniosek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w oparciu o pozytywne stanowisko Prezesa Prokuratury Generalnej RP. Akt ten dotyczył terenów byłego lotniska wojskowego – nieruchomości o łącznej pow. 327,1073 ha.

Prezydent w RPO
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Lublinie.

14 lutego
III edycji Festiwalu „Słońce w każdym”
Podpisanie z prezesem Stowarzyszenia Wspólny Świat Anną Chwałek umowy na finansowe wsparcie organizacji III edycji Festiwalu „Słońce w każdym”. To dotacja dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie kultury.

Plan Budowy Dróg
W czasie konferencji zaprezentowano Plan Budowy Dróg, który opracowany został przez Prezydenta wraz z powołanym przez siebie zespołem. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele wszystkich trzech klubów rady miasta. Zaproponowano do realizacji w układzie podstawowym na lata 2020 –2023 przebudowę/budowę ulic: Sidorskiej, Akademickiej, Podmiejskiej, Armii Krajowej, Warszawskiej i Kościuszki oraz ulic osiedlowych.
Biała Podlaska: Plan Budowy Dróg na lata 2020-2023 (film) (galeria)  więcej w linku <<==>> LINK

Szkoła w chmurze
Podczas spotkania w IV LO im. St. Staszica Prezydent zapoznał się z zasadami funkcjonowania wdrożonego w szkole programu „Szkoła w chmurze”, który, dzięki programom i aplikacjom internetowym, wzbogaca proces edukacji licealistów, umożliwiając korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Prezydent udziela ślubu
Udzieliłem tego dnia ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wybierz zawód, pracuj w Białej, zostań w Białej!
W tym dniu też odbyło się zorganizowane przez Prezydenta, kolejne spotkanie w sprawie szkolnictwa zawodowego, w którym wzięli udział dyrektorzy miejskich szkół zawodowych, przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców, również zrzeszonych w Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie, przedstawiciele Urzędu Miasta Biała Podlaska, specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej i Powiatowego Urzędu Pracy.
Podjęte zostały na nim decyzje o:
– utworzeniu klas patronackich,
– zwiększeniu liczby praktycznych szkoleń nauczycieli zawodu,
– ukierunkowaniu doradztwa zawodowego na szkolnictwo zawodowe,
– współpracy z przedsiębiorcami przy organizacji praktyk zawodowych,
– organizacji w szkołach spotkań z mieszkańcami z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw w postaci m.in. dni otwartych szkoły,
– spotkaniach przedsiębiorców z rodzicami uczniów,
– organizacji wycieczek zawodoznawczych do przedsiębiorstw.
Te działania miasto podejmuje razem z bialskimi przedsiębiorcami, by szkolnictwo zawodowe dawało jeszcze lepsze rezultaty, a młodzi ludzie byli lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Koncert pt. „Love. Oblicza miłości”
Również w tym dniu odbył się koncert pt. „Love. Oblicza miłości” zapowiadający II Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego, na który zaprosiłem mieszkańców miasta. Przygotowali go artyści z Fundacji Orfeo im. Bogusława Kaczyńskiego, która jest także współorganizatorem Festiwalu noszącego imię wybitnego bialczanina. Koncert poprowadził dyrektor artystyczny fundacji Krzysztof Korwin-Piotrowski.
Biała Podlaska: Efektowny prezent na Walentynki. Pod urokiem operetki (galeria) <<==>> LINK

22 lutego
Harcerskie Dni Myśli Braterskiej
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Romanowski, reprezentował Prezydenta na objętym honorowym patronatem Dniu Myśli Braterskiej – święcie działających prężnie w Białej Podlaskiej harcerzy.
Obchody Dnia Myśli Braterskiej w Białej Podlaskiej (zaproszenie) więcej w linku <<==>> LINK

23 lutego
„Cantio Polonica” koncert Piotra Arseniuka
W kościele parafii Chrystusa Miłosiernego odbył się zorganizowany przez Prezydenta koncert Piotra Arseniuka, który w tym roku po raz drugi otrzymał prezydenckie stypendium artystyczne. Koncert miał na celu promocję płyty „Cantio Polonica” nagranej przez młodego muzyka w ramach realizacji projektu, na który otrzymał on stypendium w 2019 roku.
„Polski śpiew” na organach Piotra Arseniuka (film)(galeria) więcej w linku <<==>> LINK

24 lutego
Akt notarialny na tereny lotniska
Jako reprezentant Gminy Miejskiej Biała Podlaska Prezydent podpisał akt notarialny z przedstawicielem Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie płk. Krzysztofem Kołb-Sieleckim dotyczącym darowizny terenów dróg i pozostałych, położonych w obrębie byłego lotniska wojskowego. Akt ten dotyczył nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 73,8324 ha.

25 lutego
Informacje o projekcie OZE przekazane
Spotkanie z beneficjentami projektu „Włączamy Dobrą Energię! Budowa małych instalacji OZE w Białej Podlaskiej” na warsztatach specjalnie zorganizowanych w celu przekazania ważnych informacji na temat wdrażanych rozwiązań. Informacje te przekazali realizatorzy poszczególnych inwestycji w ramach projektu.

Galeria Sztuki Dziecięcej otwarta
Tego dnia także otworzył Prezydent z dyrektorem Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego Zbigniewem Kapelą galerię sztuki dziecięcej w siedzibie centrum. To miejsce mające na celu eksponowanie prac podopiecznych Lilii Wielgan-Michaluk poznających tajniki grafiki komputerowej w prowadzonej przez nią pracowni Piksel. Będą tam też prezentowane prace innych młodych artystów realizujących się w różnych dziedzinach sztuki.
Biała Podlaska: Galeria wielkich nadziei – Otwarcie Galerii Sztuki Dziecięcej w BCK (film)(galeria) więcej w linku <<==>> LINK

27 lutego
Biała Podlaska i Brześć partnerami w transporcie
Prezydent wraz z prof. Jerzym Nitychorukiem, rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II, Walerijem Tarasowem, Przewodniczącym Rady Miasta Brześć, oraz Wasilem Kurlowiczem konsulem Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, pełnili rolę gospodarzy Międzynarodowej Konferencji Praktyczno-Naukowej „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” otwierającej projekt pn. „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej realizowany przez Urząd Miasta Biała Podlaska i miasto partnerskie Brześć. Zakłada on ważne nowe rozwiązania w ramach infrastruktury drogowej – w Białej Podlaskiej budowę dwóch rond turbinowych na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 2 z Al. Solidarności i ul. Terebelską. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele miasta partnerskiego Baranowicze oraz naukowcy z uczelni z całej Polski i studenci oraz przedstawiciele samorządów z całego powiatu.
Współpraca transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina (film) <<==>> LINK

29 lutego
Biała bez węgla? Dekarbonizacja to cel europejskich gospodarek
Sympozjum branżowe pt. „Dekarbonizacja europejskich gospodarek – narzędziem realizacji Nowego Zielonego Ładu”. Miało ono na celu omówienie perspektyw dla węgla, gazu ziemnego i zielonej energii w Polsce.

1 marca
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Uczczenie w Białej Podlaskiej pamięć żołnierzy niezłomnych podczas miejskich uroczystości. Wraz z niemal 500 innymi uczestnikami Prezydent pobiegł w Biegu Tropem Wilczym na dystansie honorowym 1963 m.
Biała Podlaska: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (galeria)  więcej w linku <<==>> LINK

2 marca
Pierwsze spotkanie Sztabu Kryzysowego w związku z koronawirusem
W Urzędzie Miasta odbyło się zorganizowane przeze mnie spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie planu działań w związku koronawirusem. Reprezentował Prezydenta na spotkaniu zastępca Maciej Buczyński.

O finansach JST w Senacie
Tego dnia Prezydent uczestniczy w debacie o finansach samorządowych zorganizowanej w Senacie przez Związek Miast Polskich i Senacka Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w której wzięli udział samorządowcy z całego kraju. Podczas tego spotkania zaprezentowany został raport o stanie finansów samorządowych. Eksperci przedstawili dwie podstawowe zasady, na których powinien być oparty system finansów JST. Po dyskusji przedstawiono projekt i założenia rozwiązań ustawowych, które powinny sprzyjać lepszej realizacji tych zasad.

3 marca
Stypendia sportowe wręczone
Prezydent wręczył stypendia sportowe młodym sportowcom w bialskich klubach sportowych: MKS Żak Biała Podlaska, KS AZS AWF Biała Podlaska, Bialski Klub Karate Kyokushin. To osoby już mające na koncie imponujące sukcesy. 15 osób otrzymało stypendia o łącznej wartości 59 tys. zł, w kwotach od 300 do 600 zł, wypłacanych przez 10 miesięcy. Stypendium sportowe ma na celu wsparcie dalszego rozwoju talentów.
Biała Podlaska: Sportowcy otrzymali stypendia od prezydenta (film) (galeria)  więcej w linku <<==>> LINK

Profilaktyka koronawirusa w mieście
Omówiono z przedstawicielami Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu akcję informacyjną na temat profilaktyki koronawirusa w placówkach oświatowych, wychowawczych i instytucji kultury.
Biała Podlaska: Bieżące działania w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa więcej w linku <<==>> LINK

Lotnisko już w rękach wojska
Tego dnia Prezydent podpisał protokół przekazania terenów byłego lotniska w Białej Podlaskiej wraz z przedstawicielami: – Wojewody Lubelskiego – Małgorzatą Bogusz – Zastępcą Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Agencji Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie –Jarosławem Kwaskiem – Zastępcą Dyrektora Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie działającego w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej – Szefem Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie – płk. Krzysztofem Kołb-Sieleckim. To początek ważnych zmian i procesu formowania garnizonu wojska w Białej Podlaskiej dowodzonej przez gen. Jarosława Gromadzińskiego.
Biała Podlaska: Podpisano protokół przekazania terenów b. lotniska wojsku <<==>> LINK

Dzień Kobiet z emerytkami, rencistkami i inwalidkami
W tym dniu także podczas spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Prezydent złożył życzenia seniorkom oraz wygłosił prelekcję na temat praw konsumenta w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Konsumenta. Celem wykładu było zaprezentowanie seniorom ich praw i edukacja zapobiegająca nadużyciom ze strony nieuczciwych sprzedawców, których ofiarami są często osoby starsze.
Biała Podlaska: Spotkanie z okazji Dnia Kobiet Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (galeria) linku <<==>> LINK

6 marca
Polscy uczniowie ze szkoły im. Traugutta w Brześciu w bialskiej szkole im. Makuszyńskiego
Spotkanie z harcerzami ze społecznej szkoły polskiej im. Romualda Traugutta w Brześciu zorganizowane przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego. Placówki te współpracują od kilku lat, wymieniając doświadczenia i kultywując tradycje niepodległościowe. Uczniowie z Brześcia oraz uczniowie szkoły bialskiej zaprezentowali podczas krótkich programów swoje talenty. Podczas spotkania z wicedyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej Anną Paniszewą, ustalono możliwe formy wsparcia polskich uczniów ze strony Urzędu Miasta Biała Podlaska.
Goście z Białorusi odwiedzili zaprzyjaźnioną Szkołę Podstawową nr 4 w Białej Podlaskiej więcej w linku <<==>> LINK

Życzenia kobietom pracującym w bialskim magistracie
Prezydent miał przyjemność złożyć w tym dniu życzenia paniom pracującym w magistracie w imieniu jego męskich pracowników z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

9 marca
Litwiniuk i Żuk o finansach JST na konferencji w Lublinie
Prezydent jako prelegent w konferencji „Pieniądze dla samorządu” zorganizowanej w Lublinie przez Senatora RP Jacka Burego. Wraz z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem podczas prowadzonego przez obu prezydentów panelu mówili o zmniejszeniu wpływów do budżetu JST i ich nowych obciążeniach. Konferencja zgromadziła samorządowców z województwa lubelskiego, naukowców oraz ekspertów moderujących debatę o sytuacji finansowej JST i podstawach ich działalności oraz znaczeniu ich finansowej niezależności.

Pierwsze spotkanie na szczeblu wojewódzkim w związku z koronawirusem
Tego samego dnia naczelnik Gabinetu Prezydenta i kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli w spotkaniu z władzami wojewódzkimi w celu poznania zaleceń i rekomendacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

10 marca
Bezpieczny internet dla uczniów – akcja w bialskiej SP nr 3
Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej Prezydent przeprowadza debatę na temat bezpieczeństwa w Internecie. Było to podsumowanie prowadzonej w szkole akcji „Bezpieczny Internet”, którą Prezydent objął honorowym patronatem. Miała na celu edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie rozważnego i bezpiecznego poruszania się w sieci. Akcja polegała na przeprowadzeniu lekcji, pogadanek i dyskusji na ten temat oraz organizacji konkursów z wiedzy z tego obszaru.
Biała Podlaska: Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy Razem! (galeria) <<==>> LINK

Dyskutowano jak ma wyglądać przyszły stadion miejski
Prezydent zaprosił przedstawicieli środowisk sportowych, spółek miejskich, dyrektora ZSZ nr 1, Urzędu Miasta i projektanta na konsultacji w sprawie projektu stadionu miejskiego.

Załóż firmę i odnieś sukces – kandydaci z certyfikatem
Podsumowano szkolenie pierwszej grupy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Załóż firmę i odnieś sukces”. Prezydent wręczył certyfikaty ukończenia warsztatów. Były one pierwszym etapem projektu realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9, Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości). Ma on na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Białej Podlaskiej. Kolejnym etapem będzie doradztwo w kontekście przygotowania biznesplanu. Autorzy najlepszych projektów – 44 osoby – otrzymają jednorazową dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe.

Ochrona spółek miejskich przed koronawirusem
Spotkanie z prezesami spółek miejskich, którzy przekazali sprawozdania o przedsięwziętych krokach ochronnych w związku z koronawirusem.

11 marca
Zamknięte szkoły, przedszkola, żłobki, domy kultury
Spotkanie z dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu omówienia sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem. Rano przekazana za pośrednictwem naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu decyzja o zamknięciu podległych Urzędowi Miasta instytucji kultury, środowiskowych domów pomocy, szkół, przedszkoli i żłobków oraz o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Koronawirusopracowano wytyczne do działań prewencyjnych i zaradczych
Zebranie sztabu zarządzania kryzysowego z udziałem przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Pogotowia Ratunkowego, MOPS-u, służb mundurowych, spółek miejskich, uczelni wyższych i placówek oświatowych. Opracowano wytyczne do działań prewencyjnych i zaradczych. W związku z decyzją o zamknięciu placówek oświatowych i instytucji Prezydent omówił z ich dyrektorami zasady funkcjonowania w

okresie objętym decyzją o zawieszeniu działalności tak, by była zachowana ciągłość zadań przewidzianych przez ich statuty.

Wytyczne organizacji pracy magistratu
Kolejne spotkanie – z naczelnikami wydziałów i kierownikami referatów Urzędu Miasta – dotyczyło organizacji pracy magistratu w nadzwyczajnej sytuacji i podjęcia środków bezpieczeństwa.

12 marca
Zamknięte targowiska i sobotni rozkład jazdy MZK
W tym dniu, Prezydent z naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta i Referatem Zarządzania Kryzysowego opracowali dalszy plan działania, w ramach obowiązujący uprawnień. Plan działań zmierza do zmniejszenia ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa. Podjęte decyzje dotyczą:
– organizacji pracy Urzędu Miasta:
Prezydent zwrócił się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta Biała Podlaska i innych obiektach użyteczności publicznej, o korzystanie, w miarę możliwości z kontaktu telefonicznego lub drogą e-mail i dokonywanie koniecznych opłat przelewem, a nie w kasie Urzędu Miasta. Wprowadzona została dezynfekcja dłoni osób wchodzących do urzędu.
– funkcjonowaniu targowisk miejskich:
Prezydent wydał komunikat o zawieszeniu sprzedaży w dniach 16 – 25 marca br.
– wprowadzeniu środków ostrożności w autobusach komunikacji miejskiej:
Od dnia 16 marca przez kolejne dwa tygodnie będzie obowiązywał rozkład jazdy zaplanowany na dni wolne od nauki. Ponadto w autobusach komunikacji została wprowadzona strefa wolna od pasażera obejmująca pierwsze drzwi wejściowe i najbliższe otoczenie kierowcy. Od dnia 13 marca br. kierowcy nie będą sprzedawali biletów. Prezydent zlecił Straży Miejskiej dodatkowe patrole w celu pouczania zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych, by unikali skupisk. Prezydent poprosił również Policję o podjęcie podobnych działań.

Mieszkańcy powinni śledzić bieżące komunikaty Urzędu Miasta
Wszystkie decyzje i postanowienia są na bieżąco przekazywane mieszkańcom miasta za pośrednictwem stron internetowych UM, portali społecznościowych, komunikatów do mediów oraz w postaci informacji, zamieszczanych w widocznych miejscach w budynku Urzędu Miasta.
Biała Podlaska: Bieżące działania w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa więcej w linku <<==>> LINK

materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
temat: Rada Miasta Biała Podlaska / Prezydent Miasta Biała Podlaska
tekst: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama