Reklama

18. sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

Termin wydarzenia: 31 marca 2020
, godz. 15:00
Informujemy o posiedzeniu XVIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 31 marca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. Uwaga! Rekomendujemy skorzystanie z transmisji sesji online! W planie sesji m.in. problematyka osób niepełnosprawnych, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski i czterech gmin sąsiednich.

Proponowany porządek obrad:
– Otwarcie.
– Stwierdzenie quorum.
– Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
– Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
– Problematyka osób niepełnosprawnych.
– Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
– zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski,
– określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
– określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2020 r.,
– określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2020 r.,
– przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2020 roku”,
– zmiany zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
– zatwierdzenia Zarządzenia Nr 268/20 Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 17 marca 2020 r.,
– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2020-2030,
– zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
– Wolne wnioski i informacje.
– Zamknięcie obrad.

materiał: Biuro Rady Miasta Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
tekst: Robert Matejek przewodniczący Rady Miasta / Leszek Niedaleki
zdjęcie: arch. radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama