Reklama

XIII Sesja Rady Miasta Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 13 marca 2020
, godz. 10:00
Informujemy, że w dniu 13 marca (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3) w sali konferencyjnej nr 238, odbędzie się XIII sesja Rady Miasta Biała Podlaska. Radni zagłosują m.in. nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i budżetowej Miasta Biała Podlaska oraz uchwałą w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miasta:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Prezydenta Miasta o swojej pracy.

5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska. — Druk 1

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2020. — Druk 2

7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca miasta Biała Podlaska . — Druk 3

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca miasta Biała Podlaska. — Druk 4

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Biała Podlaska. — Druk 5

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu MOPS w Białej Podlaskiej. – Druk 6

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, których zarządcą jest prezydent Miasta Biała Podlaska na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. — Druk 7

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska”. — Druk 8

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. — Druk 9

14. Uchwała w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.- Druk 10

15. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Biała Podlaska w 2020 r. — Druk 11

16. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystywania dotacji. — Druk 12

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości na czas nieoznaczony. — Druk 13

18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z terenu miasta Biała Podlaska za rok 2019.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad.

(W/w projekty uchwał są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bialapodlaska.pl w zakładce Rada Miasta — projekty uchwał )
 

materiał: Biała Podlaska miasto
info: BIP UM w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama