Reklama

Nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, że od dnia 6 marca 2020r. do dnia 12 marca 2020r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat.
Zasady organizacji dofinansowania wynagrodzenia:

1. Wnioski mogą składać pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy po 18 miesięcznym okresie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, deklarują zatrudnienie na okres co najmniej 4 miesięcy w ramach umowy o pracę, tj.
      – w pełnym wymiarze czasu pracy,
      – w niepełnym wymiarze czasu pracy  (nie mniejszym niż ½ etatu).
 
2. Okres refundacji – 12 miesięcy.
 
3. Wysokość refundacji
Pracodawca lub przedsiębiorca zatrudnia osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy. Urząd Pracy zwraca pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego w wysokości 1.300 zł za pełny miesiąc.

Organizacja dofinansowania wynagrodzenia u beneficjenta pomocy

W przypadku pracodawców i przedsiębiorców będących jednocześnie beneficjentami pomocy (beneficjentem pomocy jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną) – dofinansowanie wynagrodzenia będzie organizowane w oparciu o przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis wynikające z:
–  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362 z późn. zm.),
– rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1),
– rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym(Dz. Urz. UE L 352, z 24.12.2013, str. 9),
– rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).
 
Szczegółowe informacje o zasadach organizacji dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat oraz wzory wniosków dostępne są na  stronie internetowej  bialapodlaska.praca.gov.pl oraz w siedzibach  urzędu: w Białej Podlaskiej – tel. 83 341 65 14, Międzyrzecu Podlaskim – tel. 83 341 66 33 i Terespolu – tel. 83 341 66 56.
 
Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski można składać w:
– Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101 – Dział Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 2) oraz
– Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta 25 (pokój nr 15). 
UWAGA: W przypadku  dużego zainteresowania dofinansowaniem wynagrodzenia przy rozpatrzeniu wniosków będzie decydowała  kolejność ich wpływu  do  urzędu.

 

materiał: praca / powiat
tekst: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama