Reklama

„Tradycyjna Palma Wielkanocna”. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Piszczac – ODWOŁANE!

ODWOŁANE!!! Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Piszczac do udziału w konkursie pt. "Tradycyjna Palma Wielkanocna". Prace można składać do 1 kwietnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 kwietnia o godz. 14:00 w sali kolumnowej Urzędu Gminy Piszczac.

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury i Sportu

ul. Włodawska 8 21-530 Piszczac tel. 83 355 99 85

II. CELE KONKURSU:

· Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową;

· Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej;

· Stworzenie okazji do zaprezentowania przez Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Piszczac własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;

· Rozbudzanie inwencji twórczej;

· Integracja społeczności lokalnej.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Piszczac.

2. Na konkurs należy dostarczyć jedną palmę Wielkanocą, której długość nie przekracza 1,5m.

3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi nigdzie wcześniej nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

4. Praca konkursowa powinna posiadać cechy palmy wielkanocnej: smukły bukiet wykonany z różnego rodzaju gałązek, ziół i kwiatów. Tradycyjnie powinny się z nim znaleźć gałązki wierzbowe (symbol życia i zmartwychwstania), rośliny wiecznie zielone (tuje, bukszpan, cis itp.). Palma powinna być wykonana z tworzyw naturalnych i tradycyjnych (słoma, kolorowa bibuła, papier, włóczka, drewno, piórka, suszone kwiaty, borowina, wstążka itp.)

5. Palmy fabrycznie wyprodukowane, gotowe oraz zawierające sztuczne elementy nie będą brane pod uwagę przy ocenie w ramach Konkursu.

6. Prace powinny być oznaczone czytelną metryczką zawierającą: – nazwę/miejscowość, z której pochodzi KGW;

– imię i nazwisko przedstawiciela KGW.

7. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

8. Prace należy dostarczyć do Organizatora w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 1 kwietnia 2020 r. do godziny 13.50 do Urzędu Gminy Piszczac (ul. Włodawska 8).

9. Dostarczone na konkurs palmy zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

IV. KRYTERIA I OCENA PRAC: Ocenie prac podlegać będzie:

1. Estetyka wykonania palmy;

2. Zgodność z regulaminem konkursu;

3. Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników;

4. Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;

5. Różnorodność i bogactwo użytych materiałów;

6. samodzielność wykonania pracy.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY: Powołane przez Organizatora Jury rozstrzygnie konkurs w dniu 1 kwietnia o godzinie 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Gminy Piszczac (ul. Włodawska 8) i przyzna nagrody rzeczowe: – I miejsce – II miejsce – III miejsce oraz dwa wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na jej publikację w mediach oraz prasie.

• Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 83 355 99 85.

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

materiał: gmina Piszczac
info / plakat: GCKiS w Piszczacu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama