Reklama

Leśna Podlaska: Powstanie nowa mapa geodezyjna

Ruszają przygotowania do założenia szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na części powiatu bialskiego w obszarze pod nazwą „Leśna Podlaska”, którego szacunkowa wartość zamówienia wynosi 140 000 zł. Zarząd Powiatu Bialskiego przeznaczył na ten cel 40.000 zł.

Pieniądze Zarząd Powiatu przeznaczył po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Środki w wysokości 40 tys. zł wygospodarowano z działu 710 – działalność usługowa rozdział – 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4300 – zakup usług pozostałych. Są to środki własne a przeznaczone zostaną na przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym.

Założenie szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na części powiatu bialskiego w obszarze pod nazwą „Leśna Podlaska”, którego szacunkowa wartość zamówienia wynosi 140.000 zł będzie w części finansowane dotacją wojewody na realizację zadań rządowych przyznaną na ten cel na rok 2020 w kwocie 100 tys. zł.

W przypadku zwiększenia dotacji na 2020 rok kwota wydatkowana ze środków własnych na ten cel będzie pomniejszona o otrzymaną kwotę. Z praktyki lat poprzednich wynika, że corocznie powiat otrzymywał dodatkową kwotę dotacji pod koniec roku kalendarzowego, co zbiega się z terminem wykonania tego zadania.

materiał: Powiat Bialski
grafika: mapy.geoportal.gov.pl
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama