Reklama

Biała Podlaska: Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 17 lutego w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się pierwsze w 2020 roku Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas którego przedstawiono aktualną sytuację na rynku pracy.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Arkadiusz Maksymiuk, który na wstępie przywitał wszystkich i przedstawił porządek obrad. Następnie głos zabrał Edward Tymoszyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, który przedstawił prezentację na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.

I tak na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 6592 osoby, co w porównaniu z 2018 rokiem było o 325 osób mniej. Prawo do zasiłku posiadało 825 osób (12,5% wszystkich bezrobotnych).

Dyrektor Tymoszyńki przedstawił również wykonanie form wsparcia Urzędu Pracy dla aktywizacji osób bezrobotnych. Do końca 2019 roku Urząd rozdysponował 13,9 mln zł. Najwięcej środków skierowanych było m.in. na staże (6 653 291,31 zł), z których skorzystało 1120 osób; dotacje w łącznej kwocie 2 825 172,37 zł; wyposażenie miejsca pracy (1 812 123,92 zł) oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy (650 000 zł). Szczegółowy program wydatkowania w poniższej tabeli.

Lp.

 

Program  Rynku Pracy

 

Wykonanie

Wartość

Osób

1.

prace interwencyjne

389 221,34

76

2.

roboty publiczne

612 949,15

52

3.

staże

6 653 291,31

1120

4.

szkolenia

318 161,64

217

5.

bon szkoleniowy

29 684,98

6

6.

dof. wyngr. 50+

153 672,13

11

7.

zatrudnienie wspierane

5 207,06

1

8.

bony na zasiedlenie

366 855,90

82

9.

dotacje

2 825 172,37

140

10.

wyposażenie

1 812 123,92

79

11.

opieka

45 645,05

66

12.

badania

8 509,00

89

13.

PSU

1 195,20

3

14.

ZUS dla spółdzielni socjalnej

17 177,30

13

15.

KFS

650 000,00

267

16.

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu osoby niepełnosprawnej

4 462,77

1

 

Razem

13 893 329,12

2223

Kolejna informacja dotyczyła sytuacji cudzoziemców na rynku pracy. Do końca grudnia 2019 r. zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji otrzymało 3605 osób (wzrost o 885 osób w stosunku do roku 2018). Wśród nich największą grupę stanowili Białorusini (1982 osoby) i Ukraińcy (1016 osób).

W drugiej części informacji, dyrektor Tymoszyński przedstawił plan wydatków na aktywizację bezrobotnych w 2020 roku. Łącznie przeznaczonych ma być na ten cel ponad 17 mln zł. Największa pulę pieniędzy Urząd Pracy przeznaczy na staże zawodowe – ponad 7,8 mln zł, dotacje – 3 mln zł, szkolenia – 2,3 mln zł oraz wyposażenie miejsc pracy – ponad 1,5 mln zł. Pieniądze na aktywizację zawarte w planie mają trafić do 2750 bezrobotnych. Szczegółowy plan prezentuje poniższa tabela.

Lp.

 

 Program  Rynku Pracy

Plan

Wartość

Osób

1.

 prace interwencyjne

387 210,14

62

2.

 roboty publiczne

491 770,00

42

3.

 staże

7 807 553,93

915

4.

 szkolenia

2 355 337,00

596

5.

 bon szkoleniowy

164 318,00

25

6.

 dof. wyngr. 50+

181 750,00

10

7.

 zatrudnienie wspierane

23 561,40

3

8.

 bony na zasiedlenie

285 000,00

57

9.

 dotacje

3 000 000,00

150

10.

 wyposażenie

1 518 000,00

66

11.

 opieka

56 520,56

40

12.

 badania

40 000,00

500

13.

 ZUS dla spółdzielni socjalnej

116 478,97

19

14.

 KFS

662 000,00

265

Razem:

17 089 500,00

2750

Prezentację zamknęła informacja o naborach na aktywne formy wsparcia bezrobotnych w 2020 roku. I tak nabór na staż trwał w dniach 14-20.01. Nabór na szkolenia indywidualne rozpoczął się 20.01 i trwa nadal. Wnioski na pomoc w otwarciu działalności gospodarczej składać można było w dniach 27-31.01. Nabór do Krajowego Funduszu Szkoleniowego trwał od 3 do 5 lutego. Natomiast nabór na szkolenia grupowe rozpoczął się 3 lutego i potrwa do 28 lutego.

W kolejnym punkcie obrad, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy przyjęli jednogłośnie uchwały m.in. w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczenie środków Funduszu Pracy na 2020 w tym na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań. Ponadto podjęto uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (Kształcenie ustawiczne 2020) oraz uchwałę w sprawie umorzenia nienależnie pobranego zasiłku przez osobę bezrobotną.

materiał: powiat bialski
zdjęcia: Jakub(OvO)Sowa
dane: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama