Reklama

Biała Podlaska: Sesja samorządowa Rady Gminy (film)

Podczas 14. sesji samorządowej gmin y Biała Podlaska, zwołanej w piątek na 14 lutego, radni podjęli kilka uchwał ważkich dla przyszłości gminy. Obrady rozpoczęła informacja wójta Wiesława Panasiuka o działalności między sesjami (poprzednia miała miejsce 21 stycznia w Ciciborze Dużym). Wójt poinformował m.in. o staraniach w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Rady Ministrów o pieniądze na budowę dróg gminnych i dokończenie rozpoczętej w ubiegłym roku rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grabanowie. Bez funduszy zewnętrznych realizacja obu zadań będzie kłopotliwa.

 

Wójt Panasiuk mówił też o trwającej kampanii sprawozdawczej jednostek OSP i odmowie zabierania odpadów komunalnych z posesji w przypadku stwierdzenia braku wymaganej od nowego roku segregacji. Właściciele takich posesji będą dodatkowo obłożeni karami. Pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agata Wacko przedstawiła roczne sprawozdanie komisji interdyscyplinarnej dotyczące przemocy w rodzinie. Wynika z niego, że mimo szerokiej akcji profilaktycznej przypadki przemocy nasilają się, a najczęstszą ich przyczyną jest nadużywanie alkoholu. Wnioski o ukaranie sprawców przemocy często trafiają do Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej.

Pierwszą uchwałą przyjętą jednogłośnie przez radnych była aktualizacja przyjętego w 2016 r. gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej. Aktualizacja planu była niezbędna w związku z ubieganiem się przez gminę o dotacje zewnętrzne na budowę odnawialnych źródeł energii (baterie słoneczne w gospodarstwach i fotowoltaikę). Plan zakłada redukcję dwutlenku węgla, wzrost odnawialnych źródeł energii i obniżenie zużycia energii finalnej w roku 2022 o kilka procent.

Na wniosek nadzoru prawnego wojewody lubelskiego radni jeszcze raz pochylili się nad uchwałą dotyczącą regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli. Ustalono m.in., że dyrektorzy placówek oświatowych do pięciu oddziałów otrzymywać będą dodatek w wysokości 500 zł, zaś dyrektorzy od sześciu oddziałów 900 zł.

Krzysztof Derlukiewicz, kierownik działu inwestycji przedstawił założenia uchwały dotyczącej obniżenia stawek za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia telekomunikacyjne m.in. światłowodowe. Radni uchwali nowy taryfikator opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy. Będą one obowiązywały za każdy dzień, w zależności od procentu zajęcia pasa. Niektóre opłaty będą miały charakter roczny np. za obiekty inżynierskie w pasie drogowym oraz reklamy.

Istotną kwestią okazała się zmiana zagospodarowania planu przestrzennego sołectwa Rakowiska. Przed kilku lat umieszczono w nim ul. Ametystową o szerokości 15 metrów. Ulica ta nie jest używana i zdaniem mieszkańców można by ją przeznaczyć na poszerzenie sąsiadujących z nią posesji. Radni przychylili się do tej propozycji i dokonali zmian w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa. Wyrazili też zgodę na udzielenie pomocy finansowej powiatowi bialskiemu.

Gmina Biała Podlaska przekaże 500 tys. zł na dokończenie rozpoczętej w ubiegłym roku udowy drogi powiatowej z Porosiuk do Jaźwin. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy będą mogli w tym roku poruszać się utwardzonym traktem asfaltowym. Poprzednia nawierzchnia, pełna dziur i wybojów, stanowiła przedmiot częstych narzekań. Na finał obrad skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski przedstawił niezbędne zmiany w tegorocznym budżecie wynikające z otrzymanych przez gminę dotacji między innymi na renowację grobów wojennych oraz modernizację ośmiu świetlic wiejskich.

materiał:Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Istvan Grabowski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama