Reklama

Powiat Bialski: Plan pracy Rady Powiatu na 2020 rok

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej na najbliższej sesji uchwali plan pracy Rady Powiatu w Białej Podlaskiej na 2020 rok.

styczeń
– Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i komisji stałych Rady Powiatu na 2020 rok.
– Złożenie przez starostę bialskiego sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

luty
– Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych powiatu.
– Rozpatrzenie sprawozdania z działalności komendanta miejskiego policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2019 rok.

marzec
– Rozpatrzenie informacji komendanta państwowej straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.

kwiecień
– Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
– Rozpatrzenie rocznej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

maj
– Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
– Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

czerwiec
– Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

wrzesień
– Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r.:
a) o przebiegu wykonania budżetu powiatu,
b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
c) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych.
– Rozpatrzenie informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa.

październik
– Roczne sprawozdanie Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu bialskiego w 2019 roku. Przedstawienie przez przewodniczącego Rady Powiatu i starostę bialskiego wyników analizy oświadczeń o stanie majątkowym. – Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
– Uchwalenie programu współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Propozycje tematów przedstawione w projekcie uchwały wynikają z przepisów ustaw zobowiązujących Zarząd Powiatu, starostę, Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Kierowników Nadzorów Wodnych, przewodniczącego Rady oraz przewodniczących: komisji rewizyjnej i komisji stałych Rady do składania przed Radą Powiatu jako organem stanowiącym i kontrolnym, sprawozdań, informacji i planów pracy. Projekt uwzględnia również obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

materiał: Radio Biper
tekst: Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Reklama

Reklama

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Praca: Trwa nabór do służby w Nadbużańskim Oddziale SG

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, w trybie ciągłym prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej. Dokumenty od kandydatów do służby w SG, przyjmowane są już nie tylko w siedzibie oddziału w Chełmie, ale również w Białej Podlaskiej oraz Zamościu. W tym roku planuje się przyjąć do służby 100 funkcjonariuszy.

Czytaj więcej »

Wieści z Unii: Ambitny plan działania dla UE

Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, gospodarka, która służy ludziom, silniejsza pozycja Europy na świecie, promowanie europejskiego stylu życia, nowy impuls dla demokracji – to sześć wiodących celów, które będą wytyczały kierunek działania KE w 2020 r. Motywem wiodącym pierwszego programu prac jest skuteczne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą transformacja ekologiczna oraz cyfrowa.

Czytaj więcej »

Reklama