Reklama

Reklama

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bialskim (zaproszenie)

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz usług mediacyjnych. 

Posłuchaj ważnego spotu:

NPP opis usługi:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Npp nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

MEDIACJA opis usługi:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:
– rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
– przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać:
NPP/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Mediacja: druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56, e-mail: [email protected] lub osobiście.

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu
na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w
komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu
zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza
języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Mediacja co do zasady jest
świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.
Dane teleadresowe:

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA
NPO opis usługi:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

MEDIACJA opis usługi:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań.
Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja
jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest
niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich
i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie
skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:
– rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
– przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje
do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo
inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać:
NPO/Mediacja:
Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Mediacja: druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie
musi spełniać tych warunków.

Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie: (83) 351-
13-56, e-mail: [email protected] lub osobiście

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które
ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające
trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie
wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację
lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Dane teleadresowe:

materiał: powiat bialski / porady prawne
informacje: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
grafika: pixabay.com

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama