Reklama

13. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy, że 21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym na małej sali sportowej odbędzie się XIII posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji z udziałem sołtysów z terenu gminy. Sesja z sołtysami. Podczas sesji przekazane zostaną informacje o programie Stop Suszy, omówienie zasad odbioru odpadów komunalnych, opis budżetu na 2020 rok z uwzględnieniem sołectw a na koniec noworoczny koncert zespołu Zorza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Omówienie Rządowego projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy STOP SUSZY (konsultacje społeczne) – referuje Henryk Gmitruczuk – Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białej Podlaskiej.
5. Omówienie nowych zasad odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 r. – referuje Krzysztof Kempka – inspektor ds. ochrony środowiska.
6. Zapoznanie sołtysów z uchwałą budżetową na rok 2020 – referuje Krzysztof Radzikowski – Skarbnik Gminy Biała Podlaska.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
9.1. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska”;
9.2. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; – referuje Marlena Makaruk – Kierownik GOPS
9.3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biała Podlaska; – referuje Czesław Pikacz – inspektor zarządzania kryzysowego w gminie
9.4. wyrażenia zgody na udzielenie Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” dotacji w wyższej wysokości i ustalenia okresu udzielenia tej dotacji. – referuje Krzysztof Radzikowski – Skarbnik Gminy
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama