Reklama

13. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy, że 21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym na małej sali sportowej odbędzie się XIII posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji z udziałem sołtysów z terenu gminy. Sesja z sołtysami. Podczas sesji przekazane zostaną informacje o programie Stop Suszy, omówienie zasad odbioru odpadów komunalnych, opis budżetu na 2020 rok z uwzględnieniem sołectw a na koniec noworoczny koncert zespołu Zorza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Omówienie Rządowego projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy STOP SUSZY (konsultacje społeczne) – referuje Henryk Gmitruczuk – Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białej Podlaskiej.
5. Omówienie nowych zasad odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 r. – referuje Krzysztof Kempka – inspektor ds. ochrony środowiska.
6. Zapoznanie sołtysów z uchwałą budżetową na rok 2020 – referuje Krzysztof Radzikowski – Skarbnik Gminy Biała Podlaska.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
9.1. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska”;
9.2. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; – referuje Marlena Makaruk – Kierownik GOPS
9.3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biała Podlaska; – referuje Czesław Pikacz – inspektor zarządzania kryzysowego w gminie
9.4. wyrażenia zgody na udzielenie Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” dotacji w wyższej wysokości i ustalenia okresu udzielenia tej dotacji. – referuje Krzysztof Radzikowski – Skarbnik Gminy
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

opracowanie: Leszek Niedaleki

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Reklama

Reklama

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Biała Podlaska: Sesja samorządowa Rady Gminy (film)

Podczas 14. sesji samorządowej gmin y Biała Podlaska, zwołanej w piątek na 14 lutego, radni podjęli kilka uchwał ważkich dla przyszłości gminy. Obrady rozpoczęła informacja wójta Wiesława Panasiuka o działalności między sesjami (poprzednia miała miejsce 21 stycznia w Ciciborze Dużym). Wójt poinformował m.in. o staraniach w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Rady Ministrów o pieniądze na budowę dróg gminnych i dokończenie rozpoczętej w ubiegłym roku rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grabanowie. Bez funduszy zewnętrznych realizacja obu zadań będzie kłopotliwa.

Czytaj więcej »

14. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy, że 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31 odbędzie się XIV posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Radni podejmą m.in. temat wynagrodzeń nauczycieli, zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zadaniu budowy drogi w Jaźwinach oraz zmian w planie zagospodarowania Rakowisk.

Czytaj więcej »

Wieści z Unii: Energia z odpadów w Olsztynie i Gdańsku

Ponad 100 mln euro z Funduszu Spójności trafi do Gdańska i Olsztyna, gdzie powstaną zakłady pozyskiwania energii z odpadów. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła finansowanie tych inwestycji, które jednocześnie wpłyną na lepsze gospodarowanie odpadami w Polsce. – Te projekty to dobre przykłady stosowania zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie” – mówi komisarz Elisa Ferreira.

Czytaj więcej »

Reklama