Reklama

Gmina Biała Podlaska nadal na plusie – rozmowa z wójtem Wiesławem Panasiukiem

Gmina nadal na plusie Rozmowa z wójtem gminy Biała Podlaska Wiesławem Panasiukiem. - Plany mamy ambitne - mówi wójt. Wniosek gminy wartości 4 mln zł z krajowego Funduszu Dróg Lokalnych zyskał akceptację wojewody lubelskiego i oczekujemy na werdykt premiera. Dokończona zostanie budowa drogi asfaltowej z Porosiuk do Jaźwin. Rozpocznie się remont dworku w Wilczynie. Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące OZE zawiera 1500 indywidualnych zgłoszeń z terenu gminy na 16 mln zł. Rozbudowa szkoły w Grabanowie będzie kontynuowana. Powstaje projekt techniczny wodociągu w Wólce Plebańskiej. Ponadto planowany jest remont świetlic wiejskich w: Cełujkach, Krzymowskich i Sycynie.

Istvan Grabowski: Kończący się rok 2019 miał być nieco skromniejszy w inwestycje drogowe, najbardziej pożądane przez mieszkańców gminy. Czy te prognozy potwierdziły się?

Wiesław Panasiuk: Tak pierwotnie zakładaliśmy. Udało nam się jednak wykonać kilka ważnych traktów z własnego budżetu, a dzięki współpracy z powiatem bialskim oddaliśmy do użytku dwie bardzo oczekiwane drogi z Białej Podlaskiej do Grabanowa i Julkowa (9 – kilometrowy fragment nowej trasy do Rokitna wraz z chodnikami i utwardzonymi wjazdami na posesje) oraz z Porosiuk do Jaźwin. Obie powstały przy znacznym udziale funduszy zewnętrznych. To jeszcze jeden przykład na to, że potrafimy współpracować z powiatem bialskim.

Istvan Grabowski: Grudzień przyniósł kolejny sukces kierowanej przez pana gminie.

Wiesław Panasiuk: Jestem zadowolony, że to właśnie nasz samorząd trafił do pierwszej dwudziestki najbardziej aktywnych gmin Lubelszczyzny. Na 213 samorządów sklasyfikowani zostaliśmy na 13 pozycji. Ranking gmin przygotował Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym. Jego wyniki oparte są o dane statystyki publicznej za lata 2016- 2018. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Poziom rozwoju gminy oceniany był wskaźnikiem rankingowym, wyliczonym w oparciu o 12 elementów mierzących m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki na inwestycje, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetu gmin, wydatki na administrację publiczną na jednego mieszkańca w ubiegłym roku, fundusze z Unii Europejskiej i innych źródeł, stanowiące dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca, wydatki na kulturę, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób ludności, udział osób bezrobotnych w liczbie ludności i średnioroczny przyrost naturalny. Nie jest to pierwsze nasze wyróżnienie. W rankingu krajowym aktywnych gmin znaleźliśmy się na 46 pozycji. Warto w tym miejscu dodać, że statystycznie większe szanse miały gminy z mniejszą liczbą ludności. Nasza gmina liczy ponad 14 tys. mieszkańców i należy do największych w województwie.

Istvan Grabowski: Jednym z elementów oceny gminy były jej wydatki na inwestycje.

Wiesław Panasiuk: W tej dziedzinie od lat jesteśmy w czołówce samorządów Lubelszczyzny. Tylko w ubiegłym roku wydaliśmy na ten cel prawie 18 mln zł, a w tym roku ok. 10 mln zł. Inwestujemy w budowę utwardzonych dróg, ale też wodociągów i kanalizacji, odnawialnych źródeł energii i placówki oświatowe. Znaczącym zadaniem była budowa wodociągu w Dokudowie, gdzie istnieje zabudowa kolonijna. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole samorządowe w Rakowiskach, a w tym roku żłobek samorządowy w Ciciborze Dużym. Rozpoczęliśmy też rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grabanowie

Istvan Grabowski: Czym podyktowana była ta rozbudowa?

Wiesław Panasiuk: Zmusiła nas do tego reforma oświaty. Likwidacja gimnazjów spowodowała powstanie siódmych i ósmych klas w szkołach podstawowych. Dawny budynek szkoły w Grabanowie nie może pomieścić wszystkich uczniów. Próbowaliśmy zabiegać o dotacje na rozbudowę tej placówki w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Ministerstwie Finansów, ale nie otrzymaliśmy stamtąd zastrzyka finansowego i zdecydowaliśmy się na rozbudowę obiektu szkolnego z własnych pieniędzy. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż mimo ogromnych wydatków na utrzymanie szkół (już 12 mln zł z własnego budżetu) nie zlikwidowaliśmy w ostatnich latach ani jednej placówki oświatowej. Mało tego, oddaliśmy do użytku dwie nowe, zmniejszając znacznie dotychczasowe wydatki na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków w mieście Biała Podlaska.

Istvan Grabowski: Powodem do chluby wójta są świetlice, kluby kultury i pracownie ginących zawodów.

Wiesław Panasiuk: W tej dziedzinie przodujemy w województwie lubelskim, co potwierdzały media regionalne i ogólnopolskie.
Prawie każda wieś ma solidnie odnowioną i dobrze wyposażoną świetlicę, a w ośmiu sołectwach funkcjonują pracownie ginących zawodów, organizujące masę imprez środowiskowych. Bardzo ważną formą działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest wspieranie i promocja amatorskich zespołów artystycznych. Aktualnie działa ich piętnaście. Są to w większości ludowe zespoły śpiewacze, których repertuar tworzą podlaskie i lubelskie pieśni ludowe, ale też utwory z innych regionów Polski oraz utwory biesiadne. Od 15 lat działa teatr obrzędowy wykorzystujący dawne zwyczaje, zabawy i język. Dla młodszych uczestników organizowane są zajęcia z tańca folkowego w dwóch zespołach tanecznych: Macierzanka i Figiel. Od roku swoją działalność rozpoczęła kapela podwórkowa Caravana. Uzupełnieniem tej oferty są: kurs nauki gry na gitarze i akordeonie, zajęcia fotograficzne, klub gier planszowych oraz gimnastyka i zumba dla wszystkich chętnych.

Istvan Grabowski: Czego mogą oczekiwać mieszkańcy gminy Biała Podlaska w najbliższym roku?

Wiesław Panasiuk: Chcemy ruszyć z budową i remontami dróg. Złożyliśmy wniosek na 4 mln zł z krajowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zyskał on akceptację wojewody lubelskiego i oczekujemy na werdykt premiera. We współpracy z powiatem bialskim dokończymy budowę drogi asfaltowej z Porosiuk do Jaźwin (pozostał jeszcze 1 km asfaltowej nawierzchni). Z pewnością rozpoczniemy remont dworku w Wilczynie, przeznaczonego na miejsce aktywności seniorów z naszej gminy. Dworek otrzymaliśmy od marszałka województwa za symboliczną złotówkę, ale nie znaleźliśmy wolnych środków w budżecie , aby przeprowadzić w nim kapitalny remont. Koszt projektu zawiera się kwotą 2 mln zł, a udało nam się już pozyskać 1 mln zł z dotacji zewnętrznej. Zamierzamy dalej budować instalacje odnawialnych źródeł energii. Złożyliśmy już stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Mamy 1500 zgłoszeń na 16 mln zł. Będziemy kontynuować rozbudowę szkoły w Grabanowie, aby jesienią uczniowie mogli korzystać z nowych pomieszczeń. Przygotowujemy też projekt techniczny wodociągu w Wólce Plebańskiej. Ponadto zakładamy remont trzech świetlic wiejskich w: Cełujkach, Krzymowskich i Sycynie. Jak widać plany mamy ambitne.

tekst i zdjęcie: Istvan Grabowski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama